Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Maria Lindén
Teamledare, fd IKEA Svenska AB
Född 1988
Maria har personal- och arbetsmiljöansvar för ca 30 lagermedarbetare som hon leder, coachar och utvecklar i enlighet med IKEAs värderingar. Hon har fört sin grupp till fina resultat och är en förebild för andra teamledare, vilka hon också coachar. Maria har även en bakgrund som ungdomsledare i kyrkan sedan tonåren.

Läs om utmärkelsen här!