Ny omgång av Årets unga ledande kvinna

arets unga ledande kvinna alla 02

Enbart 28% av cheferna i Jönköpings län är kvinnor, vilket gör Jönköping sämst i landet. Förra året delades utmärkelsen Årets unga ledande kvinna ut för första gången. Utmärkelsens syfte är att synliggöra förebilder och på så sätt bidra till att fler kvinnor återfinns på ledande positioner. Bakom projektet står Jönköpings Fältrittklubb i samverkan med ett stort antal organisationer i länet.

Förra året gallrades 30 ledarförebilder fram och under en prisceremoni hos landshövdingen korades Jennie Wall, regionchef på Nordic Wellness, till högsta vinnare. Nu har det blivit dags att utlysa priset igen och arrangörerna vill fylla på listan som man under förra året började skapa.

– Vi vill se fler kvinnor i ledande befattningar, vi vill utmana näringsliv och organisationer att tänka nytt och framförallt bidra till att lyfta fram fler förebilder, säger Kicki Alm som är ordförande i Jönköpings Fältrittklubb.

Jönköpings Fältrittklubb är initiativtagare och projektleder satsningen i samarbete med företag och organisationer i länet. Ridsporten är nämligen bevisat skickliga på att fostra ledare och eftersom majoriteten av de som utövar ridsport är tjejer och kvinnor, har ridsporten alltså en god förmåga att utveckla framtidens ledande kvinnor. Utmärkelsen vänder sig dock brett, till alla typer av ledare.

Lovisa Hamrin en del av juryn

Aktörerna bakom den nya utmärkelsen efterlyser nu alltså fler inspirerande ledare i Jönköpings län. På www.aretsungaledandekvinna.se kan allmänheten fram till och med den 30 november tipsa om personer. Därefter påbörjas gallringsarbetet, i samarbete med Poolia, och under februari 2017 kommer en lista på ledarförebilder att publiceras. En av dessa vinner högsta pris, en inspirationsresa och en styrelseutbildning, och vinnaren koras under en prisceremoni den 2 mars 2017.

Juryn består av representanter från näringsliv och offentlig sektor. I juryn ingår bland andra Lovisa Hamrin som äger industrikoncernen Herenco.

Om projektet

Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Initiativtagare är Jönköpings Fältrittklubb och satsningen förverkligas genom stöd av Almi Jönköping, Anna Hållams Foto, Björn Öberg Illustration, Combitech, FC-gruppen, Företagarna, Hallpressen, HSB, IKEA, Jönköping Energi, Jönköpings kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Poolia, StyrelseAkademien Jönköping och Yellon. Överskottet från projektet går till Jönköpings Fältrittklubbs arbete med att utveckla en verksamhet som på kort och lång sikt bidrar till fler ledare som är kvinnor. Förra årets intäkter gick bland annat till utbildnings- och utvecklingsinsatser samt skapade framförallt förutsättningar för att JFK under 2016 har vågat ta steget att anställa en verksamhetschef.

Mer information

Ledarnas jämställdhetsbarometer 2015
Om utmärkelsen och varför ridsporten är initiativtagare

Kontakt

Ida Rydh, projektledare: 073-041 00 97
Helena Nordström, projektledare: 0702-77 67 00
https://aretsungaledandekvinna.se/

Hon vann årets unga ledande kvinna 2015

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Under en prisceremoni på länsresidenset i Jönköping korades en vinnare av utmärkelsen Årets unga ledande kvinna, som delades ut för första gången någonsin. 30 ledarförebilder har tidigare gallrats fram och utav dessa har Jennie Wall, regionchef på Nordic Wellness, enligt juryn utmärkt sig särskilt. Jennie Wall är Årets unga ledande kvinna 2015!

Utmärkelsen är instiftad av Jönköpings Fältrittklubb vars vision är ett jämställt Jönköpings län. Endast 28% av cheferna i länet är enligt Ledarnas jämställdhetsbarometer kvinnor och fortsätter vi i samma takt som det senaste decenniet är vi jämställda först år 2039. Ett stort antal organisationer står tillsammans med ridklubben bakom det nyinstiftade priset.

