Günther Mårder, VD Företagarna

Günther Mårder, VD Företagarna