John Bauer Hotel vill lyfta fram fler ledarförebilder

Anna-Carin Fingal

Anna-Carin Fingal och hennes syster Katarina Fingal äger och driver gemensamt John Bauer Hotel som deras mamma Runa Fingal startade för cirka 30 år sedan. John Bauer Hotel är en av flera partners i satsningen Årets unga ledande kvinna. Initiativtagare till satsningen är Jönköpings Fältrittklubb som tillsammans med landets många ridklubbar varje år fostrar mängder av ledare som är kvinnor.

Varför ställer sig John Bauer Hotel bakom Årets unga ledande kvinna?

Det är kul att uppmuntra ungt ledarskap och eftersom både jag och min syster som äger och driver hotellet mer eller mindre är uppvuxna i stallet är det extra roligt med den infallsvinkeln.

Har ni själva kvinnor i ledande befattningar?

Faktum är att vi på hotellsidan endast har kvinnor i ledande befattningar. I restaurangen är det tvärtom flest män. Så det jämnar ut sig lite där!

Vad hoppas ni att satsningen leder till?

Att uppmuntra unga kvinnor att fortsätta ta för sig.

Vad anser du är viktiga egenskaper hos en ledare?

Att kunna vara ödmjuk och inkännande men samtidigt vara väldigt tydlig och bestämd om situationen kräver det. Precis som med hästar!

Nominera

Nominera en ledare i Jönköpings län som förtjänar att lyftas fram!

Mer om priset

Blir du nyfiken på kopplingen mellan hästar och ledarskap? Studier visar att stallet är en fantastiskt bra grogrund för framtida ledare där du tränas i att vara tydlig, lugn, att samarbeta och att ta stort ansvar redan i unga åldrar. Läs mer här!

Tydlighet och ödmjukhet viktiga ledaregenskaper

Jenny Lundell

Jenny Lundell är marknadschef på HSB Göta. För henne och HSB var det självklart att gå in som partner i Årets unga ledande kvinna.

Varför ställer sig HSB bakom Årets unga ledande kvinna?

Vi har sponsrat Jönköping Fältrittklubb under många år och när de i höstas presenterade det här initiativet var det självklart för oss att vara med som partner. Vi har många duktiga kvinnliga ledare hos oss, men vi kan självklart bli ännu bättre. Att ha en jämn balans mellan manligt och kvinnligt ledarskap skapar en bra dynamik och leder företaget framåt.

Vad hoppas ni att satsningen leder till?

Att lyfta fram duktiga kvinnliga ledare hoppas vi kunna bidra till en ökad jämställdhet genom att inspirera fler unga tjejer att bli ledare och chefer.

Vad anser du är viktiga egenskaper hos en ledare?

En bra ledare engagerar och skapar en vilja och ett driv att tillsammans nå de uppsatta målen. Andra viktiga egenskaper är tydlighet, ödmjukhet och en förmåga att lyfta och ge stöd åt sina medarbetare.

Nominera

Nominera en ledare i Jönköpings län som förtjänar att lyftas fram!

Vill stärka regionens attraktionskraft

Frida_Boklund

Endast 28% av cheferna i Jönköpings län är kvinnor. Det vill Företagarna ändra på, bland annat genom att lyfta fram fler förebilder. Frida Boklund är regionchef för Företagarna Jönköpings län, en av flera aktörer som i samarbete med Jönköpings Fältrittklubb står bakom satsningen Årets unga ledande kvinna.

Varför ställer sig Företagarna bakom Årets unga ledande kvinna?

För att göra en region, kommun eller för den delen ett företag attraktivt är det viktigt att visa att det finns samma möjligheter för kvinnor som män. Just nu visar all statistik på att det inte är så i Jönköpings län. Vi som verkar här vet att verkligheten är en annan, men om man funderar på att flytta hit så ser man snart att kvinnor är dåligt representerade i ledande positioner.

Vad hoppas ni att satsningen leder till?

Jag hoppas att vi ska kunna lyfta fram unga duktig kvinnor och att det skall synas att vi lyfter  fram kvinnliga kompetenta personer som är tänkbara för framtida utmaningar.

Vad anser du är viktiga egenskaper hos en ledare?

Integritet och förmågan att lyssna och att få med sig andra i sina beslutsvägar. Det är också mycket viktigt att förstå vikten av att ta hjälp och råd av dem som är runt en.

Nominera

Nominera en ledare i Jönköpings län som förtjänar att lyftas fram!

Jönköping Energi vill se fler kvinnor i ledande befattningar

jessica_alaniesse_karlsson

Jönköping Energi är en av flera organisationer som står bakom initiativet Årets unga ledande kvinna. Jessica Alaniesse-Karlsson är kommunikationschef på Jönköping Energi som vill vara med och bidra till ökad jämställdhet i Jönköpings län.

Varför ställer sig Jönköping Energi bakom Årets unga ledande kvinna?