Lönsamhet och teamanda

Allmänheten har fått tipsa om ledarförebilder i hela Jönköpings län och bland dessa har en jury sedan valt ut 30 ledarförebilder som alla tar plats på listan ”Årets unga ledande kvinna”. Juryns uppgift har därefter varit att välja ut en person som utmärkt sig och har alltså enats om Jennie Wall, regionchef på Nordic Wellness, som vinnare av högsta pris.

Jennie Wall har varit nyckelperson och ledare i resan från en klubb och enda anställda i Jönköpingsregionen till 10 klubbar, 16000 medlemmar och 200 anställda på endast 5 år. Jennie Wall har haft fokus på att bygga teamanda och att leda verksamheten med bibehållen lönsamhet. När första klubben öppnades var hon fram till två veckor innan öppning helt själv och stod i byggdamm och såg sedan till att klubben blev klar, anställde personal och har därefter lett verksamheten på ett sätt som imponerar på juryn.

– När vi har valt ut de 30 har vi tittat på en mängd parametrar: om personerna kan uppvisa resultat, handlingskraft, ambition, förändringsbenägenhet, nytänk och potential. Det har även varit viktigt att personerna är förebilder som har en förmåga att inspirera, säger Charlotte Järeby Hellman som är VD på Poolia Jönköping och jurymedlem.

– När vi sedan har letat efter en vinnare bland alla dessa fantastiska förebilder så har vi djupdykt i samma egenskaper. Vi har genomfört intervjuer, tagit referenser och gjort research. Vi har tittat på om den egna beskrivningen samstämmer med det andra säger om ledaren. Så det är ett digert arbete som genomförts.

Jennie vinner ledarskapstester via Poolia samt en inspirationsresa som planeras i samråd med projektledningen.

Juryns motivering

För ett imponerande ledarskap som av andra beskrivs som omtänksamt, tydligt och inspirerande. Vinnaren har varit drivande i en kraftig och framgångsrik expansion samt ett omfattande förändringsarbete som bland annat innefattat att sammanfoga två kulturer och få medarbetarna att dra åt samma håll. Dessutom bidrar vinnaren varje dag till att förbättra folkhälsan i länet samt är ledare för en verksamhet som tar ett stort samhällsansvar genom att gå in i ideella samarbeten. Årets unga ledande kvinna 2015 har uppvisat resultat, handlingskraft, ambition, förändringsbenägenhet, nytänkande, potential samt är en förebild i sitt sätt att agera.

Om juryn

Juryn består av Frida Boklund regionchef Företagarna, Göran Hägglund tidigare partiledare, Charlotte Järeby Hellman VD Poolia Jönköping/Linköping/Göteborg, Fridolf Eskilsson VD Jönköping Energi, Runa Fingal grundare John Bauer Hotel, Henrik Zäther VD HSB Göta.

Om projektet

Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Initiativtagare är Jönköpings Fältrittklubb och satsningen förverkligas genom stöd av Jönköpings-Posten, Företagarna, Poolia, Jönköping Energi, Jane Jkpg, HSB Göta, John Bauer Hotel, Länsstyrelsen, Finnveden Säljkraft, Placebrander, Jönköpings kommun, Handelskammaren, Björn Öberg Illustration och Anna Hållams Foto. Överskottet av sponsorintäkterna går tillbaka till Jönköpings Fältrittklubb, som är en del av samhället som är bevisat skickliga på att fostra ledare. Medlen kommer att användas till ledarutveckling, ungdomsledarutbildning, övriga ledarinsatser samt att skapa en mötesplats för ridklubbar i regionen.

Mer information

Frågor och svar

Ledarnas jämställdhetsbarometer 2015

Samtliga 30 utvalda ledarförebilder

Här är årets unga ledande kvinnor 2015 – hela listan

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

En jury har nu gallrat fram 30 ledarförebilder i Jönköpings län. De coachar herrlag, driver möbelföretag, leder konstruktörer, etablerar nya kontor, bygger träningsanläggningar, driver hotell och skapar arbetstillfällen.

Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare. Enligt Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2015 är 28% av cheferna i Jönköpings län kvinnor, en skevhet som aktörerna bakom projektet vill ändra på.

Jönköpings län är sämst i landet vad gäller andelen kvinnor i ledande befattningar. Om utvecklingen fortsätter i samma takt som det senaste decenniet är chefskåren i länet jämställd först år 2039. Initiativtagaren Jönköpings Fältrittklubb vill genom att lyfta fram fler förebilder påskynda utvecklingen och har förverkligat projektet genom stöd av en rad organisationer och individer.

