Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Emmilie Bard

Född 1982
Generalsekreterare, Ung kvinna

Emmilie har grundat den ideella organisationen Ung Kvinna som utvecklat ett mentorskapsprogram och erbjuder ensamkommande och nyanlända unga kvinnor en mötesplats och chans att finna förebilder som är integrerade i det svenska samhället. Utöver sitt engagemang i Ung Kvinna är Emmilie samtalscoach och praktiksamordnare på Lernia.

Läs om utmärkelsen här!