Emma Johansson, Department Manager, IKEA

Foto: Day Fotografi

Emma Johansson
Department Manager, IKEA
Född 1987

Emma är en närvarande ledare som utvecklar både affär och resultat. Hon har skapat ett klimat där öppenhet, respekt och laganda står i fokus. Detta har både visat sig genom ett mycket positivt resultat i såväl medarbetarundersökning som försäljning på hennes avdelning. Hon jobbar intensivt med att utveckla sin avdelning samt medarbetarna som jobbar där och är en uppskattad ledare i organisationen.

Här hittar du Emma på LinkedIn.

Emelie Ödén, Affärsområdeschef, OAS

Foto: Day Fotografi

Emelie Ödén
Affärsområdeschef, OAS
Född 1990

Efter att ha introducerat begreppet employer branding för ledningsgruppen på OAS fick Emelie förtroendet och ansvaret för att utveckla ett nytt verksamhetsområde i rollen som affärsområdeschef för OAS. Effekterna av arbetet med företagets kultur visar sig i en stark värdegrund som både attraherar medarbetare och affärer för bolaget.

Här hittar du Emelie på LinkedIn.

Camilla Bremer, Teamleader, IKEA Svenska AB

Foto: Day Fotografi

Camilla Bremer
Teamleader, IKEA Svenska AB

Född 1986

Camilla har mångårig erfarenhet som ledare inom IKEAs lagerverksamhet och beskrivs som en stark motor och viktig förebild inom organisationen. Hon har rekryterat sitt team med ett tydligt mångfaldsfokus och var den första arbetsgruppen att nå en 50/50-fördelning av kvinnor och män. Camilla har dessutom coachat fram flera kvinnliga ledare från sitt team och får goda resultat både vad gäller KPI:er och i medarbetarundersökningar.

Annie Hall, Head of System Test & Support, Kapsch TrafficCom AG

Foto: Day Fotografi

Annie Hall
Head of System Test & Support, Kapsch TrafficCom AG
Född 1984

Annie är en förändringsdriven och omtyckt ledare som brinner för att förbättra villkoren för – och att höja andelen – kvinnor på ledande positioner inom Kapsch. Hon leder ett stort internationellt projekt som samlar 500 kvinnor i olika länder inom bolaget. Annie har dessutom varit med i ett internationellt mentorprogram och jobbar för att locka fler unga tjejer till branschen genom att bjuda in till och visa upp verksamheten.

Här hittar du Annie på LinkedIn.

Amelie Sjöbring Cimen, Franchisetagare och fastighetsmäklare, HusmanHagberg

Foto: Day Fotografi

Amelie Sjöbring Cimen
Franchisetagare och registrerad fastighetsmäklare, HusmanHagberg
Född 1988

Efter många år som anställd tog Amelie steget att starta eget företag som franchisetagare för HusmanHagberg. På mindre än ett år har antalet anställda dubblerats och Amelie var 2019 den mest anlitade kvinnliga mäklaren i Jönköping. Amelie brinner för att inspirera unga kvinnor och når genom sin plattform på Instagram ut till 22 000 följare.

Här hittar du Amelie på LinkedIn.

Alina Jernbom, General Manager, Vox Hotel

Foto: Day Fotografi

Alina Jernbom
General Manager, Vox Hotel
Född 1986

Alina var hotellets första anställda och har varit med och tagit Vox genom en resa från 17 till 60 anställda. Som 30-åring blev hon den yngsta hotelldirektören i Nordic Choice Hotels and Resorts och under Alinas ledning har hotellets beläggningsgrad legat i topp i Jönköping, flera procentenheter över snittet på marknaden.  

Här hittar du Alina på LinkedIn.

Framför varje kvinnlig VD står 5,5 Anders

”Vill du skriva en debattartikel om Årets unga ledande kvinna?”. Absolut, sa jag! Men – behövs det verkligen skrivas en debattartikel om jämställdhet 2019? Frågan om att skriva en debattartikel fick jag, i egenskap av projektledare för Årets unga ledande kvinna, av Jönköpings-Posten för ett par veckor sedan. Här hittar du texten jag skrev som först publicerades i deras näringslivsbilaga. Enjoy!

