Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg