Carolina Axelsson
Fotograf Patrik Svedberg

Carolina Axelsson
Projektledare, Elmia
Född 1994

Carolina har med stor målmedvetenhet genomfört Elmia Scandinavian Horse Show med eget budgetansvar. Men utan att ha direktrapporterande personal har hennes ledarförmågor satts på prov. Genom att visa stort engagemang och ha en stor portion energi får hon både uppdragsgivare, personal och utställare att jobba ihop mot samma mål.