Om utmärkelsen

Satsningen Årets unga ledande kvinna syftar till att lyfta fram fler ledarförebilder. Då majoriteten av ledarna i Jönköpingsregionen i dagsläget är män ser vi ett behov av att lyfta fram fler kvinnor.

När Årets unga ledande kvinna startades 2015 visade Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2015 att Jönköpings län var i botten nationellt med 28% kvinnor bland länets samtliga chefer. Enligt deras beräkningar skulle vi då vara jämställda år 2039, jämfört med Gotland som spåddes vara jämställda redan år 2027.

Statistik från SCB 2017 visar att snittet för länet har ökat till 34% (andel chefer som är kvinnor) men fortfarande finns mycket att göra, och skillnaderna mellan länets kommuner är stor. I Gnosjö är andelen chefer som är kvinnor 22 %, vilket är lägst i Sverige. Högst andel kvinnor i chefspositioner har Eksjö och Mullsjö med 39%.

Även om det sker förbättringar så kan ju ingen som eftersträvar jämställdhet i samhället och i regionen vara nöjd med de här siffrorna. Vi är det i alla fall inte. Detta är ett omfattande strukturellt problem som kräver insatser av många och på bred front men vi tror att vi genom att lyfta fram goda förebilder i form av ledare som är kvinnor kan bidra till någon form av förändring på lång sikt i Jönköpingsregionen.

 

Initiativtagare

Jönköpings Fältrittklubb tog initiativ till satsningen under 2015. Under ett par år drev Ridsportsalliansen Jönköping projektet som sedan 2019 ägs och drivs av Science Park och Handelskammaren i Jönköpings län. Anledningen att ridklubbarna tog initiativet till projektet är att ridsporten är bevisat skickliga på att fostra ledare. Eftersom majoriteten av de som utövar ridsport är tjejer och kvinnor, har ridsporten alltså en god förmåga att utveckla framtidens ledande kvinnor. Ridsportalliansen tog initiativet till projektet för att i framtiden få se fler kvinnor i ledande befattningar, samt att utmana näringsliv och organisationer att tänka nytt och framförallt bidra till att lyfta fram fler förebilder.

”Vi vill se fler kvinnor i ledande befattningar, vi vill utmana näringsliv och organisationer att tänka nytt och framförallt bidra till att lyfta fram fler förebilder.”

2018 föll kvinnors entreprenörskap med 30 % (Veckans Affärer). Det är ett fall som är så kraftigt att det drar med sig hela det svenska entreprenörskapet trots att entreprenörskapet hos männen ökar – och som, dessutom, gör det klart att Sverige nu är sämst i hela västvärlden när det kommer till kvinnors entreprenörskap.

”För oss som jobbar för att göra Jönköpings län till Sveriges mest attraktiva företagarregion är jämställdheten både ett mål och ett medel. Utan kvinnor som företagare och ledare går vi miste om viktig kompetens som för regionen framåt.”

Årets unga ledande kvinna finansieras genom partnerskap och intäkterna går dels till en inspirationsresa till den som vinner utmärkelsen, dels till aktiviteter och att marknadsföra projektet. En del av projektets överskott kommer att gå tillbaka till Ridsportalliansen i form av ett stipendium. Därefter är målet att fortsätta stötta föreningslivet men titta på möjligheten att bredda urvalet genom att inkludera fler föreningar än inom ridsporten.