Vill stärka regionens attraktionskraft

Frida_Boklund

Endast 28% av cheferna i Jönköpings län är kvinnor. Det vill Företagarna ändra på, bland annat genom att lyfta fram fler förebilder. Frida Boklund är regionchef för Företagarna Jönköpings län, en av flera aktörer som i samarbete med Jönköpings Fältrittklubb står bakom satsningen Årets unga ledande kvinna.

Varför ställer sig Företagarna bakom Årets unga ledande kvinna?

För att göra en region, kommun eller för den delen ett företag attraktivt är det viktigt att visa att det finns samma möjligheter för kvinnor som män. Just nu visar all statistik på att det inte är så i Jönköpings län. Vi som verkar här vet att verkligheten är en annan, men om man funderar på att flytta hit så ser man snart att kvinnor är dåligt representerade i ledande positioner.

Vad hoppas ni att satsningen leder till?

Jag hoppas att vi ska kunna lyfta fram unga duktig kvinnor och att det skall synas att vi lyfter  fram kvinnliga kompetenta personer som är tänkbara för framtida utmaningar.

Vad anser du är viktiga egenskaper hos en ledare?

Integritet och förmågan att lyssna och att få med sig andra i sina beslutsvägar. Det är också mycket viktigt att förstå vikten av att ta hjälp och råd av dem som är runt en.

Nominera

Nominera en ledare i Jönköpings län som förtjänar att lyftas fram!