Årets unga ledande kvinna

Nominera din ledarförebild till Årets unga ledande kvinna 2023

Nomineringen är öppen under oktober. Bland dem som nomineras kvalificerar sig 20 personer till den prestigefyllda listan Årets unga ledande kvinna. Dessutom delar vi ut utmärkelser till tre personer som utmärker sig lite extra.

Att lyfta förebilder som är kvinnor är viktigt för systemförändringen.

Klimat- och näringslivsdepartementet

Vem äger företagen i Sverige 2023?

Välkommen på frukostföreläsning den 13 oktober! Anna Nordén, lektor i nationalekonomi och en av forskarna på tankesmedjan Ownershift, presenterar den senaste rapporten En kartläggning av kvinnors ägande av svenska företag.

 

Anna Nordén, lektor i nationalekonomi på Jönköping International Business School.

Årets unga ledande kvinna finns till för att lyfta fram goda förebilder som kan inspirera andra att bli framtidens ledare. Det långsiktiga målet är att öka andelen kvinnor bland länets ledare, företagare och i bolagsstyrelser i Jönköpings län. Sedan 2015 har vi byggt upp en lista av kunniga ledare inom olika områden – för att göra det enkelt för andra att hitta experter och kandidater som är kvinnor. Anställ dem, anlita dem och välj in dem i era styrelser.

Vem står bakom Årets unga ledande kvinna?

Projektet ägs av Science Park Jönköpings län, Handelskammaren Jönköpings län och Region Jönköpings Län. Arbetet med att utse vilka som kvalificerar sig till listan görs i nära samarbete med Poolia Jönköping och StyrelseAkademien och bakom oss har vi våra viktiga partners.

Sverige har länge varit föregångslandet som andra länder jämfört sig med gällande jämställdhet. Men nu verkar det arbetet tappa fart. Jämställdhetsarbetet prioriteras lägre idag än för fem år sedan och var femte chef upplever jämställdhetsarbetet inte längre är en prioriterad fråga på arbetsplatsen.

Den slutsatsen dras i Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2021. Det är en av anledningarna till att vi driver det viktiga arbetet med Årets unga ledande kvinna i Jönköpings län. Med utmärkelsen vill vi se fler kvinnor i ledande befattningar, vi vill utmana näringsliv och organisationer att tänka nytt och framförallt bidra till att lyfta fram fler förebilder.

Maria Göransdotter Marklund, Linda Pålsson, Clara Ericsson och Lena Larking står tillsammans i en ljus fabrikslokal.

Tidigare vinnare

Eliza Sjöberg

2022

 IT- och förvaltningschef på Flintab AB,
Född 1992

Läs mer om Eliza

Therese Salmonsson

2021

Tf verksamhetschef, vik. vårdenhetschef samt administrativ enhetschef, Bra Liv Kungshälsans vårdcentral
Född 1989

Läs mer om Therese

Agnesa Selmani

Agnesa Selmani

2020

Gruppchef, IKEA Torsvik
Född 1994

Läs mer om Agnesa

Era Gerguri

2019

Kontorsområdeschef, Statens Servicecenter
Född 1993

Läs mer om Era

Helén Truong

Helén Truong

2018

fd Group manager, Husqvarna
Född 1990

Läs mer om Helén

Filicia Björkman

2017

fd Enhetschef inom äldreomsorgen, Jönköpings kommun
Född 1992

Läs mer om Filicia

Eva Skogeryd

2016

fd HR-chef, IKEA Svenska AB Torsvik
Född 1982

Läs mer om Eva

Jennie Wall

2015

Fd Regionchef, Nordic Wellness
Född 1983

Läs mer om Filicia