Jämställdhet är inte längre ett särskilt känsligt ämne. Det var länge sedan jag träffade någon som ”var emot” jämställdhet. Alla är för, har en tydlig plan för vilken kompetens som ska rekryteras och en fin text om värderingar på sin hemsida. Ändå är vi skitdåliga på det här. Ändå finns det fler män som heter Johan* än vad det finns kvinnor på VD-poster i svenska börsbolag.

Jönköpings län sämst i landet på jämställdhet

Tittar vi på statistiken för Jönköpings län är vi faktiskt särskilt skitdåliga här. Inte bara när det gäller VD:ar i börsbolag, utan när det gäller chefer, företagare och styrelseledamöter. Totalt sett. 34 procent av cheferna28 procent av företagarna och 17 procent av styrelseledamöterna. Så få är kvinnorna i vårt län. Och det gör oss till sämst i Sverige.

2015 togs initiativet till utmärkelsen Årets unga ledande kvinna, när Ledarnas Jämställdhetsbarometer visade att Jönköpings län var i botten i Sverigestatistiken med bara 28 procent kvinnor bland länets chefer. Projektet har växt för varje år både vad gäller mediegenomslag, partners, antal nominerade och kvalitet på listan, men vi är övertygade om att vi ännu inte nått initiativets fulla potential. För frågorna fortsätter att komma. I möten, i kommentarsfält och sociala medier. Behövs verkligen det här? Sverige som land är ju ganska jämställt redan, räcker inte det?

Till dig som sitter hemma och undrar just detta, har jag förberett några svar. Vi tittar på dem, och sen hörs vi igen. Deal?

Till dig som tycker att det där med jämställdhet borde ge sig själv, och att Sverige faktiskt redan är ”ett av världens mest jämställda länder”. Finns det inte bättre saker att lägga tid och pengar på?

Kanske var du – precis som jag – en av dem som plöjde dig igenom den norska succéserien SKAM för ett par år sedan. Det var inte bara formatet på serien som var nytt och spännande, utan jag blev galet imponerad av hur medvetna, normkritiska och värderingsstyrda tonåringarna i serien var. Det gjorde mig hoppfull. Det blir kanske bättre när vi blickar framåt, mot nästa generation?

Well, förmodligen inte, har det visat sig. Den så kallade millennials-generationen (födda omkring 1986-1997) är nämligen på väg att återskapa de ojämställda strukturer vi länge jobbat för att ta oss ifrån. I den här generationen har kvinnorna en rätt tydlig bild av skillnaderna som möter män och kvinnor i arbetslivet, medan männen upplever att arbetslivet redan är relativt jämställt. Det är också ganska stora skillnader mellan hur engagerade de är i frågan och hur viktigt de tycker att jämställdhet är. Sannolikt är att männen – på grund av sin avvikande verklighetsbild – kommer att uppleva sin arbetsplats som mer jämställd än vad den är. Kvinnorna kommer däremot bli varse motsatsen – särskilt om de försöker klättra i hierarkin. Chansen att de lyckas med det skulle nämligen vara mycket större om de var män. På den högsta chefsnivån är andelen kvinnor bara 16 procent. Här blir det tydligt att den rådande ojämställdheten inte kommer att lösa sig själv. Risken är snarare att utvecklingen börjar gå bakåt om förändringsarbetet uteblir.

Till dig som är chef, och aldrig har gynnats eller missgynnats på grund av ditt kön. Rekrytering handlar väl inte om kön utan om kompetens?

Att du aldrig drabbats av ojämställdhet betyder inte att ingen annan heller gör det. Att det inte är DITT problem, betyder inte att det inte är ETT problem. Jämställdhet är inte en åsiktsfråga. Vad du eller jag tycker och känner är helt ointressant. Och din personliga upplevelse är faktiskt inte heller så viktig när vi tittar på helheten – det finns nämligen mängder av fakta och forskning att luta oss emot.

När det gäller tänkbara orsaker till dagens ojämställdhet i arbetslivet är skillnaderna mellan könen slående. 34 procent av männen i undersökningen Jämställdhetsbarometern tror att om kvinnor ansträngde sig lika mycket som män, skulle de ha samma framgång som män i yrkeslivet.

”Jämställdhet handlar inte heller bara om jämn könsfördelning utan också om att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för kvinnor och män inom samhällets olika områden.”

Det säger Jämställdhetsmyndigheten (ja, den finns på riktigt – och tur är väl det).

Till dig som undrar varför utmärkelsen exkluderar ledare som är äldre än 35? Kvinnor gör ju ofta karriär senare än männen eftersom de är föräldralediga mycket längre?

