Elmia samlar på olikheter

Elmia samlar på olikheter

Lotta Frenssen är VD på Elmia som i år teamat ihop sig med Årets unga ledande kvinna för att hitta en VD-trainee som kan tillföra organisationen ett nytänkande och modernt ledarskap. 

Varför har ni valt att stötta ÅULK?

För Elmia är det självklart att synliggöra, utveckla och stödja duktiga ledare i regionen. Drömmen är att synen på modernt ledarskap hade kommit längre och att ÅULK därmed inte behövs. Med andra ord, istället för att prata om könsbaserat ledarskap diskuteras ledarskap som utvecklar individer och team oavsett kön / ursprung / ålder. Fakta och statistik visar hur viktigt ÅULKs arbete är för vår region – både i form av jämställdhet och situationen där marknaden ropar högt efter kompetenta medarbetare. Med jämlikhet och jämställdhet ökar utbudet av kompetens radikalt.

Hur arbetar ni med jämställdhet i övrigt?

Rätt person på rätt plats är alltid utgångspunkten i tillsättning av lediga tjänster – detta innebär att vi samlar på olikheter. Olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser som stärker varandra bildar ett gediget kugghjul – en drivmotor för framåtriktad utveckling – oavsett uppdrag.

Vad är de viktigaste egenskaperna hos en ledare?

God självkännedom, prestigelöshet och empati är en förutsättning för att kunna leda såväl sig själv som andra till att ta till sig av nya erfarenheter, intryck och idéer. Dessutom krävs nog en stor portion mod. Förmågan att situationsanpassa sitt ledarskap till olika individers särskilda behov, såväl som till dagliga förändringar och simultant driva ”uppdraget” mot gemensamma mål tror jag blir allt viktigare – och allt svårare – framgent. Utvecklingen kommer inte stanna av – tvärtom ökar takten.

 

 

Cybercom vill ha fler chefer som är kvinnor i en bransch som är mansdominerad

Karin Fromell arbetar som recruitment and communication specialist på Cybercom i Jönköping, en ny partner till Årets unga ledande kvinna för i år.

Varför har ni valt att stötta ÅULK?

Det är ett oerhört viktigt initiativ som Cybercom självklart vill vara med och stötta. Vi vill se fler kvinnor i ledande position både i Jönköping och i Sverige och speciellt inom IT branschen, varför beslutet att gå in som partner var lätt.

Hur arbetar ni med jämställdhet i övrigt?

Cybercom har som mål att ha 30% kvinnor. Ett ganska högt uppsatt mål i en bransch som är mansdominerad. Vi deltar så ofta vi kan på aktiviteter och events som är fokuserade på kvinnor och försöker även nå ut till den yngre generationen och prata om val av tekniska utbildningar.

Vilka tycker du är de viktigaste egenskaperna hos en ledare?

En bra ledare är en person, kvinna eller man, som är rättvis, tydlig och engagerad. Det är också viktigt att en ledare kan delegera och kommunicera.

PwC fokuserar på jämställdhet och mångfald

Ett av de nya företag som stöttar Årets unga ledande kvinna i år är revisionbyrån PwC i Jönköping! Vi ställde några frågor till Frida Wengbrand som är partner och kontorschef.

Varför har ni valt att stötta Årets unga ledande kvinna?

ÅULK är ett viktigt engagemang eftersom vi ännu inte har en jämställd situation fullt ut i näringslivet. Det är därför viktigt att vi lyfter fram förebilder och utmanar beslutsfattare i frågan. Näringslivet har som uppgift att öppna dörrarna och vara möjliggörare, men det är lika viktigt att inspirera unga kvinnor till att själva ta plats.

Hur arbetar ni med jämställdhet i övrigt?

På PwC är jämställdhet och mångfald två av våra viktigaste fokusområden. I hela vår kedja, dvs från rekrytering, hur vi bemannar våra team, hur vi tillsätter chefsroller, specialistroller och övriga interna roller, så har vi jämställdhet och mångfald som en viktig del av processen. Alla våra ledare utbildas löpande i frågorna och vi har vävt in tydliga mål i våra affärsplaner och individuella målplaner. Revisionsbranschen har vissa utmaningar när det gäller jämställdhet på till exempel delägarnivå, även om vi börjar se att vårt långsiktiga arbete ger resultat i dessa frågor.

