Nomineringen för 2019 års utmärkelse är nu stängd och Poolia håller på att gå igenom alla nomineringar.

Kriterier

Här är de kriterier som vår rekryteringspartner Poolia och juryn tittar på i sitt arbete.

  • Är en ledare boende i Jönköpings län
  • Är kvinna född 1984 eller senare
  • Kan uppvisa resultat av sitt ledarskap
  • Är en förebild i sitt sätt att agera
  • Har en förmåga att inspirera sin omgivning
  • Inte är en del av tidigare års listor – vår tanke är att 2018 års lista tillsammans med 2015 , 2016 och 2017 års lista gemensamt kommer att utgöra en lång lista av ledarförebilder. Med andra ord så bygger vi nu ut tidigare års listor.

Vad menar vi med ledare?

En ledare är ett vitt begrepp och i den här utmärkelsen vill vi gärna lyfta fram ledare på bred front. Vi har ingen exakt definition och inga knivskarpa gränser. Vi välkomnar ledare inom näringslivet, offentlig sektor och ideell verksamhet. Ledare från stora och små verksamheter. VD:ar, förändrare, företagsägare, styrelseledamöter, mellanchefer, regionchefer, föreningsledare, opinionsbildare samt alla andra som känner sig eller betraktas som ledare.