Att en ridklubb står bakom projektet är ingen slump. Ridsporten är nämligen bevisat skickliga på att fostra ledare som är kvinnor, något som har avhandlats i flera forskarstudier.

– I stallet utsätts du redan som barn för tuffa situationer med stora djur som kräver ett tydligt ledarskap, en kommunikativ förmåga och handlingskraft. Du lär dig att ta i, du värderas för din handling och får ta stort ansvar, säger Kicki Alm som är ordförande i Jönköpings fältrittklubb.

Allmänheten har nominerat

Under hösten gick aktörerna bakom Årets unga ledande kvinna ut brett och uppmanade allmänheten att nominera ledarförebilder i alla typer av branscher och verksamheter. Kriterierna var följande.

 • Är en ledare boende i Jönköpings län
 • Är kvinna född 1980 eller senare
 • Kan uppvisa någon form av resultat av sitt ledarskap
 • Är en förebild i sitt sätt att agera
 • Har en förmåga att inspirera sin omgivning
 • Har uppvisat handlingskraft och ambition, är förändringsbenägen, nytänkande och har stor potential

Flera kändisar stöttar satsningen

Juryn består av representanter från näringsliv och offentlig sektor:

 • Frida Boklund, regionchef Företagarna
 • Göran Hägglund, tidigare partiledare
 • Charlotte Järeby Hellman, VD Poolia Jönköping/Linköping/Göteborg
 • Fridolf Eskilsson, VD Jönköping Energi
 • Runa Fingal, grundare John Bauer Hotel
 • Henrik Zäther, VD HSB Göta

Även andra kända personer stöttar satsningen, däribland äventyraren Renata Chlumska och entreprenören Anna Bråkenhielm som är tidigare VD på Strix och grundare av affärsmagasinet Passion for Business.

– Årets unga ledande kvinna är ett konkret sätt att lyfta fram ledarförebilder som är kvinnor, något vi behöver mer av både i mitt tidigare hemlän Jönköping och i övriga landet, säger Anna Bråkenhielm.

– Jönköping är en fantastisk plats. Ännu bättre tror jag att det blir om vi visar att det här är en region där både män och kvinnor tar plats som ledare och förverkligar sina drömmar. Därför är jag glad över satsningen Årets unga ledande kvinna som kommer att sprida fler goda förebilder, säger Renata Chlumska.

30 utvalda ledarförebilder

Ett omfattande juryarbete har resulterat i följande lista på 30 utvalda ledarförebilder. Av dessa 30 kommer en ledare som utmärkt sig lite extra att vinna ledarskapstester via Poolia samt en inspirationsresa som planeras i samråd med projektledningen. Vinnaren offentliggörs vid en prisceremoni på länsresidenset den 25 februari kl.17.00 dit press är välkommen.

– De här ledarna förtjänar genom sina insatser att lyftas fram och vi hoppas att det här kan fungera som inspiration både för framtidens ledare och för de som har makt att påverka sammansättningen av ledare i olika sammanhang, säger Helena Nordström som är projektledare för satsningen.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Andrea Olofsson

E-handelschef och affärsutvecklare Hudoteket
Född 1989
Andrea har på kort tid lett sitt team mot nya framgångar. Hon har ökat omsättningen för Hudotekets webbshop med 300% sedan 2012 samt förstärkt personalstyrkan med bibehållen lönsamhet. Andrea bidrar dessutom i både styrelsens och ledningsgruppens arbete samt håller samman bolagets marknadsaktiviteter.

Illustration: Björn Öberg
Illustration: Björn Öberg

Angela Wiss

VD Insitepart
Född 1983
Med struktur, fokus och engagemang som ledstjärna startade Angela under 2015 ett helt nytt bolag inom rekrytering och bemanning. Idag har bolaget 120 anställda. Angela brinner för att få sina medarbetare att växa.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Anna Holm

Regionchef Ung Företagsamhet
Född 1980
Anna har varit en av nyckelpersonerna i att öka företagsamheten bland unga i länet. Ung Företagsamhet i Jönköpings län har under Annas tid fördubblat sin verksamhet på gymnasiet, etablerat verksamhet för grundskolan samt stärkt sin ekonomiska situation och skapat förutsättningar för att arbeta långsiktigt.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Anna Munkstierna

