Framför varje kvinnlig VD står 5,5 Anders

”Vill du skriva en debattartikel om Årets unga ledande kvinna?”. Absolut, sa jag! Men – behövs det verkligen skrivas en debattartikel om jämställdhet 2019? Frågan om att skriva en debattartikel fick jag, i egenskap av projektledare för Årets unga ledande kvinna, av Jönköpings-Posten för ett par veckor sedan. Här hittar du texten jag skrev som först publicerades i deras näringslivsbilaga. Enjoy!

Jämställdhet är inte längre ett särskilt känsligt ämne. Det var länge sedan jag träffade någon som ”var emot” jämställdhet. Alla är för, har en tydlig plan för vilken kompetens som ska rekryteras och en fin text om värderingar på sin hemsida. Ändå är vi skitdåliga på det här. Ändå finns det fler män som heter Johan* än vad det finns kvinnor på VD-poster i svenska börsbolag.

Jönköpings län sämst i landet på jämställdhet

Tittar vi på statistiken för Jönköpings län är vi faktiskt särskilt skitdåliga här. Inte bara när det gäller VD:ar i börsbolag, utan när det gäller chefer, företagare och styrelseledamöter. Totalt sett. 34 procent av cheferna28 procent av företagarna och 17 procent av styrelseledamöterna. Så få är kvinnorna i vårt län. Och det gör oss till sämst i Sverige.

2015 togs initiativet till utmärkelsen Årets unga ledande kvinna, när Ledarnas Jämställdhetsbarometer visade att Jönköpings län var i botten i Sverigestatistiken med bara 28 procent kvinnor bland länets chefer. Projektet har växt för varje år både vad gäller mediegenomslag, partners, antal nominerade och kvalitet på listan, men vi är övertygade om att vi ännu inte nått initiativets fulla potential. För frågorna fortsätter att komma. I möten, i kommentarsfält och sociala medier. Behövs verkligen det här? Sverige som land är ju ganska jämställt redan, räcker inte det?

Till dig som sitter hemma och undrar just detta, har jag förberett några svar. Vi tittar på dem, och sen hörs vi igen. Deal?

Till dig som tycker att det där med jämställdhet borde ge sig själv, och att Sverige faktiskt redan är ”ett av världens mest jämställda länder”. Finns det inte bättre saker att lägga tid och pengar på?

Kanske var du – precis som jag – en av dem som plöjde dig igenom den norska succéserien SKAM för ett par år sedan. Det var inte bara formatet på serien som var nytt och spännande, utan jag blev galet imponerad av hur medvetna, normkritiska och värderingsstyrda tonåringarna i serien var. Det gjorde mig hoppfull. Det blir kanske bättre när vi blickar framåt, mot nästa generation?

Well, förmodligen inte, har det visat sig. Den så kallade millennials-generationen (födda omkring 1986-1997) är nämligen på väg att återskapa de ojämställda strukturer vi länge jobbat för att ta oss ifrån. I den här generationen har kvinnorna en rätt tydlig bild av skillnaderna som möter män och kvinnor i arbetslivet, medan männen upplever att arbetslivet redan är relativt jämställt. Det är också ganska stora skillnader mellan hur engagerade de är i frågan och hur viktigt de tycker att jämställdhet är. Sannolikt är att männen – på grund av sin avvikande verklighetsbild – kommer att uppleva sin arbetsplats som mer jämställd än vad den är. Kvinnorna kommer däremot bli varse motsatsen – särskilt om de försöker klättra i hierarkin. Chansen att de lyckas med det skulle nämligen vara mycket större om de var män. På den högsta chefsnivån är andelen kvinnor bara 16 procent. Här blir det tydligt att den rådande ojämställdheten inte kommer att lösa sig själv. Risken är snarare att utvecklingen börjar gå bakåt om förändringsarbetet uteblir.

Till dig som är chef, och aldrig har gynnats eller missgynnats på grund av ditt kön. Rekrytering handlar väl inte om kön utan om kompetens?

Att du aldrig drabbats av ojämställdhet betyder inte att ingen annan heller gör det. Att det inte är DITT problem, betyder inte att det inte är ETT problem. Jämställdhet är inte en åsiktsfråga. Vad du eller jag tycker och känner är helt ointressant. Och din personliga upplevelse är faktiskt inte heller så viktig när vi tittar på helheten – det finns nämligen mängder av fakta och forskning att luta oss emot.

När det gäller tänkbara orsaker till dagens ojämställdhet i arbetslivet är skillnaderna mellan könen slående. 34 procent av männen i undersökningen Jämställdhetsbarometern tror att om kvinnor ansträngde sig lika mycket som män, skulle de ha samma framgång som män i yrkeslivet.

”Jämställdhet handlar inte heller bara om jämn könsfördelning utan också om att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för kvinnor och män inom samhällets olika områden.”

Det säger Jämställdhetsmyndigheten (ja, den finns på riktigt – och tur är väl det).

Till dig som undrar varför utmärkelsen exkluderar ledare som är äldre än 35? Kvinnor gör ju ofta karriär senare än männen eftersom de är föräldralediga mycket längre?

