I september förra året initierade Handelskammaren och Fagerhult projektet Omvänt mentorskap – ett generationsöverbryggande mentorskapsprogram med syfte att bygga ledare rustade för framtiden. I programmet ”Omvänt mentorskap” har du som är med på listan Årets unga ledande kvinna möjlighet att agera mentor åt seniora ledare. Hör Eleonor Svenningsson, head of learning and development på Fagerhults belysning, berätta om omvänt mentorskap och att vilja göra något mer av partnerskapet till Årets unga ledande kvinna.

Att som ledare ha en mentor att vända sig till kan vara en värdefull tillgång för att utvecklas i sin roll. Vanligtvis är det seniora ledare som utbyter erfarenheter och coachar juniora. Omvänt mentorskap är ett generationsöverbryggande mentorskapsprogram som startades upp av Fagerhults belysning och Handelskammaren under hösten 2021, där seniora ledare från Fagerhults Belysning matchades ihop med kvinnor på listan från initiativet Årets unga ledande kvinna.

Det blev en succé!

Projektet pågick under sex månader och förhoppningen var att efter projektets slut kunna utöka platserna för fler deltagande organisationer och verksamheter inom länet.  Vad blev resultatet då? Det blev en succé! Och till våren blir det ännu en omgång av projektet men då med ännu några fler företag utöver Fagerhult.

”Att göra saker på ett annorlunda sätt bidrar ofta till annorlunda och positiva resultat”

Fagerhults Belysning, ville gärna göra någonting mer utöver sitt partnerskap till Årets unga ledande kvinna. Eleonor Svenningson, head of learning and development, berättar att ledarskapsutveckling och mentorskap varit en strategisk viktigt fråga för Fagerhults belysning i många år.

Vi hade en önskan om att göra något mer av vårt partnerskap i Årets unga ledande kvinna och samtidigt utveckla relationen till Handelskammaren.  Tanken om ett gemensamt mentorskapsprogram väcktes, vilket resulterade i att jag, Daniel Johansson, VD på Fagerhults Belysning och Helena Zar Vallin, VD på Handelskammaren, hade ett möte där vi snabbt landade i ett mentorskapsprogram. Men, vi ville göra det på ett annorlunda sätt eftersom det, enligt mina erfaenheter, ofta bidrar till annorlunda och positiva resultat. Vi hade även inspirerats av andra företag t.ex. Scania, Sveriges Radio, Microsoft, för att nåmna några, som genomfört liknande omvända mentorskapsprogram med positiva resultat.

”Vi vet att vi har mycket att lära av unga ledare”

Vi vet att vi har mycket att lära av unga ledare. Av deras förväntningar, erfarenheter och tankar kring ledarskap men även inom andra frågor såsom mångfald, hållbarhet, teknikutveckling och employer branding. Eleonor berättar att det känns som givet att gifta ihop en yngre ledare med en mer senior.

Sedan handlar det såklart även om ett ömsesidigt lärande och dialoger i mentorsparen – det vill säga att mentorerna även kommer lära sig mycket av sina adepter.

”Resultatet var över förväntan”

Eleonor berättar att målsättningen var att projektet skulle falla väl ut. Det fanns även en stark tro på att det skulle kunna få att genomföra med fler unga ledare från kvinnorna på listan och med fler partnerföretag i länet.

Den målsättningen är uppnådd och just nu är vi mitt uppe i en spännande ansöknings- och urvalsprocess för att leta nya adepter d.v.s. seniora ledare från fler partnerföretag i länet samt att hitta mentorer från Årets unga ledande kvinna till mentorsprogrammet.

”Mentorskapet har fått mig att växa som person”

Agnesa Selmani som blev utsedd till Årets unga ledande kvinna 2020, var en av mentorerna i Omvänt Mentorskap hösten 2021. Hennes adept var Daniel Johansson, vd på Fagerhult, och så här säger Agnesa om mentorskapsprogrammet:

Det har varit en fantastisk och lärorik tid. Spännande att lära känna Daniel och få höra hur han tänker ur olika perspektiv. Vi har även fått se varandras arbetsplatser och lyckats skapat en väldigt fin relation som jag tror kommer vara länge.  Jag skulle verkligen rekommendera programmet till andra, det är ett fantastiskt sätt att nätverka, utvecklas, men också en möjlighet att få nya perspektiv. Mentorskapet har fått mig att växa som person och även gett mig tid till reflektion och självutveckling.

Hur gör jag om jag vill bli mentor i Omvänt mentorskap?

Anmäl ditt intresse genom att maila Clara på Handelskammaren. Märk ditt mejl med ”Mentor i Omvänt mentorskap” och skicka in din ansökan senast den  9/1-2023.

Har du frågor om projektet? Vänligen Kontakta Clara Ericsson eller Eleonor Svenningsson.