Ägare, Koola Kidz Vaggeryd
Född 1983
På tre år har Anna expanderat sitt företag med tuff attityd till det tredubbla, hon engagerar sig för Vaggeryds utveckling och använder sin ställning som företagsledare för att samla in kläder till barnhem i Lettland.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Anna Zachrisson Dimitrievska

Ägare, Hotell Nissastigen
Född 1982
Entreprenören som tog över ett hotell efter konkurs och därefter drivit hotellet framgångsrikt och vinstgivande under 6 år med ökad beläggning på 41%. Med ett brinnande engagemang skapar Anna smarta samarbeten med allt från Ullared och High Chaparall till lokala föreningar.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Anna-Klara Lindell

Gruppchef, IKEA
Född 1987
Med rekordhöga betyg i IKEA:s medarbetarundersökning och en smittande entusiasm är Anna-Klara med och förbättrar företagets verksamhet, först på restaurangavdelningen och nu på logistikavdelningen.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Anne Sandstjärna

Ägare och VD, VOX
Född 1981
På rekordtid och tack vare en enorm portion mod har Anne etablerat ett hotellkoncept som sticker ut såväl i Jönköping som nationellt. Det moderna VOX har under Annes ledning slagit budgetmålen för tre år framåt och gått från 17 till 60 anställda. Första året omsatte VOX 38,5 miljoner kronor, hade över 70% beläggning och låg topp tre på beläggning i Jönköping.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Beatrice Carpvik

Varumärkesansvarig, Consid
Född 1992
På mindre än två år efter examen gick Beatrice från kontorsassistent till varumärkesansvarig på ett framgångsrikt IT-bolag. Med en förmåga att tänka nytt har Beatrice varit en nyckelspelare i att bolaget under 2015 blev Årets Marknadsförare i Jönköpings län.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Caroline Ringnér

Coach och ledare, Scouterna
Född 1988
Caroline är egenföretagare, projektledare, och har erfarenhet som enhetschef. Hon har även grundat och driver nätverket ”Träffa Nytt Folk” i Jönköping med snart 3000 medlemmar och är styrelseledamot i Nykterhetsrörelsens förbundsstyrelse.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Elin Stjernholm

Teamchef produktutveckling, Fagerhults belysning
Född 1981
Ingenjören som började sin karriär på Fagerhult för över 10 år sedan och under dessa år avancerat och tagit allt större ansvar. Idag är Elin en av nyckelpersonerna i utvecklingen av nya produkter på ett internationellt bolag.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Emma Ryd

Ägare, [ALL:TID] Salong
Född 1988
Emma har gått från att vara enskild frisör till att först starta en frisörsalong till att sedan öppna ytterligare en salong, allt detta på mindre än ett år. Idag har Emma 5 anställda och driver bolaget med en smittande entusiasm.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Emmilie Bard

Generalsekreterare, Ung kvinna
Född 1982
Emmilie har grundat den ideella organisationen Ung Kvinna som utvecklat ett mentorskapsprogram och erbjuder ensamkommande och nyanlända unga kvinnor en mötesplats och chans att finna förebilder som är integrerade i det svenska samhället. Utöver sitt engagemang i Ung Kvinna är Emmilie samtalscoach och praktiksamordnare på Lernia

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Hillevi Magnell

VD, Smålands Skinnmanufaktur
Född 1988
På kort tid har Hillevi etablerat ett helt nytt varumärke och företag som blivit omskrivet såväl nationellt som internationellt. Med Jönköping som bas vågar Hillevi testa nya vägar och lanserar nya kollektioner med fingertoppskänsla och finess.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Ida Bergs

Konsultenhetschef, Combitech
Född 1981
Ida verkar i en tekniktung bransch och har byggt upp ett nytt affärsområde i regionen där företaget tidigare enbart erbjudit tjänster inom inbyggda system och elektronik. Ida får toppbetyg i medarbetarundersökningar och driver aktivt förbättringsarbeten internt med fokus på att svetsa samman avdelningar och affärsområden på orten.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Ida Rydh

Projektledare, Identx
Född 1983
Hemvändaren som på ett inspirerande sätt antagit utmaningen att etablera verksamhet på en ny ort. Med professionalitet som ledstjärna har Ida skapat nya kundrelationer, affärer och lett stora varumärkesprojekt som påverkar många människors vardag.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Jennie Wall

