När Årets unga styrelsetalang 2020 skulle utses var det till slut Amanda Hilding, vd Axelent, som tog hem utmärkelsen. Hon vann en styrelseutbildning hos StyrelseAkademien, partner till Årets unga ledande kvinna, och en styrelseplats som adjungerad ledamot hos Handelskammaren under ett års tid. Nu sammanfattar hon året som gått.

Med tanke på min roll och i den situation som jag befann mig i då – och även nu – så passade priset mig väldigt bra. Att få både utbildning inom styrelsearbete och praktik är både roligt och tacksamt, säger Amanda.

Nätverkandet skapar nya möjligheter

För mig har praktiken, det vill säga rollen som adjungerad styrelseledamot, varit väldigt givande. Oftast tycker jag att styrelsearbetet blir vad personerna som sitter med gör det till. Det är de som driver arbetet framåt!

Att sitta med i styrelser ger dig både nya erfarenheter och stärker din kompetens. Dessutom är nätverket som du får med dig minst lika viktigt enligt Amanda:

Via styrelsearbetet har jag fått möjlighet att lära känna nya människor, vilket i sin tur skapat nya nätverk. Genom att nätverka med nya människor skapar du också potentiella nya vägar för dig själv.

Amandas tips till dig som är nyfiken på styrelseuppdrag

Det kan vara svårt att veta hur du ska gå till väga eller vart du ens ska börja om du är ny och intresserad av styrelseuppdrag. Till dig som är nyfiken och intresserad har Amanda lite tips:

Känner du att du vill vara en del av en styrelse så tycker jag att du verkligen ska promota dig själv – ”det här är jag bra på, det här kan jag bidra med”. Se till att nätverka mycket, lära känna nya människor, delta på frukostmöten – nyckeln är att marknadsföra dig själv!

Enligt Amanda finns det många fördelar med styrelseuppdrag, framför allt på grund av att du befinner dig högt upp i ett företag och får arbeta strategiskt. Amanda förklarar:

Frågor som ”hur ska vi göra om 5–10 år, vilka investeringar behöver vi ta in, risker, möjligheter” och så vidare är vanliga frågor att diskutera och utbyta erfarenheter kring. Du får möjlighet att ge mycket input, vara delaktig och påverka i vilket håll bolaget går.

Amanda Hilding
Foto: Day Fotografi.

Amanda vill inspirera fler till att ta sig an rollen som vd

I lite mer än ett och ett halvt år har Amanda varit på plats på Axelent som vd. Redan innan dess var hon en del av bolaget via styrelsen och det var även klart att hon skulle in i bolaget, men inte vilken position utan det var något som växte fram med tiden.

Hittills har det varit väldigt roligt och samtidigt utmanande. Jag har haft en tidigare vd-roll och ingen är den andra lik – förutom själva titeln, men det är just det som är det roliga med rollen, att den kan se väldigt olika ut.

Även om rollen som vd i dag är mansdominerad så är det enligt Amanda en roll som passar alla.

Det du själv är intresserad av har du möjlighet att trycka lite extra på inom bolaget. Du behöver vara strategisk, utmanande och kreativ. Vill du ha en rolig utmaning i livet så är det vd-rollen du ska ha! Du får vara en del av ett större sammanhang. Självfallet har du ett otroligt ansvar som vd, men det ska du inte skrämmas av – det ska du ta med kraft och gå på!

Amanda Hilding, utsedd till Årets unga styrelsetalang 2020.