Foto: Day Fotografi

Klara Eklöf
Butikschef, Bernards Konditori
Född 2000

Klara är en driven ledare som startade sin karriär i tidig ålder. I dag arbetar hon som butikschef för Bernards Konditori där hon ansvarar för fyra enheter. Tillsammans med sina medarbetare arbetar Klara dagligen med att utveckla och effektivisera deras arbetssätt, detta anpassat efter personal och arbetsplats. Med en utmanande utgångspunkt hade Klara två tydliga mål; dels att öka gemenskapen bland de anställda, dels vända ett minusresultat. I dag har butiken nästintill nått ett plus-minus-noll-resultat, men framför allt har gruppen under Klaras ledarskap ökat sin kommunikation och på så sätt fått en bättre förståelse för varandra, vilket också har varit väldigt uppskattat!