Poolia har varit med som företagspartner sedan 2015 när initiativet Årets unga ledande kvinna (ÅULK) startade. Som rekryteringspartner har Poolia det viktiga uppdraget att göra urvalet bland alla nominerade till listan. Det är knappast en lätt uppgift – över hundra nomineringar ska utvärderas enligt en fastställd process, för att mynna ut i den slutgiltiga listan med ett tjugotal ledarförebilder.

– För oss på Poolia var det självklart att vara med som partner till ÅULK då vi har skrämmande siffror i vårt län! Sedan projektet startades 2015 har antal nomineringar och partnerföretag ökat, vilket är oerhört roligt. Det tyder på att initiativet skapar uppmärksamhet och att det är fler som vill vara med och bidra till ett mer jämställt län och samhälle, berättar Charlotte Järeby Hellman, Poolia.

I år slogs rekordet i antalet unika nomineringar – 100 ledarförebilder har nominerats. Extra roligt är också att personerna kommer från fler av länets kommuner än tidigare.

– Eftersom antalet nomineringar ökar blir också vår uppgift, själva urvalsprocessen, svårare då vi har ännu fler kandidater att gå igenom. Men det är bara roligt, vi är otroligt imponerade över vad dessa unga kvinnor har hunnit åstadkomma i sina olika ledarroller, säger Charlotte.

 Så nu när nomineringsperioden har stängt, vad händer nu? Hur ser er process ut?

– Först och främst behöver alla som blivit nominerade själva ta steget att acceptera sin nominering och svara på några frågor. De får själva möjlighet att beskriva sitt ledarskap, vad det gett för konkret resultat samt varför de är Årets Unga Ledande Kvinna. Det är först därefter som vi på Poolia kommer in, berättar Madeleine Eneroth, Poolia.

Poolia går därefter igenom underlaget där de nominerade har beskrivit sig själva samt vilka konkreta förändringar som de gjort eller påverkat i sina ledarroller. Allt detta sätts i perspektiv gentemot de kriterier som finns för att komma med på årets lista.

-Därefter gör vi sedan ett första urval till årets lista. Nytt för i år är att vi kommer anordna speedintervjuer med samtliga personer som hamnar på listan. Syftet med det är att fler ska få chansen att presentera sig personligen. Vi är alla olika bra på att presentera oss själva; vissa är mer bekväma i skrift, andra i tal. Vi på Poolia vill ändå poängtera att det underlag vi har att gå på vid ett första urval är den information som personerna redovisat när de accepterat och då motiverat sin nominering, säger Madeleine.

-I nästa steg gör vi ytterligare ett urval där ett antal slutkandidater väljs ut och blir inbjudna till djupintervjuer där vi genomför tester och även tittar på referenser. Slutkandidaterna presenteras sedan för juryn, som består av personer från projektets partner och som då väljer ut den slutgiltiga vinnaren som får titulera sig Årets unga ledande kvinna 2019, säger Charlotte.

 Vad är det svåraste i urvalsprocessen?

– Att dra gränsen! Att välja och välja bort – framför allt är det svårast att välja bort! Det är väldigt sällan som vi sitter med ett så här stort urval i en rekrytering och just i denna process är det många som är kvalificerade, berättar Madeleine.

Eftersom Årets unga ledande kvinna vill lyfta olika typer av ledare, tittar Poolia på det konkreta som är kopplat till varje kandidats ledarskap. I första hand utgår man från vad kandidaterna åstadkommit och vilka resultat deras arbete lett till.

– Resultat av framgångsrikt ledarskap kan visa sig på olika sätt. Det är svårt att exempelvis jämföra ökad omsättning med ökad jämställdhet på ett företag – hur kan vi väga det mot varandra? I en vanlig rekryteringsprocess har vi en beskrivning av en arbetsroll att utgå ifrån, men här handlar det primärt om att agera och uppfattas som en förebild, säger Madeleine.

– Därför är det också viktigt att alla som blivit nominerade och vill vara med i urvalet motiverar varför de ska tituleras Årets unga ledande kvinna – precis som vid en vanlig rekryteringsprocess, fast det landar i en utmärkelse istället för ett jobb. Och, vem vet vad titeln kan leda till? berättar Charlotte.

Från ÅULK:s sida önskar vi Poolia lycka till med att ta sig an urvalsprocessen. Listan till Årets unga ledande kvinna 2019 kommer presenteras i februari 2020.

I väntan på årets lista kan vi rekommendera dig att spana in den totala listan av ledarförebilder. På aretsungaledandekvinna.se finns en kandidatbank med 100 erkänt duktiga ledarförebilder. Anställ dem, anlita dem och välj in dem i era styrelser. Tillsammans skapar vi ett mer jämställt län och samhälle!