I en jämställd värld hade det inte bara varit kvinnor som gjorde karriär senare vid händelse av barn, utan männens mönster hade sett likadant ut. Ett av de tydligaste hindren för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är uttaget av föräldraledighet vilket fortfarande är oerhört snedfördelat. Kvinnor tar ut drygt 70 procent av dagarna, vilket påverkar såväl karriär som lön negativt. När män och kvinnor ses som likvärdiga föräldrar kommer synen på vem som kan bli chef också förnyas. Och även hos millennials som varit föräldralediga ser vi ett fortsatt ojämställt mönster och en upprepning av dagens snedfördelning, där kvinnorna tar ut nästan tre fjärdedelar av föräldraledigheten.

Till dig som undrar varför vi som jobbar för jämställdhet instiftar ett pris enbart för kvinnor? Motverkar det inte syftet?

Till dig vill jag säga att ingen önskar mer än vi att vi får anledning att byta namn på utmärkelsen till ”Årets unga ledare”. Men genom att instifta en utmärkelse som enbart är för kvinnor bidrar vi till att öka exponeringen av kvinnor i ledande positioner i media och andra sammanhang. Att jobba med representation och förebilder är ett sätt att påverka unga att se möjligheterna om vad som går att bli. Syns det inte, finns det inte.

Sist men inte minst – till dig som undrar om det verkligen ska läggas offentliga medel på det är?

Gud, ja! Inte för att det gör det, i vårt fall. Hela projektet finansieras nämligen av våra partnerföretag. Men vi har som sagt en statlig myndighet – Jämställdhetsmyndigheten – som har ett regeringsuppdrag att jobba för ett jämställt Sverige. För att det behövs.

Med lite överslagsräkning och ett skarpt sinne har du kanske uppmärksammat att det ändå hänt litegrann med statistiken. Sedan 2015 har andelen chefer som är kvinnor i Jönköpings län alltså ökat från 28 procent till 34 procent. Det går framåt, och det finns säkert många olika anledningar till den utvecklingen. En av dem är förmodligen den här utmärkelsen, som vi driver för att vi fortfarande tycker att frågan behöver lyftas. Det tycker jag. Det tycker min arbetsgivare Science Park och vår projektpartner Handelskammaren. Och ett helt gäng andra fantastiska företag och organisationer som ställt sig bakom projektet. För att ingen som eftersträvar jämställdhet i samhället kan vara nöjd med de här siffrorna.

Vårt län är redan känt för vår entreprenörsanda. Nu är det dags att vi också blir det för vårt jämställdhetsarbete. Vi har redan gjort jobbet och rekryterat fram 100 ledare som är bevisat duktiga på ledarskap. De finns i det offentliga, det privata och det ideella. Inte längre än en knapptryckning bort. Anställ dem, anlita dem och välj in dem i era styrelser. Nu är det upp till er!

Källor:

*Jag vet att siffran om antalet Johan har några år på nacken (den är från 2013), men håll med om att det är en bra rubrik? Kan för övrigt upplysa om att det vanligaste vd-namnet i svenska börsbolag just nu är Per. ”Anna”avancerar från plats 17 till 15. Om utvecklingen går åt rätt håll kan det vara börsens vanligaste vd-namn år 2026.

Hur väljs årets unga ledande kvinna ut?

Poolia har varit med som företagspartner sedan 2015 när initiativet Årets unga ledande kvinna (ÅULK) startade. Som rekryteringspartner har Poolia det viktiga uppdraget att göra urvalet bland alla nominerade till listan. Det är knappast en lätt uppgift – över hundra nomineringar ska utvärderas enligt en fastställd process, för att mynna ut i den slutgiltiga listan med ett tjugotal ledarförebilder.

– För oss på Poolia var det självklart att vara med som partner till ÅULK då vi har skrämmande siffror i vårt län! Sedan projektet startades 2015 har antal nomineringar och partnerföretag ökat, vilket är oerhört roligt. Det tyder på att initiativet skapar uppmärksamhet och att det är fler som vill vara med och bidra till ett mer jämställt län och samhälle, berättar Charlotte Järeby Hellman, Poolia.

I år slogs rekordet i antalet unika nomineringar – 100 ledarförebilder har nominerats. Extra roligt är också att personerna kommer från fler av länets kommuner än tidigare.

– Eftersom antalet nomineringar ökar blir också vår uppgift, själva urvalsprocessen, svårare då vi har ännu fler kandidater att gå igenom. Men det är bara roligt, vi är otroligt imponerade över vad dessa unga kvinnor har hunnit åstadkomma i sina olika ledarroller, säger Charlotte.

 Så nu när nomineringsperioden har stängt, vad händer nu? Hur ser er process ut?

– Först och främst behöver alla som blivit nominerade själva ta steget att acceptera sin nominering och svara på några frågor. De får själva möjlighet att beskriva sitt ledarskap, vad det gett för konkret resultat samt varför de är Årets Unga Ledande Kvinna. Det är först därefter som vi på Poolia kommer in, berättar Madeleine Eneroth, Poolia.

Poolia går därefter igenom underlaget där de nominerade har beskrivit sig själva samt vilka konkreta förändringar som de gjort eller påverkat i sina ledarroller. Allt detta sätts i perspektiv gentemot de kriterier som finns för att komma med på årets lista.

