Om utmärkelsen

Satsningen Årets unga ledande kvinna syftar till att lyfta fram fler ledarförebilder. Då majoriteten av ledarna i Jönköpingsregionen i dagsläget är män ser vi ett behov av att lyfta fram fler kvinnor.

Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2015 visar att Jönköpings län är i botten nationellt med 28% kvinnor bland länets samtliga chefer. Enligt deras beräkningar är vi jämställda år 2039 jämfört med Gotland som är jämställd redan år 2027.

Ledarnas Jämställdhetsbarometer hämtar sin data från SCB och där finner vi fördelningen kommunvis i Jönköpings län: 30% av cheferna i Jönköpings kommun är kvinnor, 26% i Aneby kommun, 42% i Eksjö kommun, 22% i Gislaveds kommun, 20% i Gnosjö kommun, 24% i Habo kommun, 28% i Mullsjö kommun, 27% i Nässjö kommun, 29% i Sävsjö kommun, 27% i Tranås kommun, 23% i Vaggeryds kommun, 28% i Vetlanda kommun samt 29% i Värnamo kommun.

Även om det sker förbättringar så kan ju ingen som eftersträvar jämställdhet i samhället och i regionen vara nöjd med de här siffrorna. Vi är det i alla fall inte. Detta är ett omfattande strukturellt problem som kräver insatser av många och på bred front men vi tror att vi genom att lyfta fram goda förebilder i form av ledare som är kvinnor kan bidra till någon form av förändring på lång sikt i Jönköpingsregionen.

Initiativtagare

Jönköpings Fältrittklubb är initiativtagare och projektleder satsningen. Ridsporten är nämligen bevisat skickliga på att fostra ledare och eftersom majoriteten av de som utövar ridsport är tjejer och kvinnor, har vi alltså en god förmåga att utveckla framtidens ledande kvinnor. Vi vill se fler kvinnor i ledande befattningar, vi vill utmana näringsliv och organisationer att tänka nytt och framförallt bidra till att lyfta fram fler förebilder. Det matchar vår verksamhet.

”Vi vill se fler kvinnor i ledande befattningar, vi vill utmana näringsliv och organisationer att tänka nytt och framförallt bidra till att lyfta fram fler förebilder.”

Att stallet är en bra grogrund för framtida ledare framkommer i flera undersökningar, bland annat i en studie genomförd av Lena Forsberg, forskare vid Luleå tekniska universitet (Att utveckla handlingskraft – om flickors identitetsskapande processer i stallet). I Lenas rapport framkommer bland annat följande.

 • Umgänget med hästen kräver en relation som bygger på kommunikation och direkt ledarskap där det gäller att vara tydlig och målinriktad. Mycket i stallet handlar om att ha tålamod och bygga förtroende, även med människor.
 • I stallet värderas handling mer än yta och utseende.
 • Stallet tillhandahåller utmaningar och ställer krav på att ta risker och sätta upp mål, något du har nytta av i andra delar av livet
 • I stallet måste du lära dig att ta kommandot och kommunicera med hästen
 • I stallet förväntas och krävs det att du tar ansvar, vilket har stor betydelse för tonåringars identitet
 • Du utvecklas till en orädd och ansvarskännande person som är beredd att gripa in om något händer. Utan att reflektera skapar du en förmåga att inta ledarroller även i andra sammanhang. Det behöver inte handla om att ta plats, snarare om att ta tag i situationen och dirigera förlopp.
 • Vardagen i stallet erbjuder ett rikt utbud av situationer att utöva sitt ledarskap på ett lustfyllt sätt
 • Du lär dig att ta kommando i kriser eller situationer som kräver kompromisslöst ledarskap. Miljön i stallet tränar dig att styra dig själv och andra samt att inte stressa upp dig i onödan.
 • Den kompetens som krävs kring hästhållning ger dig självförtroende som du bär med dig i livet.

På Jönköpings Fältrittklubb känner vi tydligt igen resultatet från ovan nämnda forskning – vi ser det varje dag. Vi har också en drivande ungdomssektion som under 2014 utsågs till årets ungdomssektion av Smålands Ridsportförbund. Här får ungdomar möjlighet att ta än mer ansvar än det ansvar som krävs i den dagliga verksamheten i stallet. De arrangerar tävlingar och aktiviteter för främst barn och ungdomar.

De sponsorintäkter som genereras av satsningen på Årets unga ledande kvinna går dels till en inspirationsresa till den som vinner utmärkelsen. Resterande pengar går direkt till Jönköpings Fältrittklubbs arbete med att utveckla fler ledare, nedan exempel på insatser.

 • Låta personalen gå utbildningar och då ha möjlighet att ta in vikarier
 • Erbjuda övriga utbildningar, såsom exempelvis ungdomsledarutbildningar och utbildningar bland andra ideella krafter
 • Öka samarbete och synergieffekter mellan klubbarna i regionen
 • Skapa förutsättningar för rekrytering av en verksamhetschef som ökar det professionella ledarskapet i en av regionens största ridklubbar

Vi som står bakom satsningen

Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Initiativtagare är Jönköpings Fältrittklubb och satsningen stöttades av följande aktörer det första året: Hallpressen, Företagarna, Poolia, HSB, Jane Jkpg, John Bauer Hotel, Jönköping Energi, Jönköpings kommun, Finnveden Säljkraft, Länsstyrelsen, Placebrander, Anna Hållams, Björn Öberg, Handelskammaren och Free Agent PR.

I år är det aktörerna nedan i sidfoten som är med och sponsrar satsningen.

Frågor och svar

Vad är en ledare?

En ledare är ett vitt begrepp och i den här utmärkelsen vill vi gärna lyfta fram ledare på bred front. Vi har ingen exakt definition och inga knivskarpa gränser. Vi välkomna ledare inom näringslivet, offentlig sektor och ideell verksamhet. Ledare från stora och små verksamheter. VD:ar, företagsägare, styrelseledamöter, mellanchefer, regionchefer, föreningsledare, opinionsbildare samt alla andra som känner sig eller betraktas som ledare.

Varför instiftar ni ett pris för enbart kvinnor? Motverkar det inte syftet?

Vi lever i ett samhälle och en region med skevheter vad gäller andelen kvinnor i ledande befattningar. Vi tror att ett sätt att komma åt problemet är att lyfta fram förebilder. Som vårt samhälle ser ut finns det gott om ledarförebilder som är män och inte lika många som är kvinnor. Genom att instifta en utmärkelse som enbart är för kvinnor bidrar vi till att öka exponeringen av kvinnor i ledande positioner i media och andra sammanhang. Ingen önskar mer än vi att vi får anledning att byta namn på utmärkelsen i framtiden till ”Årets unga ledare”.

Varför är åldersgränsen 35 år?

Vi tror att de flesta verksamheter mår bra av en mångfald vad gäller såväl kön, ålder, sexuell läggning och etnicitet. För att inspirera fler till att våga rekrytera, befordra och lyfta fram just personer som är unga har vi valt att låta den här utmärkelsen omfatta personer som är 35 år eller yngre. Vi vill att unga drivande personer med stor potential ska vilja stanna, utvecklas och utveckla i vårt län och inte flytta till andra regioner.

Det är en ridklubb som är initiativtagare, måste jag hålla på med hästar för att bli aktuell?

Nej, du behöver inte hålla på med hästar för att bli nominerad eller utvald. Anledningen till att en ridklubb är initiativtagare är att ridsporten är exceptionellt duktiga på att fostra ledare, detta tack vare att livet i stallet ställer höga krav på ledarskap, tydlighet, kommunikation och handlingskraft. Det här priset har vi dock instiftat för att vi vill bidra till att lyfta fram fler förebilder som är kvinnor, hästintresserad eller ej.