I en jämställd värld hade det inte bara varit kvinnor som gjorde karriär senare vid händelse av barn, utan männens mönster hade sett likadant ut. Ett av de tydligaste hindren för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är uttaget av föräldraledighet vilket fortfarande är oerhört snedfördelat. Kvinnor tar ut drygt 70 procent av dagarna, vilket påverkar såväl karriär som lön negativt. När män och kvinnor ses som likvärdiga föräldrar kommer synen på vem som kan bli chef också förnyas. Och även hos millennials som varit föräldralediga ser vi ett fortsatt ojämställt mönster och en upprepning av dagens snedfördelning, där kvinnorna tar ut nästan tre fjärdedelar av föräldraledigheten.

Till dig som undrar varför vi som jobbar för jämställdhet instiftar ett pris enbart för kvinnor? Motverkar det inte syftet?

Till dig vill jag säga att ingen önskar mer än vi att vi får anledning att byta namn på utmärkelsen till ”Årets unga ledare”. Men genom att instifta en utmärkelse som enbart är för kvinnor bidrar vi till att öka exponeringen av kvinnor i ledande positioner i media och andra sammanhang. Att jobba med representation och förebilder är ett sätt att påverka unga att se möjligheterna om vad som går att bli. Syns det inte, finns det inte.

Sist men inte minst – till dig som undrar om det verkligen ska läggas offentliga medel på det är?

Gud, ja! Inte för att det gör det, i vårt fall. Hela projektet finansieras nämligen av våra partnerföretag. Men vi har som sagt en statlig myndighet – Jämställdhetsmyndigheten – som har ett regeringsuppdrag att jobba för ett jämställt Sverige. För att det behövs.

Med lite överslagsräkning och ett skarpt sinne har du kanske uppmärksammat att det ändå hänt litegrann med statistiken. Sedan 2015 har andelen chefer som är kvinnor i Jönköpings län alltså ökat från 28 procent till 34 procent. Det går framåt, och det finns säkert många olika anledningar till den utvecklingen. En av dem är förmodligen den här utmärkelsen, som vi driver för att vi fortfarande tycker att frågan behöver lyftas. Det tycker jag. Det tycker min arbetsgivare Science Park och vår projektpartner Handelskammaren. Och ett helt gäng andra fantastiska företag och organisationer som ställt sig bakom projektet. För att ingen som eftersträvar jämställdhet i samhället kan vara nöjd med de här siffrorna.

Vårt län är redan känt för vår entreprenörsanda. Nu är det dags att vi också blir det för vårt jämställdhetsarbete. Vi har redan gjort jobbet och rekryterat fram 100 ledare som är bevisat duktiga på ledarskap. De finns i det offentliga, det privata och det ideella. Inte längre än en knapptryckning bort. Anställ dem, anlita dem och välj in dem i era styrelser. Nu är det upp till er!

Källor:

*Jag vet att siffran om antalet Johan har några år på nacken (den är från 2013), men håll med om att det är en bra rubrik? Kan för övrigt upplysa om att det vanligaste vd-namnet i svenska börsbolag just nu är Per. ”Anna”avancerar från plats 17 till 15. Om utvecklingen går åt rätt håll kan det vara börsens vanligaste vd-namn år 2026.

Hur väljs årets unga ledande kvinna ut?

Poolia har varit med som företagspartner sedan 2015 när initiativet Årets unga ledande kvinna (ÅULK) startade. Som rekryteringspartner har Poolia det viktiga uppdraget att göra urvalet bland alla nominerade till listan. Det är knappast en lätt uppgift – över hundra nomineringar ska utvärderas enligt en fastställd process, för att mynna ut i den slutgiltiga listan med ett tjugotal ledarförebilder.

– För oss på Poolia var det självklart att vara med som partner till ÅULK då vi har skrämmande siffror i vårt län! Sedan projektet startades 2015 har antal nomineringar och partnerföretag ökat, vilket är oerhört roligt. Det tyder på att initiativet skapar uppmärksamhet och att det är fler som vill vara med och bidra till ett mer jämställt län och samhälle, berättar Charlotte Järeby Hellman, Poolia.

I år slogs rekordet i antalet unika nomineringar – 100 ledarförebilder har nominerats. Extra roligt är också att personerna kommer från fler av länets kommuner än tidigare.