Vi tycker att det är otroligt viktigt att ta till vara på den kompetens och kraft som finns i kvinnligt ledarskap. Det är något som vi vill bidra till.

Vad hoppas ni att satsningen leder till?

Vi hoppas att fler kvinnor inspireras och tar plats i fler ledande positioner.

Vad anser du är viktiga egenskaper hos en ledare?

Jag tycker en bra ledare är engagerad, lyssnar, motiverar och lyfter andra. En bra ledare skapar vi-känsla och driv att nå målen genom vilja och omtanke.

Nominera

Nominera en ledare i Jönköpings län som förtjänar att lyftas fram!

Poolia är med och korar Årets unga ledande kvinna

CharlotteJareby

Poolia är en del av juryn när Årets unga ledande kvinna ska koras i Jönköpings län. Att hitta en bra ledare handlar om så mycket mer än att bara titta på formella specialistkunskaper.

– Det ska bli väldigt spännande att vara med och lyfta fram kvinnliga ledarförebilder. Förebilder inspirerar fler till att våga ta ledaransvar, menar Charlotte Järeby Hellman, VD Poolia Jönköping, Göteborg & Linköping samt en av sex jurymedlemmar.

Utmärkelsens breda urvalsfokus stämmer väl överens med Poolias egna ledarskapsfilosofi. För Poolia är förmågan att se bortom det traditionella cv:et avgörande för att hitta rätt ledare för varje situation.

– På Poolia går vi ofta utanför gängse ramar när ledare utses, vi måste våga prova det oprövade för att hitta den bästa matchningen till ett specifikt jobb. I det ingår att titta på beteenden, drivkrafter och ambitioner, säger Charlotte Järeby Hellman.

Nominera

Nominera en ledare som förtjänar att lyftas fram!

Ny satsning ska lyfta fram fler ledarförebilder

Årets unga ledande kvinna

Enligt Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2015 är 28% av cheferna i Jönköpings län kvinnor. Som ett led i arbetet med att öka jämställdheten bland länets ledare, lanseras nu initiativet Årets unga ledande kvinna. Utmärkelsen syftar till att lyfta fram fler ledarförebilder som är kvinnor.

Jönköpings Fältrittklubb är initiativtagare och projektleder satsningen. Ridsporten är nämligen bevisat skickliga på att fostra ledare och eftersom majoriteten av de som utövar ridsport är tjejer och kvinnor, har ridsporten alltså en god förmåga att utveckla framtidens ledande kvinnor.

– I den här satsningen går vi dock ut brett. Vi vänder oss givetvis även till de som inte är en del av ridsporten, säger Kicki Alm som är ordförande i Jönköpings Fältrittklubb. Vi är glada över att lansera det här initiativet i tätt samarbete med företag och organisationer som också ser behovet av förändring.

Vill lyfta fram fler ledarförebilder

Aktörerna bakom den nya utmärkelsen efterlyser nu alltså inspirerande ledare i Jönköpings län. På www.aretsungaledandekvinna.se kan allmänheten fram till och med den 11 december tipsa om personer. Därefter påbörjas juryarbetet och under februari 2016 kommer en lista på totalt 30 ledarförebilder att publiceras. En av dessa vinner högsta pris, en inspirationsresa som planeras i samråd med projektets aktörer.

– Vi vill se fler kvinnor i ledande befattningar, vi vill utmana näringsliv och organisationer att tänka nytt och framförallt bidra till att lyfta fram fler förebilder, säger Helena Nordström som är projektledare för satsningen på ideell basis.

Göran Hägglund en del av juryn

Juryn består av representanter från näringsliv och offentlig sektor. I juryn ingår bland andra tidigare partiledare Göran Hägglund.

Även andra kända personer ställer sig bakom satsningen, däribland äventyraren Renata Chlumska och entreprenören Anna Bråkenhielm som är tidigare VD på Strix och grundare av affärsmagasinet Passion for Business.

– Årets unga ledande kvinna är ett konkret sätt att lyfta fram ledarförebilder som är kvinnor, något vi behöver mer av både i mitt tidigare hemlän Jönköping och i övriga landet, säger Anna Bråkenhielm.

Om projektet

Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Initiativtagare är Jönköpings Fältrittklubb och satsningen förverkligas genom stöd av Jönköpings-Posten, Företagarna Jönköpings län, Poolia, Jönköping Energi, Jane Jkpg, HSB Göta, John Bauer Hotel, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Placebrander, Jönköpings kommun, Handelskammaren Jönköpings län och Anna Hållams Foto. Överskottet av sponsorintäkterna går tillbaka till Jönköpings Fältrittklubb, som är en del av samhället som är bevisat skickliga på att fostra ledare. Medlen kommer att användas till ledarutveckling, ungdomsledarutbildning, övriga ledarinsatser samt att skapa en mötesplats för andra klubbar i regionen.

Mer information

Om utmärkelsen

Frågor och svar

Ledarnas jämställdhetsbarometer 2015