Caroline Lilja
Supply Chain Manager, Husqvarna Group
Född: 1994
Kommun: Jönköping

Caroline är en uthållig ledare som med tydliga prioriteringar och arbetsklimatet i fokus lyckats leverera ett starkt resultat i en krissituation. Hon har varit en nyckelperson i Husqvarnas resa inom elektrifiering och drivit nödvändiga förändringar som sträckt sig ut såväl internt som till internationella leverantörer. Caroline har med sin kombination av analytisk förmåga, kommunikation och relationsbyggande spelat en avgörande roll för företagets förmåga att nå de strategiska målen under en viktig förändringsresa.

Foto: Day Fotografi