Maria Liljeqvist
Enhetschef hemtjänst, Jönköpings kommun
Född: 1994
Kommun: Jönköping

Maria är en relationsbyggande ledare som även i större grupper har förmågan att se och möta varje enskild medarbetare. Med sitt genuina intresse för friskvård, gruppdynamik och individens utveckling, har Maria lyckats öka sina medarbetares egen förmåga, motivation och upplevd hälsa i olika aspekter. Det har inte bara skapat starkare grupper, utan också minskat bland annat sjukfrånvaro. Maria är en förebild som inspirerar både chefskollegor och medarbetare.

Foto: Day Fotografi