-Därefter gör vi sedan ett första urval till årets lista. Nytt för i år är att vi kommer anordna speedintervjuer med samtliga personer som hamnar på listan. Syftet med det är att fler ska få chansen att presentera sig personligen. Vi är alla olika bra på att presentera oss själva; vissa är mer bekväma i skrift, andra i tal. Vi på Poolia vill ändå poängtera att det underlag vi har att gå på vid ett första urval är den information som personerna redovisat när de accepterat och då motiverat sin nominering, säger Madeleine.

-I nästa steg gör vi ytterligare ett urval där ett antal slutkandidater väljs ut och blir inbjudna till djupintervjuer där vi genomför tester och även tittar på referenser. Slutkandidaterna presenteras sedan för juryn, som består av personer från projektets partner och som då väljer ut den slutgiltiga vinnaren som får titulera sig Årets unga ledande kvinna 2019, säger Charlotte.

 Vad är det svåraste i urvalsprocessen?

– Att dra gränsen! Att välja och välja bort – framför allt är det svårast att välja bort! Det är väldigt sällan som vi sitter med ett så här stort urval i en rekrytering och just i denna process är det många som är kvalificerade, berättar Madeleine.

Eftersom Årets unga ledande kvinna vill lyfta olika typer av ledare, tittar Poolia på det konkreta som är kopplat till varje kandidats ledarskap. I första hand utgår man från vad kandidaterna åstadkommit och vilka resultat deras arbete lett till.

– Resultat av framgångsrikt ledarskap kan visa sig på olika sätt. Det är svårt att exempelvis jämföra ökad omsättning med ökad jämställdhet på ett företag – hur kan vi väga det mot varandra? I en vanlig rekryteringsprocess har vi en beskrivning av en arbetsroll att utgå ifrån, men här handlar det primärt om att agera och uppfattas som en förebild, säger Madeleine.

– Därför är det också viktigt att alla som blivit nominerade och vill vara med i urvalet motiverar varför de ska tituleras Årets unga ledande kvinna – precis som vid en vanlig rekryteringsprocess, fast det landar i en utmärkelse istället för ett jobb. Och, vem vet vad titeln kan leda till? berättar Charlotte.

Från ÅULK:s sida önskar vi Poolia lycka till med att ta sig an urvalsprocessen. Listan till Årets unga ledande kvinna 2019 kommer presenteras i februari 2020.

I väntan på årets lista kan vi rekommendera dig att spana in den totala listan av ledarförebilder. På aretsungaledandekvinna.se finns en kandidatbank med 100 erkänt duktiga ledarförebilder. Anställ dem, anlita dem och välj in dem i era styrelser. Tillsammans skapar vi ett mer jämställt län och samhälle!

Ledare ska fostra framtidens ledare

Helén Troung, Årets unga ledande kvinna 2018

Det har nu gått några månader sedan Helén Truong blev utsedd till Årets unga ledande kvinna 2018. Vi sågs över en fika en solig fredag i september och stämde av hur tiden har varit sedan utmärkelsen, men framför allt, hur var det som vd-trainee på Elmia?

Utan att vi knappt ens hunnit ”hugga” in på fredagsfikan, är vi ju otroligt nyfikna på vad Helén tycker om Årets unga ledande kvinna (ÅULK) – projektet i sig. Utan att blinka säger hon:

Det är ett livsviktigt och roligt projekt! Den stora vinsten med ÅULK är att det är en mix av branscher, tjänster och typer av ledarskap – en tvärfunktionell nytta helt enkelt! Jag är nästan lite ”star strucked” av alla grymma kvinnor som finns med på listan!

En vecka innan Helén fick reda på att hon vann ÅULK fick hon även reda på att hon skulle få chansen att vara vd-trainee på Elmia under några månader. Något som kändes lite skrämmande – att komma in i en ny organisation och berätta för dem hur de skulle göra.

Bra dialog mellan Husqvarna och Elmia

Helén arbetade då, och gör fortfarande, som Group Manager på Husqvarna och de var väldigt positiva till denna möjlighet.

Husqvarna sa ”vi kör – bara du lovar att komma tillbaka”, säger Helén.

Husqvarna och Elmia var snabba på att mötas för att sätta upp gemensamma mål för vad utbytet skulle ge, vad Helén själv skulle vara med om, vilka frågor som hon skulle få jobba med och även vad hon skulle ta med sig tillbaka till sin egen organisation på Husqvarna.

Under tiden som Helén skulle vara borta från Husqvarna behövdes det utse en ny person som skulle ta över hennes ansvar i gruppen, vilket Helén själv fick välja. Detta var något som hon tyckte var väldigt roligt, att få ge någon annan möjlighet att växla upp och växa i en ledarroll. Helén understryker:

En ledare ska fostra framtidens ledare!

Vd-trainee på Elmia

Helén berättar att hon togs emot väldigt väl på Elmia, att hon fick höra väldigt mycket inifrån eftersom hon inte hade ansvar för något – lite som en ”hobbypsykolog”. Hennes uppdrag blev att stötta och hjälpa Elmia med change management med fokus på arbetsprocesser.

