Om utmärkelsen

Satsningen Årets unga ledande kvinna syftar till att lyfta fram fler ledarförebilder. Då majoriteten av ledarna i Jönköpingsregionen i dagsläget är män ser vi ett behov av att lyfta fram fler kvinnor.

När Årets unga ledande kvinna startades 2015 visade Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2015 att Jönköpings län var i botten nationellt med 28% kvinnor bland länets samtliga chefer. Enligt deras beräkningar skulle vi då vara jämställda år 2039, jämfört med Gotland som spåddes vara jämställda redan år 2027.

Statistik från SCB 2020 visar att snittet för länet har ökat till 37% (andel chefer som är kvinnor) men fortfarande finns mycket att göra, och skillnaderna mellan länets kommuner är stor. I Gnosjö är andelen chefer som är kvinnor 26%, vilket är näst lägst i Sverige. Högst andel kvinnor i chefspositioner har Mullsjö med 50%.

Även om det sker förbättringar så kan ju ingen som eftersträvar jämställdhet i samhället och i regionen vara nöjd med de här siffrorna. Vi är det i alla fall inte. Detta är ett omfattande strukturellt problem som kräver insatser av många och på bred front men vi tror att vi genom att lyfta fram goda förebilder i form av ledare som är kvinnor kan bidra till någon form av förändring på lång sikt i Jönköpingsregionen.

 

Initiativtagare

Jönköpings Fältrittklubb tog initiativ till satsningen under 2015. Under ett par år drev Ridsportsalliansen Jönköping projektet som sedan 2019 ägs och drivs av Science Park och Handelskammaren Jönköpings län. Anledningen att ridklubbarna tog initiativet till projektet är att ridsporten är bevisat skickliga på att fostra ledare. Eftersom majoriteten av de som utövar ridsport är tjejer och kvinnor, har ridsporten alltså en god förmåga att utveckla framtidens ledande kvinnor. Ridsportalliansen tog initiativet till projektet för att i framtiden få se fler kvinnor i ledande befattningar, samt att utmana näringsliv och organisationer att tänka nytt och framförallt bidra till att lyfta fram fler förebilder.

”Vi vill se fler kvinnor i ledande befattningar, vi vill utmana näringsliv och organisationer att tänka nytt och framförallt bidra till att lyfta fram fler förebilder.”

2018 föll kvinnors entreprenörskap med 30 % ((Nationell GEM-rapport 2019)). Det är ett fall som är så kraftigt att det drar med sig hela det svenska entreprenörskapet trots att entreprenörskapet hos männen ökar – och som, dessutom, gör det klart att Sverige nu är sämst i hela västvärlden när det kommer till kvinnors entreprenörskap.

”För oss som jobbar för att göra Jönköpings län till Sveriges mest attraktiva företagarregion är jämställdheten både ett mål och ett medel. Utan kvinnor som företagare och ledare går vi miste om viktig kompetens som för regionen framåt.”

Årets unga ledande kvinna finansieras genom partnerskap och intäkterna går dels till en resa för dem som kvalificerar sig till den årliga listan fylld med kunskap, erfarenhetsutbyte samt nätverkande, dels till aktiviteter och att marknadsföra initiativet. En del av initiativets överskott kommer att gå tillbaka till Ridsportalliansen i form av ett stipendium. Därefter är målet att fortsätta stötta föreningslivet men titta på möjligheten att bredda urvalet genom att inkludera fler föreningar än inom ridsporten.

Frågor och svar

Vad är en ledare enligt er? Vilken typ av ledare kan bli nominerad?

En ledare är ett vitt begrepp och i den här utmärkelsen vill vi gärna lyfta fram ledare på bred front. Vi har ingen exakt definition och inga knivskarpa gränser. Vi välkomna ledare inom näringslivet, offentlig sektor och ideell verksamhet. Ledare från stora och små verksamheter. VD:ar, företagsägare, styrelseledamöter, mellanchefer, regionchefer, föreningsledare, opinionsbildare samt alla andra som känner sig eller betraktas som ledare.

Varför instiftar ni ett pris för enbart kvinnor? Motverkar det inte syftet?

Vi lever i ett samhälle och en region med skevheter vad gäller andelen kvinnor i ledande befattningar. Vi tror att ett sätt att komma åt problemet är att lyfta fram förebilder. Som vårt samhälle ser ut finns det gott om ledarförebilder som är män och inte lika många som är kvinnor. Genom att instifta en utmärkelse som enbart är för kvinnor bidrar vi till att öka exponeringen av kvinnor i ledande positioner i media och andra sammanhang. Ingen önskar mer än vi att vi får anledning att byta namn på utmärkelsen i framtiden till ”Årets unga ledare”.

Varför är åldersgränsen 35 år?

Vi tror att de flesta verksamheter mår bra av en mångfald vad gäller såväl kön, ålder, sexuell läggning och etnicitet. För att inspirera fler till att våga rekrytera, befordra och lyfta fram just personer som är unga har vi valt att låta den här utmärkelsen omfatta personer som är 35 år eller yngre. Vi vill att unga drivande personer med stor potential ska vilja stanna, utvecklas och utveckla i vårt län och inte flytta till andra regioner.

Det är ridklubbar som är initiativtagare, måste jag hålla på med hästar för att bli nominerad?

Nej, du behöver inte hålla på med hästar för att bli nominerad eller utvald. Anledningen till att en ridklubb är initiativtagare är att ridsporten är exceptionellt duktiga på att fostra ledare, detta tack vare att livet i stallet ställer höga krav på ledarskap, tydlighet, kommunikation och handlingskraft. Det här priset har dock instiftats för att bidra till att lyfta fram fler förebilder som är kvinnor, hästintresserad eller ej. Sedan 2019 drivs Årets unga ledande kvinna av Science Park och Handelskammaren Jönköpings län.