Regionchef, Nordic Wellness
Född 1983
Från en klubb och enda anställda i Jönköpingsregionen till 10 klubbar, 16000 medlemmar och 200 anställda på endast 5 år. Med fokus på lönsamhet och teamanda bidrar Jennies ledarskap till att förbättra folkhälsan i regionen.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Jenny Kvarnlöf

Marknadsansvarig, Hestra-Handsken
Född 1981
Med varsam hand och respekt för ett anrikt företagsarv har Jenny varit drivande i att bygga upp en ny marknadsavdelning samt varit med och vidareutvecklat ett spännande varumärke.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Jessica Manly

Tränare, herrarnas A-lag Vaggeryds HK
Född 1988
Från sist till tvåa i tabellen på två år. Med stort engagemang och hjärta leder Jessica herrar i åldrarna 18-45 år på ett uppskattat vis. “Att vilja är att kunna” är Jessicas ledstjärna när hon bland manliga domare och tränare sticker ut.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Johanna Severed

Verksamhetschef, Riksbyggen
Född 1980
Med en bakgrund som pjäsplutonbefäl inom det militära och som ekonom har Johanna antagit utmaningen att leda en verksamhet inom byggservice, drift- och energi samt ekonomi. Johanna beskrivs som en inspiratör och har bland annat bedrivit omfattande förändringsarbeten.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Karin Staberg

Butikskommunikationschef, Erikshjälpen Secondhandbutiker
Född 1982
Genom att driva utvecklingen av nya butikskoncept är Karin med och skapar stolthet och bättre förutsättningar för en verksamhet med välgörenhet i fokus. Människor som stått långt ifrån arbetsmarknaden får en inspirerande arbetsmiljö och Karins arbete har varit en stark bidragande faktor till att Erikshjälpen gått från att vara loppis till att bli Sveriges ledande secondhandkedja.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Linda Johansson Grandt

VD/ägare, Hotell Taberg
Född 1984
Endast 20 år gammal köpte Linda Hotell Taberg som hon sedan dess genom totalrenovering och hårt arbete fått att blomstra. Genom att arrangera evenemang och utveckla hotell och restaurang är hon en värdefull ledare som får Taberg att leva.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Madelene San Roman

Affärsområdeschef, Yellon
Född 1981
Som del av ledningsgrupp och styrelse samt chef för ett stort antal personer har Madelene varit drivande i att bygga ett affärsområde med verksamhet på flera orter i landet. Genom att bygga broar mellan affärsområdena har Madelene bidragit till att effektivisera arbetsflöden och ta bort onödig hierarki och administration. Hon brinner för jämställdhetsfrågor, både privat och i yrkeslivet.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Malin Skarp

Kvalitetschef, Husqvarna AB
Född 1987
Malin har varit drivande i att stärka Husqvarnas kvalitetsarbete och har bidragit till att kvalitetsindex på tre år förbättrats avsevärt. Hon har förnyat arbetssätt och beskrivs som en förebild på ett globalt företag.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Maria Göransdotter Lindén

Marknadschef, Scandinavian Photo
Född 1985
Med ny strategi, hårt arbete och teamwork har Scandinavian Photo under Marias ledning förnyat marknadsföringen. Hon har skapat nytänkande samarbeten med Fryshuset och Crazy Pictures. I en mansdominerad bransch har hon varit drivande i att införa en ny 50/50-policy som innebär att alla som genomför events i företagets lokaler ska ha en jämn könsfördelning.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Maria Stigsson

Ridskolechef, Vissmålen 4H
Född 1983
Genom att satsa på kvalitet, säkerhet och kompetens har Maria med sunda ekonomiska resultat lyckats fördubbla verksamheten på ett viktigt besöksmål i regionen. Hon för också verksamheten ut på länets äldreboende och vågar jobba gränsöverskridande.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Samantha Akdogan

Ungdomsledare, Underground
född 1994
Samantha har startat en dansverksamhet i Jönköping och Norrahammar, varit med och byggt upp en stor danshall på Råslätt, byggt upp nätverket Undergrounds stora tjejverksamhet, utvecklat ledarskolor och utlandsresor för 17-25-åringar. Samantha är redan vid 21 års ålder en förebild för många människor.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Sara Gard

