Foto: Day Fotografi

Jane Segerblom
Förbundsordförande, UNF Sverige
Född 1998

Redan som 14-åring började Jane engagera sig i Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, och 2019 axlade hon rollen som förbundsordförande på nationell nivå. Under Janes tid som ledare för distriktsstyrelsen i Jönköpings län växte distriktets medlemsantal med hela 34%. Genom sitt engagemang bidrar Jane till att ge ungdomar i samhället en röst och plattform där de kan få påverka och utvecklas.