Jönköping Energi vill se fler kvinnor i ledande befattningar

jessica_alaniesse_karlsson

Jönköping Energi är en av flera organisationer som står bakom initiativet Årets unga ledande kvinna. Jessica Alaniesse-Karlsson är kommunikationschef på Jönköping Energi som vill vara med och bidra till ökad jämställdhet i Jönköpings län.

Varför ställer sig Jönköping Energi bakom Årets unga ledande kvinna?

Vi tycker att det är otroligt viktigt att ta till vara på den kompetens och kraft som finns i kvinnligt ledarskap. Det är något som vi vill bidra till.

Vad hoppas ni att satsningen leder till?

Vi hoppas att fler kvinnor inspireras och tar plats i fler ledande positioner.

Vad anser du är viktiga egenskaper hos en ledare?

Jag tycker en bra ledare är engagerad, lyssnar, motiverar och lyfter andra. En bra ledare skapar vi-känsla och driv att nå målen genom vilja och omtanke.

Nominera

Nominera en ledare i Jönköpings län som förtjänar att lyftas fram!