– Eftersom antalet nomineringar ökar blir också vår uppgift, själva urvalsprocessen, svårare då vi har ännu fler kandidater att gå igenom. Men det är bara roligt, vi är otroligt imponerade över vad dessa unga kvinnor har hunnit åstadkomma i sina olika ledarroller, säger Charlotte.

 Så nu när nomineringsperioden har stängt, vad händer nu? Hur ser er process ut?

– Först och främst behöver alla som blivit nominerade själva ta steget att acceptera sin nominering och svara på några frågor. De får själva möjlighet att beskriva sitt ledarskap, vad det gett för konkret resultat samt varför de är Årets Unga Ledande Kvinna. Det är först därefter som vi på Poolia kommer in, berättar Madeleine Eneroth, Poolia.

Poolia går därefter igenom underlaget där de nominerade har beskrivit sig själva samt vilka konkreta förändringar som de gjort eller påverkat i sina ledarroller. Allt detta sätts i perspektiv gentemot de kriterier som finns för att komma med på årets lista.

-Därefter gör vi sedan ett första urval till årets lista. Nytt för i år är att vi kommer anordna speedintervjuer med samtliga personer som hamnar på listan. Syftet med det är att fler ska få chansen att presentera sig personligen. Vi är alla olika bra på att presentera oss själva; vissa är mer bekväma i skrift, andra i tal. Vi på Poolia vill ändå poängtera att det underlag vi har att gå på vid ett första urval är den information som personerna redovisat när de accepterat och då motiverat sin nominering, säger Madeleine.

-I nästa steg gör vi ytterligare ett urval där ett antal slutkandidater väljs ut och blir inbjudna till djupintervjuer där vi genomför tester och även tittar på referenser. Slutkandidaterna presenteras sedan för juryn, som består av personer från projektets partner och som då väljer ut den slutgiltiga vinnaren som får titulera sig Årets unga ledande kvinna 2019, säger Charlotte.

 Vad är det svåraste i urvalsprocessen?

– Att dra gränsen! Att välja och välja bort – framför allt är det svårast att välja bort! Det är väldigt sällan som vi sitter med ett så här stort urval i en rekrytering och just i denna process är det många som är kvalificerade, berättar Madeleine.

Eftersom Årets unga ledande kvinna vill lyfta olika typer av ledare, tittar Poolia på det konkreta som är kopplat till varje kandidats ledarskap. I första hand utgår man från vad kandidaterna åstadkommit och vilka resultat deras arbete lett till.

– Resultat av framgångsrikt ledarskap kan visa sig på olika sätt. Det är svårt att exempelvis jämföra ökad omsättning med ökad jämställdhet på ett företag – hur kan vi väga det mot varandra? I en vanlig rekryteringsprocess har vi en beskrivning av en arbetsroll att utgå ifrån, men här handlar det primärt om att agera och uppfattas som en förebild, säger Madeleine.

– Därför är det också viktigt att alla som blivit nominerade och vill vara med i urvalet motiverar varför de ska tituleras Årets unga ledande kvinna – precis som vid en vanlig rekryteringsprocess, fast det landar i en utmärkelse istället för ett jobb. Och, vem vet vad titeln kan leda till? berättar Charlotte.

Från ÅULK:s sida önskar vi Poolia lycka till med att ta sig an urvalsprocessen. Listan till Årets unga ledande kvinna 2019 kommer presenteras i februari 2020.

I väntan på årets lista kan vi rekommendera dig att spana in den totala listan av ledarförebilder. På aretsungaledandekvinna.se finns en kandidatbank med 100 erkänt duktiga ledarförebilder. Anställ dem, anlita dem och välj in dem i era styrelser. Tillsammans skapar vi ett mer jämställt län och samhälle!

Ledare ska fostra framtidens ledare

Helén Troung, Årets unga ledande kvinna 2018

Det har nu gått några månader sedan Helén Truong blev utsedd till Årets unga ledande kvinna 2018. Vi sågs över en fika en solig fredag i september och stämde av hur tiden har varit sedan utmärkelsen, men framför allt, hur var det som vd-trainee på Elmia?

Utan att vi knappt ens hunnit ”hugga” in på fredagsfikan, är vi ju otroligt nyfikna på vad Helén tycker om Årets unga ledande kvinna (ÅULK) – projektet i sig. Utan att blinka säger hon:

Det är ett livsviktigt och roligt projekt! Den stora vinsten med ÅULK är att det är en mix av branscher, tjänster och typer av ledarskap – en tvärfunktionell nytta helt enkelt! Jag är nästan lite ”star strucked” av alla grymma kvinnor som finns med på listan!

