Sofie Hellström
VD och medgrundare, OICAN WEAR
Född: 1991
Kommun: Jönköping

Sofie är en inspirerande ledare som varit den initierande och drivande parten i framtagningen av något som många experter ansett vara omöjligt, ett tunnare skyddsmaterial med hög energiabsorberande funktion som även klassificeras som giftfritt. Ett skyddsmaterial som avses användas för att förbättra livskvaliteten för människor världen över. Sofie arbetar även som styrelseledamot i en förening som arbetar med kunskapshöjande insatser inom vården kring medicinska diagnoser som initialt ofta feldiagnosticeras som misshandel. Med sitt engagemang i arbetet mot systemförändring inom vården inspirerar hon fler till att våga ifrågasätta och stå upp mot tydliga systemfel och andra orättvisor i samhället.

Foto: Day Fotografi