För mig var det verkligen en utmaning att kliva in i en helt ny bransch och organisation för att jobba med att förändra processer, berättar Helén.

Helén fick genomlysa hela Elmias organisation och ge förslag till förändringar både i fråga om ledarskap, kultur men även processer.

Under tiden på Elmia spenderade Helén mycket tid med Lotta Frenssen, vd på Elmia, men hon lade även mycket tid på egen hand. Helén rörde sig fritt i hela organisationen och agerade lite som en ”hang around” berättar hon, men att hon hela tiden var noga med sitt uppdrag.

Ett hållbart ledarskap

I dagsläget implementeras uppdraget och förslagen som Helén var med och tog fram på Elmia, vilket både är lite synd att inte få uppleva på plats men också väldigt roligt att det gjorde avtryck i organisationen. Idag är Helén kvar i samma roll på Husqvarna som innan och trivs väldigt bra med det. Helen säger:

Jag fick ju med mig massa bra saker tillbaka att förändra i min egen organisation på Husqvarna. Jag tycker att det skulle kännas oärligt att bara dra! Det är inte att praktisera ett hållbart ledarskap.

Handelskammaren och Science Park tar över Årets unga ledande kvinna

När det är dags för den femte omgången av utmärkelsen Årets unga ledande kvinna är det med nya arrangörer i projektet. Science Park och Handelskammaren i Jönköpings län tar över projektägarskapet från Ridsportalliansen och kommer att fortsätta driva projektet som ska bidra till att fler kvinnor återfinns på ledande positioner i länet.

Efter att under fyra år ha drivit projektet Årets unga ledande kvinna lämnar Ridsportalliansen Jönköping över ägarskapet till Handelskammaren i Jönköpings län och Science Park i Jönköpings län. Nya projektledare blir Maria Göransdotter Lindén, marknadsansvarig på Science Park, och Nana Björnberg, affärsutvecklare och projektledare på Handelskammaren i Jönköpings län.

– Vi har många tankar, men idag inte resurser för att växa och göra mer med de 100 som finns på listan idag och det finns möjligheter att nå ut bättre i hela länet. Efter att vi avslutade den fjärde omgången av Årets unga ledande kvinna tog vi i Ridsportalliansen beslutet att lämna över vårdnaden av initiativet till någon som kan förvalta och utveckla, vara en trovärdig ägare av frågan och på ett naturligt sätt fortsätta att inkludera fler organisationer som vill ställa sig bakom initiativet. Vi kontaktade två organisationer med god förankring i länet och till vår glädje ville både Science Park och Handelskammaren i Jönköpings län driva vidare projektet, säger Kicki Alm som är ordförande i Ridsportalliansen och som tillsammans med Ida Severin varit projektledare.

– Vi är otroligt glada över att få möjligheten att ta över projektet och fortsätta driva det viktiga arbetet med att lyfta fram fler ledarförebilder i länet. Projektet har växt för varje år både vad gäller mediegenomslag, partners, antal nominerade och kvalitet på listan, men vi är övertygade om att vi ännu inte nått initiativets fulla potential. Det långsiktiga målet är att nå jämställdhet och att utmärkelsen i framtiden heter ”Årets unga ledare” – och det fortsätter vi jobba för, säger Maria Göransdotter Lindén, Science Park.

100 unga ledarförebilder utsedda

Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Under föregående fyra år har totalt 100 kvinnor valts ut till listan Årets unga ledande kvinna. Tidigare i år utsågs Helén Truong, group manager på Husqvarna, till Årets unga ledande kvinna 2018. Helén tog hem utmärkelsen i hög konkurrens – totalt skickades 150 nomineringar in, vilket är rekordmånga.

– Initialt kommer väldigt lite att ändras i projektet. Projektet har drivits på ett proffsigt och framgångsrikt sätt och det är inget självändamål att förändra upplägget, utan vi kommer att skruva på detaljerna för att höja nivån ytterligare. Det första vi kommer att titta på är hur vi kan stärka förankringen i länet, utanför Jönköpings kommun. Vi vill också undersöka hur vi kan utveckla nätverket mellan personerna som redan tagit plats på listan. Listan ska fungera som en plattform för spännande samarbeten, mentorskap och i rekryteringssammanhang. Ledarförebilderna som redan utsetts utgör en fantastisk kunskapsbank där företag och andra kan hitta kompetenta och erkänt duktiga ledare till exempelvis styrelseuppdrag och ledarpositioner i länet, säger Nana Björnberg.

Jönköpings län i botten i jämställdhetsligan

ledarnasjämställdhetsbarometer2015

Skärmdump från Ledarnas jämställdhetsbarometer 2015

Initiativet till Årets unga ledande kvinna togs 2015 när Ledarnas jämställdhetsbarometer släpptes och pekade ut Jönköpings län som sämst i Sverige när det kommer till andel kvinnliga chefer. Statistik från 2017** visar att snittet för länet har ökat till 34% (andel chefer som är kvinnor) men fortfarande finns mycket att göra, och skillnaderna mellan länets kommuner är stor. I Gnosjö är andelen chefer som är kvinnor 22 %, vilket är lägst i Sverige. Högst andel kvinnor i chefspositioner har Eksjö och Mullsjö med 39%.