Projektledare, Husqvarna
Född 1980
Sara är ingenjören som nyligen gått från imponerande insatser på VSM Group till nya utmaningar på Husqvarna. Förutom att vara en uppskattad projektledare med lyckade symaskinslanseringar i bagaget har hon tagit initiativ till “Introduce a girl to engineering day” inom ramen för Womengineering.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Sara Rudenstam

Företagare, Formbruket
Född 1987
Från studentprojekt till driven företagare med omskrivna och omtalade kollektioner som Vera Novis visar Sara att det går utmärkt att skapa möbler med Jönköping och Sverige som bas.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Therese Silvander

Projektledare Energikontoret och volleybolldirektör KFUM Jönköping
Född 1981
Therese har skapat en regional samverkansplattform för hållbart resande som inte funnits tidigare samt innehar rollen som nationell samordnare för hållbart resande och transporter för Energikontoren Sverige. Hon har även blåst nytt liv i volleybollen i Jönköping och etablerat den globala rörelsen Cykelköket i Jönköping, vilket syftar till att höja cykelns status i samhället.

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Tina Gardestrand

VD, Citykoll
Född 1984
Tina är företagare och kulturkämpe med många järn i elden. Hon driver produktionsbolaget Tinygold Productions, Hembruket Stylingbyrå samt är VD för Citykoll, som synliggör länets evenemangsutbud. Därtill har hon varit med och arrangerat Freeshop Tokeryd som förser nyanlända med kläder. Tina är en av de drivande krafterna i att skapa innehåll i det kreativa och kulturella Jönköping.

Om projektet

Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Initiativtagare är Jönköpings Fältrittklubb och satsningen förverkligas genom stöd av Jönköpings-Posten, Företagarna, Poolia, Jönköping Energi, Jane Jkpg, HSB Göta, John Bauer Hotel, Länsstyrelsen, Finnveden Säljkraft, Placebrander, Jönköpings kommun, Handelskammaren, Björn Öberg Illustration och Anna Hållams Foto. Överskottet av sponsorintäkterna går tillbaka till Jönköpings Fältrittklubb, som är en del av samhället som är bevisat skickliga på att fostra ledare. Medlen kommer att användas till ledarutveckling, ungdomsledarutbildning, övriga ledarinsatser samt att skapa en mötesplats för ridklubbar i regionen.

Mer information

Frågor och svar:
https://aretsungaledandekvinna.se/fragor-och-svar/

Ledarnas jämställdhetsbarometer 2015:
https://www.ledarna.se/globalassets/rapporter/jamstalldhet/jamstalldhetsbarometer_2015.pdf

För ytterligare information

Helena Nordström, projektledare: helena@placebrander.se, 0702-77 67 00

 

Kreatörerna som gestaltat ledarförebilderna

bjorn_oberg_anna_hallams

30 ledarförebilder har gallrats ut av en jury. Ledarna har gestaltats på ett magnifikt sätt av fotograf Anna Hållams och illustratör Björn Öberg, båda baserade i Jönköping men med världen som arbetsfält. Genom att kombinera foto med illustration visas varje ledares branschtillhörighet upp. Titta på samtliga bilder här!

arets-unga-ledande-kvinna-alla

Anna Hållams Foto och Björn Öberg Illustration är stolta partners till projektet Årets unga ledande kvinna.

– För mig känns det naturligt och viktigt att engagera sig i vilka ledarförebilder man vill se och ha omkring sig i samhället och näringslivet. Dels för mig själv men även för kommande generationer. Jag tror att en kampanj som denna kan sporra fler att våga ta klivet uppåt i karriären och kliva fram överhuvudtaget, säger Anna Hållams.

– Årets unga ledande kvinna är ett intressant och framför allt viktigt initiativ som jag självklart kände att jag ville stödja, säger Björn Öberg.

Årets unga ledande kvinna får inspirationsresa och tester

vinst

Årets unga ledande kvinna syftar till att lyfta fram fler ledarförebilder som är kvinnor. Fram till 11 december är det möjligt att nominera. En jury kommer att gallra fram en lista på totalt 30 ledare. Förhoppningen är att listan ska fungera som inspiration vid rekrytering av ledare i framtiden. En person skickas iväg på en inspirationsresa samt får möjlighet att göra ett antal tester via Poolia.

