Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Therese Silvander

Född 1981
Projektledare Energikontor Norra Småland och fd volleybolldirektör KFUM Jönköping

Therese har skapat en regional samverkansplattform för hållbart resande som inte funnits tidigare samt innehar rollen som nationell samordnare för hållbart resande och transporter för Energikontoren Sverige. Hon har även blåst nytt liv i volleybollen i Jönköping och etablerat den globala rörelsen Cykelköket i Jönköping, vilket syftar till att höja cykelns status i samhället.

Läs om utmärkelsen här!