– För oss på Science Park är Årets unga ledande kvinna ett viktigt projekt sett till vårt uppdrag. 2018 föll kvinnors entreprenörskap med 30 %***. Det är ett fall som är så kraftigt att det drar med sig hela det svenska entreprenörskapet trots att entreprenörskapet hos männen ökar. För oss som jobbar för att göra Jönköpings län till Sveriges mest attraktiva företagarregion är jämställdheten både ett mål och ett medel. Utan kvinnor som företagare och ledare går vi miste om viktig kompetens som för regionen framåt, säger Maria Göransdotter Lindén.

Fortsätter att stötta ridsporten och föreningslivet

När Årets unga ledande kvinna startades var det Jönköpings Fältrittklubb som tog initiativ till satsningen, och sedan har Ridsportalliansen drivit projektet. Ridsporten är bevisat skickliga på att fostra ledare. Stallet är en bevisat bra grogrund för att utveckla ledaregenskaper, och eftersom majoriteten av utövarna inom idrotten är tjejer och kvinnor har ridsporten varit en naturlig plattform för att hitta och lyfta förebilder. Även projektets nya ägare kommer att fortsätta stötta ridsportens med att utveckla framtidens ledare.

– En del av projektets överskott kommer under två år att gå tillbaka till Ridsportalliansen i form av ett stipendium. Därefter vill vi fortsätta att stötta föreningslivet men titta på möjligheten att bredda urvalet genom att inkludera fler föreningar än inom ridsporten, säger Nana Björnberg.

Årets unga ledande kvinna finansieras genom partnerskap och intäkterna går dels till en inspirationsresa till den som vinner utmärkelsen, dels till aktiviteter och att marknadsföra projektet.

*Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2015 och Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2017

**SCB

***Veckans affärer, 2019-06-14

Helén Truong är Årets unga ledande kvinna 2018

Fotograf Anna Jansson

Under en prisceremoni på VY Skybar i Jönköping korades vinnaren av högsta pris i utmärkelsen Årets unga ledande kvinna. Helén Truong, group manager på Husqvarna, vann högsta pris!

– I år har vi haft rekordmånga nominerade, hela 150 stycken, och det har både varit ett svårt jobb att välja ut de 22 på listan – men framför allt att utse högsta vinnare, säger Charlotte Järeby Hellman som är vice VD på Poolia och ordförande i juryn. Vi har dels tittat mycket på om personen kan uppvisa tydliga resultat av sitt ledarskap men även att hon är en god förebild som kan inspirera andra. Vi i juryn tror att Helén är en ledarförebild som genom ett ödmjukt förhållningsätt och att hon bland annat pratar mandarin och kantonesiska har världen för sina fötter.

Helén vinner en inspirationsresa som planeras i samråd med projektledningen och ett årskort på Friskis & Svettis. Det har också tidigare meddelats att hon får möjligheten att vara vd-trainee på Elmia under våren.

Juryns motivering:

För ett ledarskap som av andra beskrivs som modigt, målinriktat och ambitiöst där hon har utmanat befintliga arbetssätt, hittat nya lösningar och lyft sina medarbetare. Vinnaren vill gå hela vägen till toppskicket i näringslivet – och vi tror att hon har både envishet, driv och ledaregenskaper för att ta sig dit.

Årets unga ledande kvinna 2018 har gjort en av de tuffaste resor som en ledare kan göra, att gå från att vara en i teamet till att vara dess ledare. Hon har utvecklat sin verksamhet med en kristallklar insikt om att kultur och beteende är det som gör skillnad. Hon har ett stort driv att kontinuerligt utveckla verksamheten vidare samtidigt som hon lyckats utveckla sin grupp till ett sammansvetsat och efterfrågat team.

Här kan du läsa mer om Helén

Nina Petersson vinner StyrelseAkademiens pris

Fotograf Anna Jansson

Nina Petersson, vd på Jolek i Tranås, utsågs till vinnare av Priset Årets Styrelsetalang som delas ut av StyrelseAkademien Jönköpings län. Hon får en plats på utbildningen Rätt Fokus i styrelsearbetet, en 2-dagars certifierad utbildning i styrelsearbete.

Juryns motivering

Årets Styrelsetalang är en person som beskrivs som driven, modig, innovativ och samtidigt trygg i sin roll som ledare. Priset går till en person som genom ökad kunskap om styrelsearbete skulle kunna utveckla styrelsearbetet i det egna bolaget, blir en bra förebild samt en attraktiv kandidat till andra bolagsstyrelser. Den här kvinnan är van att driva företag och vet hur man vänder ett förlustföretag till lönsamhet. Hon har tagit över familjeföretaget där hon idag är VD och hon har också erfarenhet av styrelsearbete som ledamot Tranås ridklubb och ordförande i Tranås ridklubbs ungdomssektion. Vi är oerhört glada över att få ge priset Årets styrelsetalang till Nina Petersson, vd på Jolek AB.

