Foto: Day Fotografi

Lina Tryggvesson
Polisinspektör, Polismyndigheten lokalpolisområde Värnamo
Född 1986

I en miljö präglad av tradition och stark kultur driver Lina målmedvetet ett förändringsarbete för en modernare polisorganisation. Med inkludering och mångfald i fokus jobbar hon för utveckling inom såväl ledarskapskultur och värderingsarbete, som jämställdhet och miljö. Som ledare är Lina alltid sig själv och vågar bjuda på sina misstag, vilket också inspirerar och skapar ett tillåtande klimat bland medarbetarna.