För sjunde året i rad ska ”Årets unga ledande kvinna” i Jönköpings län utses. Under oktober kan allmänheten nominera ledare till utmärkelsen som lyfter kvinnor i ledarroller. Utmärkelsen startades 2015 när Ledarnas Jämställdhetsrapport pekade ut Jönköpings län som sämst i Sverige när det gäller andel kvinnor på chefspositioner. 

2020 nominerades 120 unika personer i länet för sina ledaregenskaper, och vid en prisceremoni i mars i år utsågs Agnesa Selmani, född 1994, till Årets unga ledande kvinna 2020. Agnesa prisades för sitt arbete i rollen som gruppchef på IKEA Torsvik och sitt ledarskap som bland annat resulterat i högre frisknärvaro, produktivitet och kvalitet i teamet. 

Alla kan nominera sina förbilder 

Från 1 oktober till och med 31 oktober kan allmänheten nominera kvinnor 35 år eller yngre i Jönköpings län. Därefter påbörjas gallringsarbetet och under februari 2022 kommer en lista med 20-30 nya ledarförebilder att presenteras. En av dessa vinner högsta pris; individuell ledarskapscoachning och ett årskort hos Friskis. En av ledarna utses också till Årets unga styrelsetalang och vinner en styrelseutbildning av StyrelseAkademien samt bereds plats som adjungerad ledamot hos ett företag i länet. Samtliga personer som tar plats på årets lista får åka på en gemensam inspirations- och nätverksresa med fokus på ledarskap. 

Utvecklingen går framåt – men långsamt 

Sedan initiativet till utmärkelsen togs har andelen kvinnor på ledande positioner i Jönköpings län ökat från 28 % till 36 % – men fortfarande finns mycket att göra, och skillnaderna mellan länets kommuner är stora. I Gnosjö är andelen chefer som är kvinnor 25 %, vilket är lägst i Sverige. Högst andel kvinnor i chefspositioner har Mullsjö med 45 %. Även när det gäller jämställdhet hos länets företagare och styrelseledamöter placerar sig Jönköping i botten av statistiken i landet. Här är endast 27 % av företagarna och 16 % av styrelseledamöterna kvinnor. 

Här kan du nominera nya ledarförebilder!

Årets unga ledande kvinna genomförs med stöd av initiativets partners.