ÅULK 2017. Foto Anna Hållams

Håkan Sörman, Landshövding, Eva Skogeryd, IKEA och Charlotte Järeby Hellman, Poolia.

Håkan Sörman, Landshövding, Eva Skogeryd, IKEA och Charlotte Järeby Hellman, Poolia.