Om utmärkelsen

Den 9 februari 2017 släpper vi den nya listan med utvalda ledarförebilder. Den 2 mars 2017 arrangeras en prisceremoni på VY Skybar. Då koras den ledare som vinner högsta pris.

Satsningen Årets unga ledande kvinna syftar till att lyfta fram fler ledarförebilder. Då majoriteten av ledarna i Jönköpingsregionen i dagsläget är män ser vi ett behov av att lyfta fram fler kvinnor.

Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2015 visar att Jönköpings län är i botten nationellt med 28% kvinnor bland länets samtliga chefer. Enligt deras beräkningar är vi jämställda år 2039 jämfört med Gotland som är jämställd redan år 2027.

Även om det sker förbättringar så kan ju ingen som eftersträvar jämställdhet i samhället och i regionen vara nöjd med de här siffrorna. Vi är det i alla fall inte. Detta är ett omfattande strukturellt problem som kräver insatser av många och på bred front men vi tror att vi genom att lyfta fram goda förebilder i form av ledare som är kvinnor kan bidra till någon form av förändring på lång sikt i Jönköpingsregionen.

Initiativtagare

Jönköpings Fältrittklubb är initiativtagare och projektleder satsningen. Ridsporten är nämligen bevisat skickliga på att fostra ledare och eftersom majoriteten av de som utövar ridsport är tjejer och kvinnor, har vi alltså en god förmåga att utveckla framtidens ledande kvinnor. Vi vill se fler kvinnor i ledande befattningar, vi vill utmana näringsliv och organisationer att tänka nytt och framförallt bidra till att lyfta fram fler förebilder. Det matchar vår verksamhet.

”Vi vill se fler kvinnor i ledande befattningar, vi vill utmana näringsliv och organisationer att tänka nytt och framförallt bidra till att lyfta fram fler förebilder.”

Stallet grogrund för ledare

Att stallet är en bra grogrund för framtida ledare framkommer i flera undersökningar, bland annat i en studie genomförd av Lena Forsberg, forskare vid Luleå tekniska universitet (Att utveckla handlingskraft – om flickors identitetsskapande processer i stallet). I Lenas rapport framkommer bland annat följande.

  • Umgänget med hästen kräver en relation som bygger på kommunikation och direkt ledarskap där det gäller att vara tydlig och målinriktad. Mycket i stallet handlar om att ha tålamod och bygga förtroende, även med människor.
  • I stallet värderas handling mer än yta och utseende.
  • Stallet tillhandahåller utmaningar och ställer krav på att ta risker och sätta upp mål, något du har nytta av i andra delar av livet
  • I stallet måste du lära dig att ta kommandot och kommunicera med hästen
  • I stallet förväntas och krävs det att du tar ansvar, vilket har stor betydelse för tonåringars identitet
  • Du utvecklas till en orädd och ansvarskännande person som är beredd att gripa in om något händer. Utan att reflektera skapar du en förmåga att inta ledarroller även i andra sammanhang. Det behöver inte handla om att ta plats, snarare om att ta tag i situationen och dirigera förlopp.
  • Vardagen i stallet erbjuder ett rikt utbud av situationer att utöva sitt ledarskap på ett lustfyllt sätt
  • Du lär dig att ta kommando i kriser eller situationer som kräver kompromisslöst ledarskap. Miljön i stallet tränar dig att styra dig själv och andra samt att inte stressa upp dig i onödan.
  • Den kompetens som krävs kring hästhållning ger dig självförtroende som du bär med dig i livet.

På Jönköpings Fältrittklubb känner vi tydligt igen resultatet från ovan nämnda forskning – vi ser det varje dag. Vi har också en drivande ungdomssektion som under 2014 utsågs till årets ungdomssektion av Smålands Ridsportförbund. Här får ungdomar möjlighet att ta än mer ansvar än det ansvar som krävs i den dagliga verksamheten i stallet. De arrangerar tävlingar och aktiviteter för främst barn och ungdomar.

De sponsorintäkter som genereras av satsningen på Årets unga ledande kvinna går dels till en inspirationsresa till den som vinner utmärkelsen. Resterande pengar går direkt till Jönköpings Fältrittklubbs arbete med att utveckla fler ledare som är kvinnor, både på kort och på lång sikt.

Vi som står bakom satsningen

Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Initiativtagare är Jönköpings Fältrittklubb och satsningen stöttas av aktörerna nedan i sidfoten.