Vi har givetvis en jämställds- och mångfaldspolicy och denna genomsyrar vårt arbete och hur vi utvärderar oss själva. Jag som chef får exempelvis två gånger om året sitta ner tillsammans med vår Human Capital och bli utmanad på allt från organisatoriska strukturer, lönenivåer och annat utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Alla eventuella frågor måste följas upp och förklaras. Detta är oerhört nyttigt och ger ett annat perspektiv på frågorna. Jag tror att det är viktigt att man som organisation jobbar aktivt med dessa frågor och sätter dem högt på agendan tills vi ser en förändring. Om man gör som man alltid har gjort så kommer man att få samma resultat som man alltid har fått. Det är därför chefer och ledare behöver vara modiga och utmana gamla sanningar när man till exempel tillsätter nya chefsroller eller rekryterar.

Vad är de viktigaste egenskaperna hos en ledare?

Att vara modig, att vara en engagerad inspiratör och att tro på att alla människor gör sitt bästa. Andra viktiga egenskaper är att vara lösningsorienterad, förmågan att kunna fatta snabba beslut och att fokusera på åtgärder (inte fastna i förklaringar och ”alibin”).

Elmia söker VD-trainee genom Årets unga ledande kvinna

Vi på Årets unga ledande kvinna är otroligt glada över att Elmia söker en VD-trainee i samarbete med oss. Det betyder att en av förebilderna på nästa års lista kommer få möjlighet att under ett par månader boosta sitt CV samtidigt som hon ger VD Lotta Frenssen och resten av organisationen chans att ta del av nytänkande ledarskap.

Lotta Frenssen har varit VD på Elmia 1,5 år och är den som tagit initiativet till att ta in en duktig ledare som får gå bredvid henne via Årets unga ledande kvinna. Upplägget är ett dubbelt mentorskap där Lotta bidrar med sin erfarenhet och där traineen aktivt bidrar till att utveckla ledarskapet i organisationen.

– Personen som slutligen får uppdraget kommer få ett par intensiva månader där verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning, prioritering och beslutsfattande kommer vara en del av vardagen, fortsätter Lotta Frenssen.

Alla nominerade får möjlighet att söka traineeplatsen på Elmia och motivera varför personen bli den utvalda. Du kan nominera här.

Ny omgång av Årets unga ledande kvinna

För fjärde året i rad ska Årets unga ledande kvinna utses, en satsning för att på sikt bidra till att fler kvinnor återfinns på ledande positioner. Jönköpings län är fortfarande sämst i landet när det kommer till antalet kvinnliga ledare.  Jönköpings län ligger i botten i statistiken med kvinnor på endast 28% av chefsposterna*, bland de 50 största bolagen finns fortfarande endast 2 kvinnliga vd:ar** och länet är även Sverigesämst vad gäller andelen kvinnor i bolagsstyrelser, 17%***.

Under föregående tre år har totalt 78 kvinnor valts ut till listan Årets unga ledande kvinna, en lista som med denna omgång kommer växa med ca 25 nya namn. Förra året utsågs Filicia Björkman, enhetschef inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun, till högsta vinnare. Nu har det blivit dags att utlysa priset igen.

– Så länge siffrorna inte förändras så behövs initiativet, säger Ida Rydh, projektledare. Vi ser också att vi för varje år har fått ett ökat antal nominerade med riktigt vassa cv:n. Vi ser också att fler organisationer ställer sig bakom initiativet.

Alla kan nominera sina förebilder

https://aretsungaledandekvinna.se kan allmänheten från och med 3 oktober och fram till och med den 18 november nominera kvinnor under 35 år som bor i länet. Därefter påbörjas gallringsarbetet och under februari 2018 kommer en lista på ledarförebilder att publiceras. En av dessa vinner högsta pris, en inspirationsresa och ett årskort hos Friskis och Svettis. StyrelseAkademien kommer dessutom dela ut ett specialpris, en styrelseutbildning, till den förebild på listan som visar störst potential att vara med och bidra till att öka andelen kvinnor i länets styrelser.

Ridsporten i Jönköping initiativtagare

Bakom initiativet står Ridsportalliansen Jönköping, en sammanslutning av ridklubbarna Jönköpings Fältrittklubb, Vissmålens ridklubb, Ölmstad Rid- och Körsällskap, Bankeryds ridklubb och Volt ryttarförening. Ridsporten är bevisat skickliga på att fostra ledare och eftersom majoriteten av de som utövar ridsport är tjejer och kvinnor, har ridsporten alltså en god förmåga att utveckla framtidens ledande kvinnor. Utmärkelsen vänder sig dock brett, till alla typer av ledare.

Om projektet

Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Initiativtagare är Ridsportalliansen Jönköping och satsningen förverkligas genom stöd av Poolia, Hall Media, Combitech, Saab, IKEA, Jönköping University Länsförsäkringar Jönköping, Jönköping Energi, Länsstyrelsen i Jönköpings län, HSB Göta, PwC, Cybercom, Elmia, Jönköpings kommun, Yellon, Science Park, Fotograf Patrik Svedberg, StyrelseAkademien och FC-gruppen.

