Eliza Sjöberg
IT- och förvaltningschef, Flintab AB
Född: 1992
Kommun: Jönköping

Sedan Eliza startade sin resa på Flintab har hon tagit stora kliv både vad gäller sin egen karriär och avdelningens resultat. I sin chefsroll ansvarar hon för kundernas IT-projekt, stora interna projekt och sitt medarbetareteam. Eliza är en uthållig problemlösare med stort hjärta för sin personal och deras arbetsmiljö. Hon är medarbetarnas allierade och har initierat flera förändringar som lett till bättre arbetsklimat, mer resurser till medarbetarna och en gedigen budgetökning som får Elizas avdelning att sticka ut inom bolaget.

Foto: Day Fotografi