Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Emma Rundblad Jersenius
Fd Kassachef, Citygross
Född 1986
Som kassachef sköter Emma arbetsfördelning och personalansvar för drygt 40 personer i kassalinjen. Att Emma fick toppbetyg i senaste medarbetarundersökningen visar att hon är en uppskattad ledare. Dessutom visar Emma ett samhällsansvar genom att ideellt leda barnverksamhet inom UV-Scout.

Läs om utmärkelsen här!