Källor

*Ledarnas jämställdhetsbarometer 2015:
https://www.ledarna.se/globalassets/rapporter/jamstalldhet/jamstalldhetsbarometer_2015.pdf

** Ledarnas jämställdhetsbarometer 2017

https://www.ledarna.se/globalassets/dokument/jamstalldhetsbarometer-2017-tiden-gar-attityder-bestar.pdf

*** Dagens Industri

https://www.di.se/nyheter/gubbvaldet-haller-i-sig-i-aktiebolagen/

 

Filicias vinnarresa med fokus på hållbart ledarskap

Filicias vinnarresa med fokus på hållbart ledarskap

Filicia Björkman vann högsta pris i Årets unga ledande kvinna 2017 där ett av priserna var att åka på en inspirationsresa för att utveckla sitt ledarskap. Filicias val föll på en kombinerad yoga- och ledarskapsresa i Italien där fokus låg på att komma till insikt och hitta redskap för att som ledare i en föränderlig värld lyckas hålla själv. Här delar Filicia med sig av vilka konkreta verktyg hon tar med sig hem.

Utbildningen hölls i vackra Italien vid Gardasjön på ett kloster. Miljön gjorde det nog än bättre med avskalad och enkel miljö, utan tv och internet (förutom den du har på din mobiltelefon). Detta gav utrymme för mycket reflektion och landa i det som hänt under dagen. Totalt var vi fyra deltagare vilket gav god kvalité med djupa diskussioner och tid för varandras berättelser.

En intressant start, där vi alla deltagare möttes på terrassen och klokt val att våra kursledare var att vi inte fick presentera oss för varandra med mer än namn. I efterhand förstår jag vitsen då vi inte med varandras titlar och bakgrunder kunde skapa fördomar och uppfattningar om varandra utan blev än mer tvungna att lyssna och ta in när den andre berättade om sina tankar om sitt arbete.

Daglig yogaövning.

Fokus under dagarna var action, reflection, learn. Vi fick genomföra olika övningar för att sedan lämnas i utrymme att reflektera och förhoppningsvis ta med sig en insikt och lärdom efteråt. Varje morgon startade vi med yoga och lät kyrkklockorna ringa in dagen. Det blev något mentalt fint med det där i slutet av veckan. Vi avslutade också varje dag med yoga i lunden och lyssnade på klockorna som ringde ut dagen. Få börja en ny dag, och lämna en dag för att vila och välkomna nästa dag som har nya möjligheter.

Första dagen fick vi arbeta utifrån ett hjul. I mitten av hjulet hade vi syftet, sedan hade vi ledarskap, vision, gemenskap & sammanhang samt organisering/management. I samtliga delar ingår relationer och kommunikation, exempelvis för att utveckla en gemenskap behöver du kommunicera och utveckla relationer. Utanför hjulet har du omgivningen som består av individen, gruppen och organisationen som påverkar och påverkas av hjulet. Hjulet var ett intressant verktyg vi tog med oss under veckan, bland annat skulle vi identifiera vilket område som var vår styrka och var vi kände att vi hade oss som minst. Vi fick också föra diskussioner och reflektera kring hur stor del av varje pusselbit vi har i vårt arbete, hur stor del vi önskar varje del får och hur vi kan väva in alla delar när vi kommer hem. För mig betydde hjulet mycket, att planera in i min kalender min management/planeringstid för att inte planera konstant hela tiden då och då. Att skapa utrymme för visionen och syftet och låta de tar större plats för att veta vart vi ska och vart vi är på väg. Vi återkom till hjulet under hela veckan att reflektera kring vårt syfte, ledarskap, vision, gemenskap och management både i arbetsliv och privatliv.

Vandring uppför berget i tyst reflektion.

Under resan pratade vi mycket om kroppen och själen, vad som behövs för att vara i balans. Jag fick lära mig ett nytt uttryckt under yogaklassen som fokuserade mycket på återhämtning, som nog är ett av de starkaste verktygen jag tog med mig hem – ahimsa. Att vara snäll mot andra, men också dig själv. För mig har det betytt att delvis skanna av min kropp dagligen, hur mår jag idag, vad orkar jag idag. Det kanske inte är läge att ta ett tufft samtal om jag inte mår bra och är i balans, det finns risk att det samtalet slutar i något mindre bra. Är jag i balans kan jag styra samtalet mer medvetet och möta upp individen jag möter bättre. Ylva pratade också om att såklart ska vi göra ett bra jobb och prestera väl, men måste vi vara skit bäst bäst i vårt arbete? Att ahimsa/vara snäll mot sig själv och inte pressa sig till 200 % i allt, för då orkar du inte i längden.