Jury

Anna Carendi, ordförande StyrelseAkademien Jönköpings län

Henrietta Hansson, vd Länsförsäkringar Jönköping

Frida Wengbrand, kontorschef PwC Jönköping

 

Här kan du läsa mer om Nina.

De är årets 22 nya ledarförebilder

22 nya namn har lagts till på listan. De är alla 35 år eller yngre, förebilder i sitt sätt att leda och kan uppvisa resultat i sitt ledarskap.

 

Nina Petersson
Fotograf Patrik Svedberg

Nina Petersson

Vd, Jolek
Född 1988

Nina har med stort mod och engagemang tagit över familjeföretaget och har dryga året senare gjort strategiska investeringar som ger bolaget nya möjligheter att växa. Hon har redan visat förmåga på att vara en innovativ ledare, men känner sig lika hemma vid svetsen på verkstadsgolvet.

 

Amra Salihovic
Fotograf Patrik Svedberg

Amra Salihovic

Chef Hållbar utveckling, Gislaveds kommun
Född 1985

Amra har skapat tydliga stukturer för Gislaveds kommuns arbete inom hållbar utveckling och har med sitt stora engagemang flyttat frågorna högre på kommunens agenda. Hon leder med tydliga värderingar och brinner för att skapa attraktionskraft till demokratibranschen.

 

Lovisa Sjöbring
Fotograf Patrik Svedberg

Lovisa Sjöbring

Head of Swedish department, Internationella engelska skolan
Född 1993

Lovisa har lyft sin avdelning till en ny nivå och hittat framgångsfaktorer och tankesätt som andas framtid. Hon har vid 25 års ålder tre akademiska examina och blev som 18-åring den yngsta politikern invald i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Jönköpings kommun.

 

Carolina Axelsson
Fotograf Patrik Svedberg

Carolina Axelsson

Projektledare, Elmia
Född 1994

Carolina har med stor målmedvetenhet genomfört Elmia Scandinavian Horse Show med eget budgetansvar. Men utan att ha direktrapporterande personal har hennes ledarförmågor satts på prov. Genom att visa stort engagemang och ha en stor portion energi får hon både uppdragsgivare, personal och utställare att jobba ihop mot samma mål.

 

Fanny Lindstrand
Fotograf Patrik Svedberg

Fanny Lindstrand

Platschef, Max marketing gruppen
Född 1993

Fanny har tagit Jönköpingskontoret till nya höjder genom att minska personalomsättning, visa stabila vinster månad efter månad och blivit utsedd till bästa koncernbolag av sju. Som platschef ansvarar hon för ca 100 medarbetare, de flesta ungdomar som kommit till sin första arbetsplats.

 

Julia Vikman

Julia Vikman

Stf HR-chef, Gislaveds kommun
Född 1984

Julia har skapat Gislaveds kommuns ledarskapsakademi som både utvecklar framtidens ledare och tar tillvara de erfarna ledarnas kompetens. En tydlig mission är att krossa fördomarna om offentlig sektor och hon har med ledorden tillit och förtroende skapat en röd tråd i sitt ledarskap.

 

Kristina Gernes
Fotograf Patrik Svedberg

Kristina Gernes

Chef bibliotek och allmänkultur, Gnosjö kommun
Född 1986

Kristina har lyckats vända en anonym och traditionell verksamhet till att bli en utvecklingsdriven och högst relevant verksamhet som syns i media. Med en drivkraft och övertygelse om att vi kan förändra vår omvärld och att kultur är det kitt som håller ihop samhället, engagerar Kristina alla omkring sig.

 

Pernilla Wetter
Fotograf Patrik Svedberg

Pernilla Wetter

Consultant manager, Combitech
Född 1983

Pernilla har byggt ett brett kontaktnät vilket bidragit till nya uppdrag, nyrekryteringar av talanger och samarbeten med underkonsulter. Hon hanterar många roller på ett professionellt sätt där hon är konsultenhetschef, säljare och konsult inom mekanik. Därtill sitter hon med i ledningsgruppen för maskinteknik på Jönköping University.

 

Melinda Gustavsson
Fotograf Patrik Svedberg

 

Melinda Gustavsson

Vd och delägare, Städarna i Jönköping
Född 1998

Melinda blev handplockad direkt från gymnasiet för att starta upp och driva Städarna i Jönköping som vd. Hon hade framgångsrikt startat ett UF-företag och deltagit i SM i entreprenörskap när bolaget fick upp ögonen för henne. Hon har dessutom hunnit förvärva och införliva ett bolag och visat tydliga resultat i förbättrad lönsamhet och arbetsmiljö.

 

Rifa Gazrawi
Fotograf Patrik Svedberg

Rifa Gazrawi

Enhetschef äldreomsorgen, Jönköpings kommun
Född 1986

Rifa har arbetat systematiskt för att vända både ekonomi samt utmaningar inom arbetsmiljö och kvalitet på sin enhet. Hon brinner för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete och har bidragit med flera rutiner och processer som underlättat arbetet och sänkt sjukfrånvaron radikalt.

 

Amanda Johansson
Fotograf Patrik Svedberg

Amanda Johansson

Inköpschef, Hordagruppen
Född 1993

Amanda fick jobb som inköpschef innan hon avslutat studierna och hon har förvaltat den möjligheten till att bli en nyckelperson i företaget. Hon brinner för att förbättra processer och logistikflöden och har ett engagemang som inspirerar andra i sin omgivning.

