Årets unga ledande kvinna Anna-Frida Eriksson
Fotograf: Patrik Svedberg

Anna-Frida Eriksson
Fd Bränslechef, Jönköping Energi
Född 1989

Anna-Frida visade direkt som nybliven chef att hon har förmåga att både hantera större krissituationer på bästa sätt samt sänka kostnaderna i en verksamhet med över 65 MSEK i budget. I en konservativ och mansdominerad bransch har hon ett uppskattat ledarskap som har ökat trivseln hos medarbetarna.