En dag spenderade vi på vandring med tre olika delar, i första delen skulle vi reflektera kring dåtid både i privat och arbetsliv hur det påverkat oss. Vi vandrade en tyst vandring och fick sitta ned och dela våra tankar. I nästa del fokuserade vi på nutid, vart befinner vi oss idag. Och i sista delen vart vill vi framåt.

När vi nådde toppen möttes vi av denna fantastiska utsikt!

En av de intressantare uppgifterna vi fick var att kartlägga varandras arbeten två och två. Vi skulle måla upp vilka aktörer vi integrerar med i våra arbeten vilket gav mig en stor insikt vart jag kan/behöver lägga min energi.

Veckan avrundades med att reflektera hur vi ska göra när vi kommer hem, vad vi behöver justera/ändra på. För min del har det handlat om att planera in managementtid i min kalender, fortsätta lyssna på min kropp dagligen och vad den säger samt även fokusera på att få in återhämtning i arbetet.

Jag är otroligt glad och tacksam över att ha fått göra denna resan. Få möta dessa fantastiska människor och komma till insikt med så mycket om mig själv och mig i mitt arbete. Hur jag ska ta hand om mig själv och strukturera mitt arbete för att hålla i längden och på så vis vara det bästa stödet och hjälpen för mina medarbetare. Som en klok deltagare sa Med en stabil stomme kan du hantera när det blåser.

Sista kvällen satt vi nere vid Gardasjön och bara njöt av en underbar tillvaro och fantastisk resa

Stort tack Helena på Yogaakademien & Ylva på May Strategies för ett otroligt utvecklande och insiktsfull vecka. En resa som alla ledare skulle få möjlighet att göra.

Hälsningar

Filicia Björkman

Eva Skogeryd skickar en hälsning från Malaga


Högsta vinnaren av Årets unga ledande kvinna 2016, Eva Skogeryd, har i april varit i Malaga på inspirationsresa. Det var ett av de priser hon fick och syftet var att lyftas och inspireras i sitt ledarskap på en annan plats än hemma i vardagen. Som en av de högsta cheferna på IKEA Torsvik och småbarnsmamma är vardagen full, men resan har givit henne möjlighet att hitta sitt fokus och verktyg för att bli en ännu bättre ledare. Här är hennes rapport.

När jag vann en inspirationsresa så funderade jag länge på vad jag skulle välja för resa. Skulle jag välja seminarium i pulserande New York? Skulle jag välja spännande företagsbesök i någon intressant stad? Vad skulle jag göra? Vad behöver jag och vad är inspiration för mig?

Jag valde till slut en inspirationsresa till Malaga med fokus på mindfulness samt stärkande och återuppbyggande yoga. 

När jag pratar om ledarskap så brukar jag påtala att man måste kunna leda sig själv innan man kan leda andra. Det är svårt att kunna leda och fokusera på andra om man inte mår bra eller kan leda sig själv. Som småbarnsmamma och som ledare är tiden knapp för mig själv och jag kände att mitt behov just nu är att tanka energi, få inspiration, återhämtning och verktyg att ta tillbaka in i vardagen. 

Jag tillbringade fyra dagar på ett yogaresort i bergen utanför Malaga. Dagarna bestod av två långa yogapass. Det första yogapasset gjordes innan frukost och fokus var på stärkande yoga, ett fantastiskt sätt att starat dagen på. Att få avsluta dagen med mindfulness och återuppbyggande yoga gjorde mig avslappnad ut i fingersptsarna och jag somnade som en stock på kvällen.

Måltiderna bestod av hemlagad, vegetarisk, ekologisk mat som lagades med ett stort hjärta. Retreatet låg mitt i vacka böljade berg där avocadoträd samsades med mango, olivträd och citrusfruker och detta präglade den mat vi fick. Dessutom var det jordbubbssäsong! 

Fritiden mellan yogapasen och måltiderna spenderades med vandring i bergen och besök i kringliggande pärlor Nerja och Frigiliana. Ett fantastisk vackert landskap och pittoreska byar.  

Jag vill tacka för att jag fick denna fantastiska möjlighet och få denna upplevelse, som jag annars inte hade fått! Mitt mål blev uppfylld, jag kom tillbaka med energi, inspiration och verktyg att ta med mig in i vardagen.

Hälsningar Eva

Hon vann Årets unga ledande kvinna!

