Foto: Day Fotografi

Lisa Fred
Project Manager & fd. Quality Management, Samhall AB och fd. samordnare Iris Hadar
Född 1994

Lisa är en tydlig förändringsledare som alltid ser möjligheter till förbättring och effektivisering. Hon har tagit en organisation genom både avveckling, nybildning och uppbyggnad inom ett nytt verksamhetsområde. Lisa vågar utmana och ifrågasätta rådande normer, alltid med stor respekt och ödmjukhet för människors behov i den miljö hon verkar.

Här hittar du Lisa på LinkedIn.