Therese Larsson
Enhetschef försörjningsstöd, Gislaveds kommun
Född 1984

I ett stort förändringsarbete har Therese med sitt engagemang och förtroendebaserade ledarskap lyckats motivera sitt team att gå in i ett nytt uppdrag med helt andra förutsättningar. Hon har skapat tydliga strukturer för Gislaveds kommuns arbete inom försörjningsstöd med fokus på minskat bidragsberoende och utanförskap.