Fotograf: Anna Jansson

Under en prisceremoni på VY Skybar i Jönköping korades vinnaren av högsta pris i utmärkelsen Årets unga ledande kvinna. 23 ledarförebilder har tidigare gallrats fram och utav dessa har Filicia Björkman enligt juryn utmärkt sig särskilt. Filicia Björkman, enhetschef inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun, vann högsta pris!

Endast 28% av cheferna i länet är enligt Ledarnas jämställdhetsbarometer kvinnor och fortsätter vi i samma takt som det senaste decenniet är vi jämställda först år 2039. Bakom utmärkelsen står Ridsportalliansen Jönköping och ett stort antal organisationer står tillsammans med ridklubben bakom priset som syftar till att lyfta fram ledarförebilder i länet.

Hög klass på årets nominerade

Allmänheten har fått tipsa om ledarförebilder i hela Jönköpings län och bland dessa har Poolia valt ut 23 namn som alla tar plats på listan ”Årets unga ledande kvinna 2017”. Juryns uppgift har därefter varit att välja ut en person som utmärkt sig och har alltså enats om Filicia Björkman, som vinnare av högsta pris.

– Det har varit hög klass på de nominerade i år och juryns arbete har varit svårt, säger Charlotte Järeby Hellman som är vice VD på Poolia och ordförande i juryn. Det vi särskilt har tittat på är om personerna kan uppvisa resultat i sitt ledarskap. Det har även varit viktigt att personerna är förebilder som har en förmåga att inspirera andra. Filicia är en mycket värdig vinnare i hård konkurrens med ledare från bland annat Husqvarna, Jordbruksverket och Jönköpings Energi.

Filicia vinner en styrelseutbildning via StyrelseAkademien, ett årskort på Friskis & Svettis och en inspirationsresa som planeras i samråd med projektledningen.

Om Filicia

Filicia är född 1992 och är utbildad personalvetare. Hon har under sitt dryga år som enhetschef genomfört och drivit genom ett flertal förbättringar på de äldreboende som hon ansvarar för. Hon kan tydligt påvisa resultat i sitt ledarskap genom höjda nöjdhetssiffror i både medarbetar- och brukarenkäter. Filicia har hittat utrymme i enhetens budget för att anställa fler och satsa på medarbetarnas fortbildning samtidigt som ekonomin är i balans. Tidigare har hon arbetat som arbetsledare på McDonalds och på sin fritid är hon styrelseledamot och volontär i Tjejjouren.

Juryns motivering

För ett imponerande ledarskap som av andra beskrivs som modigt, engagerat och pedagogiskt och där tydliga resultatförbättringar uppnåtts på kort tid. Vinnaren har tagit sig an en arbetsplats med många olika utmaningar, men har hela tiden sett till att få medarbetarna med sig i förändringsprocessen. En av hennes främsta styrkor är att få ut det bästa av varje medarbetare och att se möjligheter där andra sett hinder.

Årets unga ledande kvinna 2017 vågar vara ledare även i tuffa lägen och har alltid både människor och verksamheten i fokus. Trots sin mycket unga ålder är hon en klart lysande ledarstjärna och en förebild för chefer i offentlig verksamhet. Med sitt målinriktade sätt och förmåga att inspirera andra kommer hon vara med och förändra bilden av hur det är att arbeta inom vård och omsorg.

Om juryn

 • Charlotte Järeby Hellman, vice VD Poolia Sverige
 • Fridolf Eskilsson, VD Jönköping Energi
 • Anneli Wirtén, länsråd Länsstyrelsen i Jönköpings
 • Agneta Marell, rektor Jönköping University
 • Niklas Hedlund, affärsområdeschef Combitech
 • Eva Skogeryd, HR-manager IKEA Torsvik
 • Martin Funck, Jönköpings kommun kultur och fritid
 • Åsa Thegström, affärsområdeschef Training & Simulation SAAB
 • Anders Jonzon, kommunikationschef affärsområde Industrial Products and Services SAAB
 • Henrietta Hansson, VD Länsförsäkringar Jönköping
 • Mats Tidstrand, VD Hallpressen
 • Anna Carendi, ordf StyrelseAkademien Jönköping
 • Emil Karlsson, logistikchef IKEA varuhuset Jönköping

Om projektet

Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Initiativtagare är Ridsportalliansen Jönköping och satsningen förverkligas genom stöd av Poolia, Hall media, Combitech, SAAB, IKEA, Länsförsäkringar Jönköping, Jönköping Energi, Jönköping University, Länsstyrelsen, HSB Göta, Jönköpings kommun kultur- och fritid, Yellon, Science Park, Fotograf Patrik Svedberg, StyrelseAkademien, Friskis & Svettis och FC-gruppen.

