Foto: Day Fotografi

Christina Melle
VD, grundare och verksamhetschef, Amandia Group AB, Esotera AB & HumanDoc AB
Född 1988

Christina är ledaren med ett stort hjärta för människorna hon arbetar med och för. Som VD och verksamhetschef i bolagen – Amandia Group AB, Esotera AB och HumanDoc AB – skapar hon inte bara goda resultat i omsättning och vinst, utan även i livskvalitet och värde för sina klienter. Christina brinner för att utöka rättssäkerheten och tryggheten för barn och placerade vuxna, och är först i Norden med ett digitaliserat system i bolaget HumanDoc AB, gällande uppföljning av familje- och jourhemsplacerade barn och ungdomar samt vuxna. Systemet mäter inte bara rapportering utan även hållbarhetsfaktorer utifrån Agenda 2030 och de globala målen. Christina agerar som förebild genom att arbeta i såväl strategiska som operativa roller på alla nivåer i företagen.