Publik kickoff

Ett 80-tal personer fanns med på kickoffen, partners, jury, kvinnor på listan och ungdomarna från ledarskapsprogrammet.