Therese Larsson, Enhetschef försörjningsstöd, Gislaveds kommun

Therese Larsson Enhetschef försörjningsstöd, Gislaveds kommun Född 1984 I ett stort förändringsarbete har Therese med sitt engagemang och förtroendebaserade ledarskap lyckats motivera sitt team att gå in i ett nytt uppdrag med helt andra förutsättningar. Hon har skapat tydliga strukturer för Gislaveds kommuns arbete inom försörjningsstöd med fokus på minskat bidragsberoende och utanförskap.

Sophie Carlo, VD & egen företagare, Carlos 

Foto: Day Fotografi Sophie Carlo VD & egen företagare, Carlos  Född 1984 Sophie är en driven entreprenör som vågade lämna en trygg anställning och satsa helhjärtat på att driva vidare ett omtyckt familjeföretag där hon tillhör den fjärde generationen. Med stort intresse av service, kvalitet och inspiration värnar hon inte bara om Carlos, utan genom […]

Sophia Magasanik, Producent & programledare, Hall Media AB

Foto: Day Fotografi Sophia Magasanik Producent & programledare, Hall Media AB Född 1992 Trots sin unga ålder visar denna digitala superkraft att kompetens inte har någon ålder. I ett aktivt arbete har hon varit med och utvecklat en traditionellt bunden organisation och infört ett digitalt paketeringstänk när det kommer till journalistik. Sophia är en ledare […]

Sandra Zvonar, Lönechef, Gislaveds kommun

Foto: Day Fotografi Sandra Zvonar Lönechef, Gislaveds kommun Född 1985 Med tillitsbaserad styrning och coachande ledarskap har Sandra strukturerat upp rutiner och skapat samverkan över enhetsgränser i syfte att rätt kompetens ska användas vid rätt tillfälle. Hon har med stort mod tagit sig an en organisation med 3000 anställda och som ledare ser hon till […]

Matilda Lilja, Områdeschef, Vetlanda kommun

Foto: Day Fotografi Matilda Lilja Områdeschef, Vetlanda kommun Född 1990 Med hjärtat på rätt ställe leder Matilda sin verksamhet målinriktat, med tydlighet och transparens. Matilda har fått ändra på befintliga strukturer samt tagit fram nya processer där hon tack vare ett tydligt ledarskap och öppenhet fått med sig sina medarbetare. Matilda utvecklar även sin ledarroll […]

Malin Nilsson Tunner, fd Marknadsansvarig, Toxic Interactive Solutions

Foto: Day Fotografi Malin Nilsson Tunner Fd Marknadsansvarig, Toxic Interactive Solutions Född 1986 På kort tid har Malin avancerat till en ledande position i ett växande företag där hon leder stora interna och externa projekt. Hon har även initierat strukturella förändringar som skapar både lönsamhet, i form av effektivitet, och hållbarhet, i form av välmående personal. Malin […]

Lisa Fred, Project Manager, Samhall AB

Foto: Day Fotografi Lisa Fred Project Manager & fd. Quality Management, Samhall AB och fd. samordnare Iris Hadar Född 1994 Lisa är en tydlig förändringsledare som alltid ser möjligheter till förbättring och effektivisering. Hon har tagit en organisation genom både avveckling, nybildning och uppbyggnad inom ett nytt verksamhetsområde. Lisa vågar utmana och ifrågasätta rådande normer, […]

Lina Tryggvesson, Polisinspektör, Polismyndigheten Värnamo

Foto: Day Fotografi Lina Tryggvesson Polisinspektör, Polismyndigheten lokalpolisområde Värnamo Född 1986 I en miljö präglad av tradition och stark kultur driver Lina målmedvetet ett förändringsarbete för en modernare polisorganisation. Med inkludering och mångfald i fokus jobbar hon för utveckling inom såväl ledarskapskultur och värderingsarbete, som jämställdhet och miljö. Som ledare är Lina alltid sig själv och vågar bjuda på sina […]