Frågor och svar

Vad är en ledare? Vilken typ av ledare kan bli nominerad?

En ledare är ett vitt begrepp och i den här utmärkelsen vill vi gärna lyfta fram ledare på bred front. Vi har ingen exakt definition och inga knivskarpa gränser. Vi välkomna ledare inom näringslivet, offentlig sektor och ideell verksamhet. Ledare från stora och små verksamheter. VD:ar, företagsägare, styrelseledamöter, mellanchefer, regionchefer, föreningsledare, opinionsbildare samt alla andra som känner sig eller betraktas som ledare.

Varför instiftar ni ett pris för enbart kvinnor? Motverkar det inte syftet?

Vi lever i ett samhälle och en region med skevheter vad gäller andelen kvinnor i ledande befattningar. Vi tror att ett sätt att komma åt problemet är att lyfta fram förebilder. Som vårt samhälle ser ut finns det gott om ledarförebilder som är män och inte lika många som är kvinnor. Genom att instifta en utmärkelse som enbart är för kvinnor bidrar vi till att öka exponeringen av kvinnor i ledande positioner i media och andra sammanhang. Ingen önskar mer än vi att vi får anledning att byta namn på utmärkelsen i framtiden till ”Årets unga ledare”.

Varför är åldersgränsen 35 år?

Vi tror att de flesta verksamheter mår bra av en mångfald vad gäller såväl kön, ålder, sexuell läggning och etnicitet. För att inspirera fler till att våga rekrytera, befordra och lyfta fram just personer som är unga har vi valt att låta den här utmärkelsen omfatta personer som är 35 år eller yngre. Vi vill att unga drivande personer med stor potential ska vilja stanna, utvecklas och utveckla i vårt län och inte flytta till andra regioner.

När kan jag nominera? Hur ser processen ut?

Nomineringen är öppen 1-31 oktober varje år. Då nominerar du din förebild – eller dig själv – här på aretsungaledandekvinna.se. Alla som blir nominerade får sedan möjlighet att vara med i urvalsprocessen genom att svara på ett antal frågor om sig själva och sin ledarroll. Därefter går Poolia igenom alla kandidater och beslutar vilka som kvalificerar sig till årets lista. Vinnarna utses av utmärkelsens jury, där våra partnerföretag är representerade.

Ridklubbar tog initiativet till utmärkelsen – betyder det att jag måste hålla på med hästar för att bli aktuell för listan?

Nej, du behöver inte hålla på med hästar för att bli nominerad eller utvald. Anledningen till att en ridklubb är initiativtagare är att ridsporten är exceptionellt duktiga på att fostra ledare, detta tack vare att livet i stallet ställer höga krav på ledarskap, tydlighet, kommunikation och handlingskraft. Det här priset har dock instiftats för att bidra till att lyfta fram fler förebilder som är kvinnor, hästintresserad eller ej. Idag drivs Årets unga ledande kvinna av Science Park, Handelskammaren i Jönköpings län och Region Jönköpings län.