Foto: Day Fotografi

Anna Wredenberg
Verksamhetschef mark och exploatering, Tekniska kontoret Jönköpings kommun
Född 1987

Att vara ledare inom verksamheter där du varken har spets- eller detaljkunskap är Anna ett levande exempel på, och även något som hon vill inspirera och visa andra är möjligt. I sin roll som verksamhetschef är Anna väldigt mån om att inkludera sina medarbetare samt besitter stor förmåga i att både lyfta och få dem att känna sig uppskattade. Hon är en uppmuntrande ledare som arbetar med att vara tydlig med vad hon förväntar sig när det kommer till prestation, samtidigt som hon är lyhörd inför vad medarbetare tycker och tänker då det är viktigt att förstå sina medarbetares vardag och utmaningar. Att vara ledare är enligt Anna det roligaste jobbet en person kan ha!