Felicia Trabelsi
Områdeschef för klinisk Patologi och Cytologi, Länssjukhuset Ryhov
Född: 1992
Kommun: Jönköping

Felicia är en positiv person som brinner för att skapa mervärde för såväl medarbetare som patienter. Genom stort engagemang och positivitet ger hon sina medarbetare utrymme att växa. Hon arbetar för ett arbetsklimat som präglas av psykologisk trygghet, där varje medarbetare oavsett vilken yrkesprofession har en viktig roll. I sin tjänst som områdeschef har Felicia drivit igenom förändringar som effektiviserat verksamheten och samtidigt förbättrat arbetsmiljön och stärkt arbetsglädjen bland sina medarbetare.

Foto: Day Fotografi