Om utmärkelsen

Genom Årets unga ledande kvinna och listan med förebilder bidrar vi till att öka exponeringen av kvinnor i ledande positioner i media och andra sammanhang. Att jobba med representation och förebilder är ett sätt att påverka unga att se möjligheterna om vad som går att bli. Syns det inte, finns det inte.

När Årets unga ledande kvinna startades 2015 visade Ledarnas Jämställdhetsbarometer att Jönköpings län var i botten nationellt med 28% kvinnor bland länets samtliga chefer. Enligt deras beräkningar skulle vi då vara jämställda år 2039, jämfört med Gotland som spåddes vara jämställda redan år 2027.

Statistik från SCB 2020 visar att snittet för länet har ökat till 37% (andel chefer som är kvinnor) men fortfarande finns mycket att göra, och skillnaderna mellan länets kommuner är stor. I Gnosjö är andelen chefer som är kvinnor 26%, vilket är näst lägst i Sverige. Högst andel kvinnor i chefspositioner har Mullsjö med 50%.

Även om det sker förbättringar så kan ingen som eftersträvar jämställdhet i samhället och i regionen vara nöjd med de här siffrorna. Vi är det i alla fall inte. Detta är ett omfattande strukturellt problem som kräver insatser av många och på bred front men vi tror att vi genom att lyfta fram goda förebilder i form av ledare som är kvinnor kan bidra till någon form av förändring på lång sikt i Jönköpingsregionen.

Vi vill se fler kvinnor i ledande befattningar, vi vill utmana näringsliv och organisationer att tänka nytt och framförallt bidra till att lyfta fram fler förebilder.

2018 föll kvinnors entreprenörskap med 30 % (Nationell GEM-rapport 2019). Det är ett fall som är så kraftigt att det drar med sig hela det svenska entreprenörskapet trots att entreprenörskapet hos männen ökar – och som, dessutom, gör det klart att Sverige nu är sämst i hela västvärlden när det kommer till kvinnors entreprenörskap. 2018 rapporterade också Dagens Industri om att Jönköpings län var sämst i landet på jämställda styrelser, med bara 17 % kvinnor.

Utmärkelser

Inom ramen för Årets unga ledande kvinna delar ut vi ut följande utmärkelser:

Poolia Jönköping delar ut:

avatar

Årets unga ledande kvinna

Läs mer om utmärkelsen

Science Park & Handelskammaren Jönköpings län delar ut:

avatar

Årets unga ägande kvinna

Läs mer om utmärkelsen

StyrelseAkademien delar ut:

avatar

Årets blivande styrelsetalang

Läs mer om utmärkelsen

Vem driver Årets unga ledande kvinna?

Jönköpings Fältrittklubb tog initiativ till satsningen under 2015 mot bakgrund av att ridsporten är bevisat skickliga på att fostra ledare. Under ett par år drev Ridsportsalliansen Jönköping projektet som idag ägs och drivs av Science Park, Handelskammaren Jönköpings län och Region Jönköpings län.

Hur finansieras Årets unga ledande kvinna?

Årets unga ledande kvinna finansieras genom partnerskap och intäkterna går dels till en resa för dem som kvalificerar sig till den årliga listan fylld med kunskap, erfarenhetsutbyte samt nätverkande, dels till aktiviteter och att marknadsföra initiativet.