Kreatörerna som gestaltat ledarförebilderna

30 ledarförebilder har gallrats ut av en jury. Ledarna har gestaltats på ett magnifikt sätt av fotograf Anna Hållams och illustratör Björn Öberg, båda baserade i Jönköping men med världen som arbetsfält. Genom att kombinera foto med illustration visas varje ledares branschtillhörighet upp. Titta på samtliga bilder här! Anna Hållams Foto och Björn Öberg Illustration är […]