Överskottet från projektet går till Ridsportalliansens arbete med att inspirera och ge verktyg till unga ledare. I år har det möjliggjort en ledarskapsutbildning för 20 ungdomar som går i mål samtidigt som priset delas ut 1 mars.

Det här är de 23 nya ledarförebilderna

 

Årets unga ledande kvinna Alice Moradian

Alice Moradian

Grundare, Earth Bite Sweden
Född 1995

Alice har grundat bolaget Earth Bite Sweden som arbetar med att skapa en hållbar livsmedelsindustri genom att ta fram veganska och ekologiska produkter. Hon är ett framtidslöfte som under 2017 redan har vunnit priset Årets Blivande Entreprenör på Entreprenörsgalan Sverige samt JIBS Student of the year på Internationella handelshögskolan vid Jönköping University.

 

Årets unga ledande kvinna Anna-Frida Eriksson

Anna-Frida Eriksson

Bränslechef, Jönköping Energi
Född 1989

Anna-Frida visade direkt som nybliven chef att hon har förmåga att både hantera större krissituationer på bästa sätt samt sänka kostnaderna i en verksamhet med över 65 MSEK i budget. I en konservativ och mansdominerad bransch har hon ett uppskattat ledarskap som har ökat trivseln hos medarbetarna.

 

Årets unga ledande kvinna Behnaz Bahabozorgi

Behnaz Bahabozorgi

Projektledare, Habo Energi
Född 1983

Behnaz tog redan som 18-åring initiativ till att starta upp damhockeyn i Jönköping och var därmed med och banade väg för sporten i Sverige. Idag är hon projektledare som bland annat driver fiberutbyggnaden i Habo med en stor portion härligt driv, hjärna och hjärta. Hon har stort engagemang för samhällsfrågor och brinner för mångfald och jämställdhet.

 

Årets unga ledande kvinna Cornelia Ekbladh

Cornelia Ekbladh

Director Product Management, Husqvarna
Född 1982

Cornelia leder en avdelning som har ansvar för produkterna i Husqvarnas tillbehörssortiment. Som ledare har hon ett starkt driv och stor professionalism och hon uppskattas för sin öppenhet, ärlighet och lyhördhet. Hon sätter tydliga mål för teamet och involverar dem aktivt i beslut och strategier.

 

Årets unga ledande kvinna Emilia Sundberg

Emilia Sundberg

Affärsutvecklare, Smålands turism
Född 1982

Emilia är en entusiasmerande ledare som arbetar målinriktat med att få fler besökare att upptäcka Småland. I sitt arbete är hon en fena på att skapa goda relationer och utbildar också besöksnäring och offentliga organisationer i destinationsutveckling. Hon har tidigare varit ansvarig för en turistbyrå, där hon bland annat tog initiativ till att digitalisera verksamheten.

 

Årets unga ledande kvinna Emma Hult

Emma Hult

Riksdagsledamot, Miljöpartiet
Född 1988

Emma tog sig, efter en mycket framgångsrik personvalskampanj, in i riksdagen för Miljöpartiet 2014. Inför valet 2018 är hon nr 1 på valsedeln i länet. Med en bakgrund som byggnadsingenjör är hon idag bostads- och idrottspolitisk talesperson för partiet och arbetar tillsammans med regeringen målinriktat för en mer hållbar bostadspolitik. Som duktig retoriker med driv och glimten i ögat fångar hon sin publik med tydliga och förståeliga budskap.

 

Årets unga ledande kvinna Filicia Björkman

Filicia Björkman

Enhetschef inom äldreomsorgen, Jönköpings kommun
Född 1992

Filicia blev som 24-åring enhetschef på en arbetsplats med stora utmaningar. Ett år senare har hon hunnit med ett stort förändringsarbete och nöjdheten har ökat hos både medarbetare och brukare. Med målmedvetenhet och strategisk planering har hon på kort tid hittat rätt i rollen som chef i offentlig förvaltning.

 

Årets unga ledande kvinna Hanna Bevenby Broman

Hanna Bevenby Broman

Warehouse manager, IKEA
Född 1985

Hanna är, trots sin unga ålder, redan en erfaren ledare som har arbetat i Shanghai i flera år. Hon är tydlig, analytisk och strukturerad, samtidigt som hon ser den enskilda medarbetarens behov och visar stort engagemang när det gäller att utveckla andra. De processer hon har utvecklat är skapade både utifrån användarens faktiska verklighet och det globala företagets förutsättningar.

