Foto: Day Fotografi

Kim Vindemarker
Fd Project Manager, SVP Worldwide
Född 1990

Kim har utöver sin projektledartjänst axlat rollen som tillförordnad mjukvaruchef för ett utvecklingsteam på 24 personer. Under kort tid har hon utvecklat, omorganiserat och uppgraderat såväl interna processer som arbetsstationer, vilket lett till en mer effektiv avdelning och ett tryggare team. Dessutom driver Kim ett mentorskapsprogram för att locka fler kvinnor till teknikbranschen.

Här hittar du Kim på LinkedIn.