Frågor och svar

Vad är en ledare?

En ledare är ett vitt begrepp och i den här utmärkelsen vill vi gärna lyfta fram ledare på bred front. Vi har ingen exakt definition och inga knivskarpa gränser. Vi välkomna ledare inom näringslivet, offentlig sektor och ideell verksamhet. Ledare från stora och små verksamheter. VD:ar, företagsägare, styrelseledamöter, mellanchefer, regionchefer, föreningsledare, opinionsbildare samt alla andra som känner sig eller betraktas som ledare.

Varför instiftar ni ett pris för enbart kvinnor? Motverkar det inte syftet?

Vi lever i ett samhälle och en region med skevheter vad gäller andelen kvinnor i ledande befattningar. Vi tror att ett sätt att komma åt problemet är att lyfta fram förebilder. Som vårt samhälle ser ut finns det gott om ledarförebilder som är män och inte lika många som är kvinnor. Genom att instifta en utmärkelse som enbart är för kvinnor bidrar vi till att öka exponeringen av kvinnor i ledande positioner i media och andra sammanhang. Ingen önskar mer än vi att vi får anledning att byta namn på utmärkelsen i framtiden till ”Årets unga ledare”.

Varför är åldersgränsen 35 år?

Vi tror att de flesta verksamheter mår bra av en mångfald vad gäller såväl kön, ålder, sexuell läggning och etnicitet. För att inspirera fler till att våga rekrytera, befordra och lyfta fram just personer som är unga har vi valt att låta den här utmärkelsen omfatta personer som är 35 år eller yngre. Vi vill att unga drivande personer med stor potential ska vilja stanna, utvecklas och utveckla i vårt län och inte flytta till andra regioner.

Det är ridklubbar som är initiativtagare, måste jag hålla på med hästar för att bli aktuell?

Nej, du behöver inte hålla på med hästar för att bli nominerad eller utvald. Anledningen till att en ridklubb är initiativtagare är att ridsporten är exceptionellt duktiga på att fostra ledare, detta tack vare att livet i stallet ställer höga krav på ledarskap, tydlighet, kommunikation och handlingskraft. Det här priset har dock instiftats för att bidra till att lyfta fram fler förebilder som är kvinnor, hästintresserad eller ej. Sedan 2019 drivs Årets unga ledande kvinna av Science Park och Handelskammaren i Jönköpings län.