 

Johanna Wendel
Fotograf Patrik Svedberg

Johanna Wendel

Verkstadschef, Husqvarna
Född 1986

Johanna har snabbt gjort avtryck i produktionen på Husqvarna och har visat resultat genom att skapa ett effektivt team. Hon har också varit med om att bygga upp en ny produktionsenhet i Holland från grunden där hon levererat lösningar på struktur-, kultur- och kommunikationsfrågor .

 

Louise Lo Larsson
Fotograf Patrik Svedberg

Louise ”Lo” Larsson

Projektledare, Consid
Född 1991

Lo har framgångsrikt var med och byggt upp kundklubb, e-handel och webbplatser för stora, nationella företag. Hon är en ledare som sprider glädje och energi omkring sig, både på jobbet och som ledare på Friskis, och som alltid bryr sig om människan bakom resultaten.

 

Hanna Linell
Fotograf Patrik Svederg

Hanna Linell

Kommunikationsansvarig, Värnamo näringsliv
Född 1983

Hanna har tagit sig an stora projekt för att locka både nya invånare och företag till Värnamo och stöttar även andra i organisationen i kommunikationsfrågor. Hon har tidigare jobbat med lean production och som butikschef, men oavsett bransch leder hon med prestigelöshet och lyhördhet i fokus.

 

Azema Sehovic
Fotograf Patrik Svedberg

Azema Sehovic

Apotekschef, Kronans apotek Gislaved
Född 1986

Azema har i en hårt konkurrensutsatt bransch byggt ett starkt team som levererar resultat varje dag. Efter att ha kommit till Sverige 2015 har hon gjort raketkarriär och snabbt blivit en uppskattad ledare. Hon har visat att man med ett enormt engagemang, vilja och uthållighet kan komma långt.

 

Elin Carholt
Fotograf Patrik Svedberg

Elin Carlholt

Chef Kompetensförsörjningsenheten, Region Jönköpings län
Född 1983

Elin har fått i uppdrag att starta upp en ny enhet för rekrytering och kompetensförsörjning som servar länets tre akutsjukhus och 400 chefer med rätt kompetens. Genom att bygga en utvecklingskultur och alltid sätta teamet först har hon snabbt blivit en mycket uppskattad chef.

 

Rebecka Hoxha Frohm
Fotograf Patrik Svedberg

Rebecka Hoxha Frohm

Projektledare, Coompanion
Född 1988

Rebecka brinner för mångfald och integration och har fått många kvinnor som står långt från arbetsmarknaden i arbete. Hon kombinerar kreativitet, entreprenörskap och strategiskt tänk i sitt arbete som projektledare och hon har tidigare både jobbat på UD och FN i Kosovo.

 

Sophia Vilhelmsson
Fotograf Patrik Svedberg

Sophia Vilhelmsson

Vd och ägare, Tellus A
Född 1995

Sophia är entreprenören som vill förändra människors beteenden och sätta miljö och klimat högre upp på agendan. Hon brinner för ”zero waste”, noll avfall, och vinner över andra genom positiv förstärkning och utan pekpinnar.

 

Helén Truong
Fotograf Patrik Svedberg

Helén Truong

Group manager, Husqvarna
Född 1990

Helén har de senaste åren utvecklat sin verksamhet med en kristallklar insikt om att kultur och beteende är det som gör skillnad. Hon har ett stort driv att kontinuerligt utveckla verksamheten vidare samtidigt som hon lyckats utveckla sin grupp till ett sammansvetsat och efterfrågat team.

 

Kristina Lasan
Fotograf Patrik Svedberg

Kristina Lasan

Vd och ägare, Yogabeat
Född 1990

Kristina har drivit upp Jönköpings största yogastudio med missionen att yoga är för alla. Hon har, trots sin unga ålder, en stark entreprenörsanda och en mogen ledarstil. Efter en expansion omsatte studion lika mycket på en månad som tidigare under ett halvår och idag finns sju anställda.

 

Amanda Sjögren
Fotograf Patrik Svedberg

Amanda Sjögren

Vice vd, Ditt café/Stigs
Född 1996

Amanda har fyra år efter studentexamen arbetat sig fram till en plats som vice VD på Sveriges största privatägda café. Hon har visat att man med höga ambitioner, stor medmänsklighet och lyhördhet redan i unga år kan bli en skicklig ledare.

 

Hanna Berglund
Fotograf Patrik Svedberg

Hanna Berglund

Department manager, IKEA
Född 1988

Hannas har både en känsla för affären och för att utveckla människor, på dryga året har hon lyckats bygga ett starkt team och får fina resultat i medarbetarundersökningar. Hon är en närvarande ledare samtidigt som affär och resultat utvecklas i en hållbar riktning.

 

Elmia samlar på olikheter

Lotta Frenssen är VD på Elmia som i år teamat ihop sig med Årets unga ledande kvinna för att hitta en VD-trainee som kan tillföra organisationen ett nytänkande och modernt ledarskap. 

