Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Marina Brtan
Fd Avdelningschef, IBM
Född 1981

Marina har jobbat som ledare i olika roller de senaste 12 åren, främst med att utveckla och coacha grupper och andra ledare. Hon har stor erfarenhet av förändringsledning och förbättringsarbete inom industrin och har nu tagit med sig sina erfarenheter till IT-branschen.

Läs om utmärkelsen här!