Årets unga ledande kvinna

Poolia Jönköping gör det viktiga urvalsarbetet och utser vilka som kvalificerar sig till utmärkelsen Årets unga ledande kvinna. Därefter utser en jury, bestående av våra partnerföretag, vem som tilldelas utmärkelsen.

Kriterier

För att kunna vinna krävs att personen:

  • Har en ledande roll – som exempelvis chef, i en styrelse, inom en förening eller annat engagemang
  • Kan uppvisa resultat av sitt ledarskap

Eliza Sjöberg, vinnare av Årets unga ledande kvinna 2022, tar emot sitt pris på en scen.

Vad vinner Årets unga ledande kvinna?

Utöver priserna som alla på listan får ta del av vinner Årets unga ledande kvinna:

  • Ledarskapscoaching av Combitech – individuell coaching samt coaching för sin närmaste arbetsgrupp (värde: 16 000 kr)
  • Ett årskort på Friskis (värde: 5000 kr)

Varför delar vi ut den här utmärkelsen?

När initiativet till Årets unga ledande kvinna togs 2015 låg Jönköpings län i botten av Sverigestatistiken. I vårt län var endast 28% av länets samtliga chefer kvinnor.

Statistik från SCB 2020 visar att snittet för länet har ökat till 37% (andel chefer som är kvinnor). Men – fortfarande finns mycket att göra, och skillnaderna mellan länets kommuner är stor. I Gnosjö är andelen chefer som är kvinnor 26%, vilket är näst lägst i Sverige. Högst andel kvinnor i chefspositioner har Mullsjö med 50%.

Vi närmar oss ett jämställt län – men det går för långsamt

Även om det sker förbättringar så kan ingen som eftersträvar jämställdhet i samhället och i regionen vara nöjd med de här siffrorna. Vi är det i alla fall inte. Detta är ett omfattande strukturellt problem som kräver insatser av många och på bred front men vi tror att vi genom att lyfta fram goda förebilder i form av ledare som är kvinnor kan bidra till någon form av förändring på lång sikt i Jönköpingsregionen.

Vi vet också att jämställdhet inte löser sig själv. Om förändringsarbetet uteblir är risken att utvecklingen går bakåt. Statistik visar att det bland kommande generationer på arbetsmarknaden finns attityder som är på väg att återskapa de ojämställda strukturer vi länge jobbat för att ta oss ifrån.

Jämställdhet handlar inte bara om jämn könsfördelning utan också om att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för kvinnor och män inom samhällets olika områden. Därför är det viktigt för oss att fortsätta driva på förändringsarbetet.