Helén Troung, Årets unga ledande kvinna 2018

Det har nu gått några månader sedan Helén Truong blev utsedd till Årets unga ledande kvinna 2018. Vi sågs över en fika en solig fredag i september och stämde av hur tiden har varit sedan utmärkelsen, men framför allt, hur var det som vd-trainee på Elmia?

Utan att vi knappt ens hunnit ”hugga” in på fredagsfikan, är vi ju otroligt nyfikna på vad Helén tycker om Årets unga ledande kvinna (ÅULK) – projektet i sig. Utan att blinka säger hon:

Det är ett livsviktigt och roligt projekt! Den stora vinsten med ÅULK är att det är en mix av branscher, tjänster och typer av ledarskap – en tvärfunktionell nytta helt enkelt! Jag är nästan lite ”star strucked” av alla grymma kvinnor som finns med på listan!

En vecka innan Helén fick reda på att hon vann ÅULK fick hon även reda på att hon skulle få chansen att vara vd-trainee på Elmia under några månader. Något som kändes lite skrämmande – att komma in i en ny organisation och berätta för dem hur de skulle göra.

Bra dialog mellan Husqvarna och Elmia

Helén arbetade då, och gör fortfarande, som Group Manager på Husqvarna och de var väldigt positiva till denna möjlighet.

Husqvarna sa ”vi kör – bara du lovar att komma tillbaka”, säger Helén.

Husqvarna och Elmia var snabba på att mötas för att sätta upp gemensamma mål för vad utbytet skulle ge, vad Helén själv skulle vara med om, vilka frågor som hon skulle få jobba med och även vad hon skulle ta med sig tillbaka till sin egen organisation på Husqvarna.

Under tiden som Helén skulle vara borta från Husqvarna behövdes det utse en ny person som skulle ta över hennes ansvar i gruppen, vilket Helén själv fick välja. Detta var något som hon tyckte var väldigt roligt, att få ge någon annan möjlighet att växla upp och växa i en ledarroll. Helén understryker:

En ledare ska fostra framtidens ledare!

Vd-trainee på Elmia

Helén berättar att hon togs emot väldigt väl på Elmia, att hon fick höra väldigt mycket inifrån eftersom hon inte hade ansvar för något – lite som en ”hobbypsykolog”. Hennes uppdrag blev att stötta och hjälpa Elmia med change management med fokus på arbetsprocesser.

För mig var det verkligen en utmaning att kliva in i en helt ny bransch och organisation för att jobba med att förändra processer, berättar Helén.

Helén fick genomlysa hela Elmias organisation och ge förslag till förändringar både i fråga om ledarskap, kultur men även processer.

Under tiden på Elmia spenderade Helén mycket tid med Lotta Frenssen, vd på Elmia, men hon lade även mycket tid på egen hand. Helén rörde sig fritt i hela organisationen och agerade lite som en ”hang around” berättar hon, men att hon hela tiden var noga med sitt uppdrag.

Ett hållbart ledarskap

I dagsläget implementeras uppdraget och förslagen som Helén var med och tog fram på Elmia, vilket både är lite synd att inte få uppleva på plats men också väldigt roligt att det gjorde avtryck i organisationen. Idag är Helén kvar i samma roll på Husqvarna som innan och trivs väldigt bra med det. Helen säger:

Jag fick ju med mig massa bra saker tillbaka att förändra i min egen organisation på Husqvarna. Jag tycker att det skulle kännas oärligt att bara dra! Det är inte att praktisera ett hållbart ledarskap.