Årets unga ägande kvinna

Bland dem som kvalificerar sig listan utser Handelskammaren och Science Park vem som tilldelas utmärkelsen Årets unga ägande kvinna. I den här utmärkelsen premierar vi personer som driver och äger företag inom alla branscher.

Kriterier

För att kunna vinna krävs att personen:

  • Kan uppvisa ägande (hela eller delar av) ett eller flera företag. Med ”företag” avses aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma, ekonomisk förening eller ideell förening med näringsverksamhet.
  • Meriterande är att ha lyckats bygga framgångsrika företag med en positiv inverkan på samhället

Alla ledare på listan Årets unga ledande kvinna 2022 står tillsammans på en scen och tar emot publikens jubel.

Vad vinner Årets unga ägande kvinna?

Utöver priserna som alla på listan får ta del av vinner Årets unga ägande kvinna:

  • Individanpassad ledarträning via Orientor (värde: 30 000 kr)
  • Ett årskort på Friskis (värde: 5000 kr)

Varför delar vi ut den här utmärkelsen?

I dag är näringslivet extremt homogen där män äger betydligt mer kapital än kvinnor, investerar mer och driver fler företag. Kvinnors andel av det totala företagandet i Sverige ligger på knappt 30 procent. Även om andelen kvinnor som driver företag ökar, så är ökningen långsam.

Att antalet kvinnor som är företagare fortfarande är så pass lågt indikerar en outnyttjad potential och eventuellt även brister i företagsklimatet i vid mening som gör att kvinnor i mindre utsträckning än män väljer att förverkliga sina idéer inom ramen för företagande.

Under 2023 har regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att sammanställa kunskap kring tidigare åtgärder och aktuell forskning kring kvinnors företagande och peka på vad som verkligen gett resultat. Efter en kunskapsinventering står det klart att just förebilder är viktigt för att åstadkomma en systemförändring. Därför delar vi från med 2023 ut utmärkelsen Årets unga ägande kvinna – för att med hjälp av förebilder öka kvinnors incitament att bli entreprenörer och starta företag.

Ett porträttfoto på Linda Pålsson som jobbar på Science Park Jönköping. Linda är klädd i rutig kavaj och står lutad mot en vägg i ett parkeringsgarage.

För oss som jobbar för att göra Jönköpings län till Sveriges mest attraktiva företagarregion är jämställdheten både ett mål och ett medel. Utan kvinnor som företagare och entreprenörer går vi miste om viktig kompetens som för regionen framåt.

Linda Pålsson, Science Park Jönköpings län