En vecka innan Helén fick reda på att hon vann ÅULK fick hon även reda på att hon skulle få chansen att vara vd-trainee på Elmia under några månader. Något som kändes lite skrämmande – att komma in i en ny organisation och berätta för dem hur de skulle göra.

Bra dialog mellan Husqvarna och Elmia

Helén arbetade då, och gör fortfarande, som Group Manager på Husqvarna och de var väldigt positiva till denna möjlighet.

Husqvarna sa ”vi kör – bara du lovar att komma tillbaka”, säger Helén.

Husqvarna och Elmia var snabba på att mötas för att sätta upp gemensamma mål för vad utbytet skulle ge, vad Helén själv skulle vara med om, vilka frågor som hon skulle få jobba med och även vad hon skulle ta med sig tillbaka till sin egen organisation på Husqvarna.

Under tiden som Helén skulle vara borta från Husqvarna behövdes det utse en ny person som skulle ta över hennes ansvar i gruppen, vilket Helén själv fick välja. Detta var något som hon tyckte var väldigt roligt, att få ge någon annan möjlighet att växla upp och växa i en ledarroll. Helén understryker:

En ledare ska fostra framtidens ledare!

Vd-trainee på Elmia

Helén berättar att hon togs emot väldigt väl på Elmia, att hon fick höra väldigt mycket inifrån eftersom hon inte hade ansvar för något – lite som en ”hobbypsykolog”. Hennes uppdrag blev att stötta och hjälpa Elmia med change management med fokus på arbetsprocesser.

För mig var det verkligen en utmaning att kliva in i en helt ny bransch och organisation för att jobba med att förändra processer, berättar Helén.

Helén fick genomlysa hela Elmias organisation och ge förslag till förändringar både i fråga om ledarskap, kultur men även processer.

Under tiden på Elmia spenderade Helén mycket tid med Lotta Frenssen, vd på Elmia, men hon lade även mycket tid på egen hand. Helén rörde sig fritt i hela organisationen och agerade lite som en ”hang around” berättar hon, men att hon hela tiden var noga med sitt uppdrag.

Ett hållbart ledarskap

I dagsläget implementeras uppdraget och förslagen som Helén var med och tog fram på Elmia, vilket både är lite synd att inte få uppleva på plats men också väldigt roligt att det gjorde avtryck i organisationen. Idag är Helén kvar i samma roll på Husqvarna som innan och trivs väldigt bra med det. Helen säger:

Jag fick ju med mig massa bra saker tillbaka att förändra i min egen organisation på Husqvarna. Jag tycker att det skulle kännas oärligt att bara dra! Det är inte att praktisera ett hållbart ledarskap.

Handelskammaren och Science Park tar över Årets unga ledande kvinna

När det är dags för den femte omgången av utmärkelsen Årets unga ledande kvinna är det med nya arrangörer i projektet. Science Park och Handelskammaren i Jönköpings län tar över projektägarskapet från Ridsportalliansen och kommer att fortsätta driva projektet som ska bidra till att fler kvinnor återfinns på ledande positioner i länet.

Efter att under fyra år ha drivit projektet Årets unga ledande kvinna lämnar Ridsportalliansen Jönköping över ägarskapet till Handelskammaren i Jönköpings län och Science Park i Jönköpings län. Nya projektledare blir Maria Göransdotter Lindén, marknadsansvarig på Science Park, och Nana Björnberg, affärsutvecklare och projektledare på Handelskammaren i Jönköpings län.

– Vi har många tankar, men idag inte resurser för att växa och göra mer med de 100 som finns på listan idag och det finns möjligheter att nå ut bättre i hela länet. Efter att vi avslutade den fjärde omgången av Årets unga ledande kvinna tog vi i Ridsportalliansen beslutet att lämna över vårdnaden av initiativet till någon som kan förvalta och utveckla, vara en trovärdig ägare av frågan och på ett naturligt sätt fortsätta att inkludera fler organisationer som vill ställa sig bakom initiativet. Vi kontaktade två organisationer med god förankring i länet och till vår glädje ville både Science Park och Handelskammaren i Jönköpings län driva vidare projektet, säger Kicki Alm som är ordförande i Ridsportalliansen och som tillsammans med Ida Severin varit projektledare.