Varför har ni valt att stötta ÅULK?

För Elmia är det självklart att synliggöra, utveckla och stödja duktiga ledare i regionen. Drömmen är att synen på modernt ledarskap hade kommit längre och att ÅULK därmed inte behövs. Med andra ord, istället för att prata om könsbaserat ledarskap diskuteras ledarskap som utvecklar individer och team oavsett kön / ursprung / ålder. Fakta och statistik visar hur viktigt ÅULKs arbete är för vår region – både i form av jämställdhet och situationen där marknaden ropar högt efter kompetenta medarbetare. Med jämlikhet och jämställdhet ökar utbudet av kompetens radikalt.

Hur arbetar ni med jämställdhet i övrigt?

Rätt person på rätt plats är alltid utgångspunkten i tillsättning av lediga tjänster – detta innebär att vi samlar på olikheter. Olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser som stärker varandra bildar ett gediget kugghjul – en drivmotor för framåtriktad utveckling – oavsett uppdrag.

Vad är de viktigaste egenskaperna hos en ledare?

God självkännedom, prestigelöshet och empati är en förutsättning för att kunna leda såväl sig själv som andra till att ta till sig av nya erfarenheter, intryck och idéer. Dessutom krävs nog en stor portion mod. Förmågan att situationsanpassa sitt ledarskap till olika individers särskilda behov, såväl som till dagliga förändringar och simultant driva ”uppdraget” mot gemensamma mål tror jag blir allt viktigare – och allt svårare – framgent. Utvecklingen kommer inte stanna av – tvärtom ökar takten.

 

 

Cybercom vill ha fler chefer som är kvinnor

Karin Fromell arbetar som recruitment and communication specialist på Cybercom i Jönköping, en ny partner till Årets unga ledande kvinna för i år.

Varför har ni valt att stötta ÅULK?

Det är ett oerhört viktigt initiativ som Cybercom självklart vill vara med och stötta. Vi vill se fler kvinnor i ledande position både i Jönköping och i Sverige och speciellt inom IT branschen, varför beslutet att gå in som partner var lätt.

Hur arbetar ni med jämställdhet i övrigt?

Cybercom har som mål att ha 30% kvinnor. Ett ganska högt uppsatt mål i en bransch som är mansdominerad. Vi deltar så ofta vi kan på aktiviteter och events som är fokuserade på kvinnor och försöker även nå ut till den yngre generationen och prata om val av tekniska utbildningar.

Vilka tycker du är de viktigaste egenskaperna hos en ledare?

En bra ledare är en person, kvinna eller man, som är rättvis, tydlig och engagerad. Det är också viktigt att en ledare kan delegera och kommunicera.

PwC fokuserar på jämställdhet och mångfald

Ett av de nya företag som stöttar Årets unga ledande kvinna i år är revisionbyrån PwC i Jönköping! Vi ställde några frågor till Frida Wengbrand som är partner och kontorschef.

Varför har ni valt att stötta Årets unga ledande kvinna?

ÅULK är ett viktigt engagemang eftersom vi ännu inte har en jämställd situation fullt ut i näringslivet. Det är därför viktigt att vi lyfter fram förebilder och utmanar beslutsfattare i frågan. Näringslivet har som uppgift att öppna dörrarna och vara möjliggörare, men det är lika viktigt att inspirera unga kvinnor till att själva ta plats.

Hur arbetar ni med jämställdhet i övrigt?

På PwC är jämställdhet och mångfald två av våra viktigaste fokusområden. I hela vår kedja, dvs från rekrytering, hur vi bemannar våra team, hur vi tillsätter chefsroller, specialistroller och övriga interna roller, så har vi jämställdhet och mångfald som en viktig del av processen. Alla våra ledare utbildas löpande i frågorna och vi har vävt in tydliga mål i våra affärsplaner och individuella målplaner. Revisionsbranschen har vissa utmaningar när det gäller jämställdhet på till exempel delägarnivå, även om vi börjar se att vårt långsiktiga arbete ger resultat i dessa frågor.

Vi har givetvis en jämställds- och mångfaldspolicy och denna genomsyrar vårt arbete och hur vi utvärderar oss själva. Jag som chef får exempelvis två gånger om året sitta ner tillsammans med vår Human Capital och bli utmanad på allt från organisatoriska strukturer, lönenivåer och annat utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Alla eventuella frågor måste följas upp och förklaras. Detta är oerhört nyttigt och ger ett annat perspektiv på frågorna. Jag tror att det är viktigt att man som organisation jobbar aktivt med dessa frågor och sätter dem högt på agendan tills vi ser en förändring. Om man gör som man alltid har gjort så kommer man att få samma resultat som man alltid har fått. Det är därför chefer och ledare behöver vara modiga och utmana gamla sanningar när man till exempel tillsätter nya chefsroller eller rekryterar.

Vad är de viktigaste egenskaperna hos en ledare?

Att vara modig, att vara en engagerad inspiratör och att tro på att alla människor gör sitt bästa. Andra viktiga egenskaper är att vara lösningsorienterad, förmågan att kunna fatta snabba beslut och att fokusera på åtgärder (inte fastna i förklaringar och ”alibin”).