Hanna Linell
Fotograf Patrik Svederg

Hanna Linell
Fd Kommunikationsansvarig, Värnamo näringsliv
Född 1983

Hanna har tagit sig an stora projekt för att locka både nya invånare och företag till Värnamo och stöttar även andra i organisationen i kommunikationsfrågor. Hon har tidigare jobbat med lean production och som butikschef, men oavsett bransch leder hon med prestigelöshet och lyhördhet i fokus.

Idag driver Hanna eget företag inom kommunikation och marknadsföring.