– Vi är otroligt glada över att få möjligheten att ta över projektet och fortsätta driva det viktiga arbetet med att lyfta fram fler ledarförebilder i länet. Projektet har växt för varje år både vad gäller mediegenomslag, partners, antal nominerade och kvalitet på listan, men vi är övertygade om att vi ännu inte nått initiativets fulla potential. Det långsiktiga målet är att nå jämställdhet och att utmärkelsen i framtiden heter ”Årets unga ledare” – och det fortsätter vi jobba för, säger Maria Göransdotter Lindén, Science Park.

100 unga ledarförebilder utsedda

Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Under föregående fyra år har totalt 100 kvinnor valts ut till listan Årets unga ledande kvinna. Tidigare i år utsågs Helén Truong, group manager på Husqvarna, till Årets unga ledande kvinna 2018. Helén tog hem utmärkelsen i hög konkurrens – totalt skickades 150 nomineringar in, vilket är rekordmånga.

– Initialt kommer väldigt lite att ändras i projektet. Projektet har drivits på ett proffsigt och framgångsrikt sätt och det är inget självändamål att förändra upplägget, utan vi kommer att skruva på detaljerna för att höja nivån ytterligare. Det första vi kommer att titta på är hur vi kan stärka förankringen i länet, utanför Jönköpings kommun. Vi vill också undersöka hur vi kan utveckla nätverket mellan personerna som redan tagit plats på listan. Listan ska fungera som en plattform för spännande samarbeten, mentorskap och i rekryteringssammanhang. Ledarförebilderna som redan utsetts utgör en fantastisk kunskapsbank där företag och andra kan hitta kompetenta och erkänt duktiga ledare till exempelvis styrelseuppdrag och ledarpositioner i länet, säger Nana Björnberg.

Jönköpings län i botten i jämställdhetsligan

ledarnasjämställdhetsbarometer2015

Skärmdump från Ledarnas jämställdhetsbarometer 2015

Initiativet till Årets unga ledande kvinna togs 2015 när Ledarnas jämställdhetsbarometer släpptes och pekade ut Jönköpings län som sämst i Sverige när det kommer till andel kvinnliga chefer. Statistik från 2017** visar att snittet för länet har ökat till 34% (andel chefer som är kvinnor) men fortfarande finns mycket att göra, och skillnaderna mellan länets kommuner är stor. I Gnosjö är andelen chefer som är kvinnor 22 %, vilket är lägst i Sverige. Högst andel kvinnor i chefspositioner har Eksjö och Mullsjö med 39%.

– För oss på Science Park är Årets unga ledande kvinna ett viktigt projekt sett till vårt uppdrag. 2018 föll kvinnors entreprenörskap med 30 %***. Det är ett fall som är så kraftigt att det drar med sig hela det svenska entreprenörskapet trots att entreprenörskapet hos männen ökar. För oss som jobbar för att göra Jönköpings län till Sveriges mest attraktiva företagarregion är jämställdheten både ett mål och ett medel. Utan kvinnor som företagare och ledare går vi miste om viktig kompetens som för regionen framåt, säger Maria Göransdotter Lindén.

Fortsätter att stötta ridsporten och föreningslivet

När Årets unga ledande kvinna startades var det Jönköpings Fältrittklubb som tog initiativ till satsningen, och sedan har Ridsportalliansen drivit projektet. Ridsporten är bevisat skickliga på att fostra ledare. Stallet är en bevisat bra grogrund för att utveckla ledaregenskaper, och eftersom majoriteten av utövarna inom idrotten är tjejer och kvinnor har ridsporten varit en naturlig plattform för att hitta och lyfta förebilder. Även projektets nya ägare kommer att fortsätta stötta ridsportens med att utveckla framtidens ledare.

– En del av projektets överskott kommer under två år att gå tillbaka till Ridsportalliansen i form av ett stipendium. Därefter vill vi fortsätta att stötta föreningslivet men titta på möjligheten att bredda urvalet genom att inkludera fler föreningar än inom ridsporten, säger Nana Björnberg.

Årets unga ledande kvinna finansieras genom partnerskap och intäkterna går dels till en inspirationsresa till den som vinner utmärkelsen, dels till aktiviteter och att marknadsföra projektet.

*Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2015 och Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2017

**SCB

***Veckans affärer, 2019-06-14