Under en prisceremoni hos landshövdingen den 25 februari kommer en utav dessa 30 ledare, som utmärkt sig extra, få en inspirationsresa som planeras i samråd med projektledningen. Därtill sponsrar Poolia med ett antal tester som ger ökad insikt om personliga karaktärsdrag, påverkan av stress och press samt drivkrafter:

HPI (Hogans Personlighetsinventorium) är ett personlighetstest främst avsett för användning inom urval och karriärplanering. HPI ger information om personliga karaktärsdrag som kommer till uttryck i socialt samspel. Dessa karaktärsdrag kan antingen underlätta eller hämma en persons förmåga att uppnå sina mål vad gäller utbildning och arbetsliv. HPI bygger på många års forskning och anknyter till den så kallade femfaktormodellen, Big Five. HPI är granskat av STP.

HDS (Hogans Deskriptiva Skalor) är ett sätt att bedöma personligheten och är främst avsett för urval till ur säkerhetssynpunkt känsliga befattningar samt mycket ansvarsfulla befattningar där innehavarna kommer att hantera stora personella och/eller ekonomiska värden. HDS ger information om hur en person reagerar på ökad press, påfrestning och osäkerhet och hur detta kan yttra sig i både konstruktiva och destruktiva beteendemönster i arbetslivet. Resultatet utmynnar i elva olika beteendestilar kopplade till ”dysfunktionella tendenser” som särskilt kan visa sig under stressbelastning. HDS är granskat av STP.

MVPI (Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium) är ett test som gör det möjligt att kartlägga viktiga drivkrafter som visar vad en person önskar att arbeta med och vill uppnå. Med hjälp av MVPI kan företaget säkerställa att individen går mot samma mål som organisationen, det går att hitta källan till konflikter i organisationen och att hitta vägar att motivera medarbetarna på rätt sätt.

Nominera

Nominera en ledare i Jönköpings län som förtjänar att lyftas fram!

John Bauer Hotel vill lyfta fram fler ledarförebilder

Anna-Carin Fingal

Anna-Carin Fingal och hennes syster Katarina Fingal äger och driver gemensamt John Bauer Hotel som deras mamma Runa Fingal startade för cirka 30 år sedan. John Bauer Hotel är en av flera partners i satsningen Årets unga ledande kvinna. Initiativtagare till satsningen är Jönköpings Fältrittklubb som tillsammans med landets många ridklubbar varje år fostrar mängder av ledare som är kvinnor.

Varför ställer sig John Bauer Hotel bakom Årets unga ledande kvinna?

Det är kul att uppmuntra ungt ledarskap och eftersom både jag och min syster som äger och driver hotellet mer eller mindre är uppvuxna i stallet är det extra roligt med den infallsvinkeln.

Har ni själva kvinnor i ledande befattningar?

Faktum är att vi på hotellsidan endast har kvinnor i ledande befattningar. I restaurangen är det tvärtom flest män. Så det jämnar ut sig lite där!

Vad hoppas ni att satsningen leder till?

Att uppmuntra unga kvinnor att fortsätta ta för sig.

Vad anser du är viktiga egenskaper hos en ledare?

Att kunna vara ödmjuk och inkännande men samtidigt vara väldigt tydlig och bestämd om situationen kräver det. Precis som med hästar!

Nominera

Nominera en ledare i Jönköpings län som förtjänar att lyftas fram!

Mer om priset

Blir du nyfiken på kopplingen mellan hästar och ledarskap? Studier visar att stallet är en fantastiskt bra grogrund för framtida ledare där du tränas i att vara tydlig, lugn, att samarbeta och att ta stort ansvar redan i unga åldrar. Läs mer här!

Tydlighet och ödmjukhet viktiga ledaregenskaper

Jenny Lundell

Jenny Lundell är marknadschef på HSB Göta. För henne och HSB var det självklart att gå in som partner i Årets unga ledande kvinna.

Varför ställer sig HSB bakom Årets unga ledande kvinna?

Vi har sponsrat Jönköping Fältrittklubb under många år och när de i höstas presenterade det här initiativet var det självklart för oss att vara med som partner. Vi har många duktiga kvinnliga ledare hos oss, men vi kan självklart bli ännu bättre. Att ha en jämn balans mellan manligt och kvinnligt ledarskap skapar en bra dynamik och leder företaget framåt.