 

Årets unga ledande kvinna Hanna Magnusson 

Hanna Magnusson

Projektledare EVRY
Född 1982

Hanna har efter 13 år i fordonsbranschen framgångsrikt tagit steget till IT-branschen och tagit grepp om ett komplext uppdrag. Hon har förmågan att kommunicera med tekniska specialister likväl som företagsledning och har därigenom tagit en ledande position. Hannas positiva personlighet sprider trygghet och stabilitet i organisationen. Hon är tydlig och rak i sin ledarstil och har ett uppmuntrande ledarskap.

 

Årets unga ledande kvinna Ida Franzén Leibnitz

Ida Franzén Leibnitz

Affärsutvecklare och Hållbarhetsansvarig, Science Park Jönköping
Född 1990

Ida arbetar dagligen med att coacha entreprenörer till att nå sina mål och är dessutom drivande i att få upp Science Parks CSR-arbete på agendan. Utöver rollen som affärsutvecklare är hon på fritiden engagerad som boxningsinstruktör, frivillig inom militären och som kämpe för barns rättigheter.

 

Årets unga ledande kvinna Ida Rundblah

Ida Rundbladh

Gruppchef, Sweco
Född 1983

Ida är gruppchef på ett av Sveriges största teknikkonsultföretag och tillsammans med sitt team levererar hon goda resultat i stora infrastrukturprojekt. Hon har genom stort engagemang och hårt arbete klättrat i bolaget och ständigt levererat goda ekonomiska resultat. Hon har också innehaft rollen som teknikchef där hon ansvarade för att hela organisationen delar med sig av kunskap och resurser.

 

Årets unga ledande kvinna Josefin Erlandsson

Josefin Erlandsson

Affärsområdeschef, Finnveden Säljkraft
Född 1992

Josefin leder en växande avdelning och har på kort tid avancerat till en ledande position med säljansvar. Hon har visat stor affärsmässighet, kreativitet och tajming i en traditionell bransch där hon fått ett helt nytt affärsområde att växa. Josefin gör avtryck i både ledningsgrupper och styrelserum med sina insikter som hur man leder, driver och inspirerar strategiskt säljarbete nu och i framtiden.

 

Årets unga ledande kvinna Linnea Wibeg

Linnea Wiberg

Ordförande, Jönköpings judoklubb
Född 1992

Linnea har som styrelseordförande och huvudtränare i Jönköpings judoklubb lyckats vända en klubb med ett krympande medlemsantal till en klubb med en blomstrande barn-och ungdomsverksamhet där både killar och tjejer utövar sin sport tillsammans. Hon har redan fått flera utmärkelser för sitt engagemang, entreprenörskap och ledarskap. Linnea är utbildad vid Jönköping International Business School och arbetar som strateg på strategibyrån NOGA till vardags.

 

Årets unga ledande kvinna Lisa Bjurén

Lisa Bjurén

Hotellchef, VOX hotel
Född 1985

Lisa har redan haft flera chefsjobb med mer än 40 medarbetare i teamet. Det senaste året har hon visat på framgångsrikt ledarskap i processen när VOX hotel gick från att vara privatägt till att vara en del av en internationell koncern. Hon brinner för service, sina gäster och inte minst sin personal som hon både coachar och utmanar. En uppskattad ledare som får högsta betyg från sitt team.

 

Årets unga ledande kvinna Lisa Engström

Lisa Engström

Senior Associate revisor, PwC
Född 1990

Lisa har en bakgrund som barn- och ungdomsledare i Badmintonklubben Wätterstad samt Smålands badmintonförbund. Idag arbetar hon som revisor som leder kunduppdrag och har snabbt blivit känd för att arbeta hårt och ha skinn på näsan i en bransch där kvinnor på höga positioner är sällsynt.

 

Årets unga ledande kvinna Madeleine Linderberg

Madeleine Linderberg

Platschef, Nordic Wellness Atlantis
Född 1983

Madeleine har varit platschef på två av Nordic Wellness anläggningar och har med lyhördhet och struktur tagit de båda organisationerna igenom olika slags utmaningar. Hon har förmåga att skapa förtroende och få teamet på 75 personer att leverera på topp. Idag visar hennes anläggning både gott resultat och hög kundnöjdhet.

 

Årets unga ledande kvinna Maja Laveklint

Maja Laveklint

Ljusplaneringschef, Fagerhult
Född 1982

Maja är utbildad ljusdesigner och ansvarar för en utveckla sin avdelning framåt. Hon får medarbetare att växa med uppgiften och är en bra förebild för andra kvinnor som verkar i byggbranschen. Maja utmanar invanda mönster i ett anrikt bolag och har bidragit till ett mer digitalt arbetssätt, både internt och i säljprocesserna.

