Mia-Berentje Land  
Utvecklingschef R&D, Husqvarna Group  
Född: 1992  
Kommun: Jönköping   

I rollen som R&D Manager har Mia-Berentje uppvisat en imponerande utveckling och skapat enastående resultat på Husqvarna Group. Hon är en stark och nytänkande ledare som ger varje individ i gruppen en plats att växa.   

Mia-Berentje har med öppenhet och inkludering lett avdelningen genom stora förändringar som lett till ökad medarbetarnöjdhet och minskad personalomsättning. Mia har främjat en kultur präglad av tillit som förbättrat arbetsklimatet och ökat teamets engagemang. Dessutom har hon genom stärkt samarbete mellan avdelningar lyckats öka teamets effektivitet såväl som projektleverans. Konsekventa framgångar och inspirerande arbetskultur är ytterligare ett bevis för Mia-Berentjes tydliga och uppskattade ledarskap. 

Foto: Day Fotografi