Vad hoppas ni att satsningen leder till?

Att lyfta fram duktiga kvinnliga ledare hoppas vi kunna bidra till en ökad jämställdhet genom att inspirera fler unga tjejer att bli ledare och chefer.

Vad anser du är viktiga egenskaper hos en ledare?

En bra ledare engagerar och skapar en vilja och ett driv att tillsammans nå de uppsatta målen. Andra viktiga egenskaper är tydlighet, ödmjukhet och en förmåga att lyfta och ge stöd åt sina medarbetare.

Nominera

Nominera en ledare i Jönköpings län som förtjänar att lyftas fram!

Vill stärka regionens attraktionskraft

Frida_Boklund

Endast 28% av cheferna i Jönköpings län är kvinnor. Det vill Företagarna ändra på, bland annat genom att lyfta fram fler förebilder. Frida Boklund är regionchef för Företagarna Jönköpings län, en av flera aktörer som i samarbete med Jönköpings Fältrittklubb står bakom satsningen Årets unga ledande kvinna.

Varför ställer sig Företagarna bakom Årets unga ledande kvinna?

För att göra en region, kommun eller för den delen ett företag attraktivt är det viktigt att visa att det finns samma möjligheter för kvinnor som män. Just nu visar all statistik på att det inte är så i Jönköpings län. Vi som verkar här vet att verkligheten är en annan, men om man funderar på att flytta hit så ser man snart att kvinnor är dåligt representerade i ledande positioner.

Vad hoppas ni att satsningen leder till?

Jag hoppas att vi ska kunna lyfta fram unga duktig kvinnor och att det skall synas att vi lyfter  fram kvinnliga kompetenta personer som är tänkbara för framtida utmaningar.

Vad anser du är viktiga egenskaper hos en ledare?

Integritet och förmågan att lyssna och att få med sig andra i sina beslutsvägar. Det är också mycket viktigt att förstå vikten av att ta hjälp och råd av dem som är runt en.

Nominera

Nominera en ledare i Jönköpings län som förtjänar att lyftas fram!

Jönköping Energi vill se fler kvinnor i ledande befattningar

jessica_alaniesse_karlsson

Jönköping Energi är en av flera organisationer som står bakom initiativet Årets unga ledande kvinna. Jessica Alaniesse-Karlsson är kommunikationschef på Jönköping Energi som vill vara med och bidra till ökad jämställdhet i Jönköpings län.

Varför ställer sig Jönköping Energi bakom Årets unga ledande kvinna?

Vi tycker att det är otroligt viktigt att ta till vara på den kompetens och kraft som finns i kvinnligt ledarskap. Det är något som vi vill bidra till.

Vad hoppas ni att satsningen leder till?

Vi hoppas att fler kvinnor inspireras och tar plats i fler ledande positioner.

Vad anser du är viktiga egenskaper hos en ledare?

Jag tycker en bra ledare är engagerad, lyssnar, motiverar och lyfter andra. En bra ledare skapar vi-känsla och driv att nå målen genom vilja och omtanke.

Nominera

Nominera en ledare i Jönköpings län som förtjänar att lyftas fram!

Poolia är med och korar Årets unga ledande kvinna

CharlotteJareby

Poolia är en del av juryn när Årets unga ledande kvinna ska koras i Jönköpings län. Att hitta en bra ledare handlar om så mycket mer än att bara titta på formella specialistkunskaper.

– Det ska bli väldigt spännande att vara med och lyfta fram kvinnliga ledarförebilder. Förebilder inspirerar fler till att våga ta ledaransvar, menar Charlotte Järeby Hellman, VD Poolia Jönköping, Göteborg & Linköping samt en av sex jurymedlemmar.

Utmärkelsens breda urvalsfokus stämmer väl överens med Poolias egna ledarskapsfilosofi. För Poolia är förmågan att se bortom det traditionella cv:et avgörande för att hitta rätt ledare för varje situation.

– På Poolia går vi ofta utanför gängse ramar när ledare utses, vi måste våga prova det oprövade för att hitta den bästa matchningen till ett specifikt jobb. I det ingår att titta på beteenden, drivkrafter och ambitioner, säger Charlotte Järeby Hellman.

Nominera

Nominera en ledare som förtjänar att lyftas fram!