 

Årets unga ledande kvinna Maja Wixe

Maja Wixe

Teknisk gruppchef Edge, Husqvarna
Född 1988

Maja tog sig an sin första chefsroll som 26-åring och är en orädd och målinriktad ledare. Hon leder ett högpresterande team som bygger och utvecklar en helt ny högteknologisk fabrik på ett sätt som är unikt i Husqvarnas historia. Tidigare har hon som lagkapten i Hallby Handboll varit med och tagit laget till allsvenskan.

 

Årets unga ledande kvinna Matilda Ekman

Matilda Ekman

Manager, JU Solar Team Jönköping University
Född 1993
Matilda är en stor anledning till att JU Solar Team i år har korsat Australien på sin bästa placering någonsin. Med ett brinnande intresse för sälj har hon framgångsrikt byggt relationer med näringslivet och slagit sponsringsbudgeten fem gånger om och därmed gett teamet de bästa förutsättningarna att nå framgång.

 

Årets unga ledande kvinna Paulina Källström

Paulina Källström

Platschef, Nordic Wellness Huskvarna
Född 1992

Paulina har lyckats lyfta sin klubb på mycket kort tid och har både förbättrat försäljning och resultat avsevärt samt lyckats öka medlemsstocken, någon som är svårt i på en 11 år gammal klubb. Hon har god förmåga att ta sitt team mot uppsatta mål och besitter en stark vilja att lyckas.

 

Årets unga ledande kvinna Sainabou Jeng Daffeh

Sainabou Jeng Daffeh

Grundare, Beyoow
Född 1993

Sainabou är engagerad i ett flertal initiativ för att stärka och ge mod till unga kvinnor, både i Jönköping och i världen. Som entreprenör vill hon förändra modebranschen genom att erbjuda hudfärgade underkläder för alla. Hon driver också en startup-verkstad i sin egen lägenhet varje sommar med syfte att få unga på Råslätt att starta företag. Sainabou har dessutom varit ordförande i VILJA female career network och har blivit utsedd till Månadens Jönköpingsbo av Jönköpings-Posten.

 

Årets unga ledande kvinna Sara Söderström

Sara Söderström

Stf personalchef, Jordbruksverket
Född 1983

Sara har med stort engagemang och glädje drivit ett positivt förändringsarbete för att implementera en förbättrad medarbetardialog för 900 medarbetare på Jordbruksverket. Med stor kommunikativ förmåga har hon öppnat upp dialogen internt och skapat möjlighet till förändringar i realtid.

 

Årets unga ledande kvinna Sandra-Stina Vesterlund

Sandra-Stina Vesterlund

Produktionsledare, FläktGroup
Född 1988

Sandra-Stina har haft ledarroller ändra sedan barnsben när hon började i scouterna. Det har förberett henne för den roll som produktionsledare för 45 medarbetare som hon har idag. Hon har en förmåga att utveckla team som presterar bra ihop och tillsammans har de utvecklat nya produktionssätt som lett till stora produktivitetsökningar.

Friskis ger ett årskort till högsta vinnaren i Årets unga ledande kvinna

Friskis ger ett årskort till högsta vinnaren i Årets unga ledande kvinna

Högsta vinsten i år ger utmaning både för kropp och knopp. Förutom en inspirationsresa och en styrelseutbildning vinner hon också ett årskort och tre tillfällen med en personlig tränare på Friskis. Johan Thor är verksamhetschef och brinner för att föreningen också ska göra skillnad i samhället. 

Varför stöttar Friskis Årets unga ledande kvinna?

Friskis Jönköping är ett gym i toppklass, men vi vill faktiskt vara lite mer än så. Vi har hela 15 000 medlemmar och vi vill ta plats i samhället och visa vår åsikt i viktiga frågor, såsom hållbarhet och jämställdhet. Årets unga ledande kvinna är mycket viktigt i processen att få jämställdhet i ledande positioner och den betonar dessutom ungdomligheten och samtiden, något som vi gillar.

På vilket sätt hör träning och ledarskap ihop?

För att orka vara en bra ledare måste man blanda in en dos träning i livet. Annars orkar en inte. En lagom dos träning gör att du får ett mer balanserat och lugnt sinne och dessutom en kropp som orkar mer.

Hur arbetar Friskis med jämställdhet i organisationen?

Vi vill inte behöva tänka för mycket på att vi jobbar med jämställdhet. 56% av alla medlemmar är kvinnor och ca 75% av alla funktionärer är kvinnor. Vi har att göra med människor helt enkelt.

Årets lista publiceras 1 februari!