Tydlighet och ödmjukhet viktiga ledaregenskaper

Jenny Lundell

Jenny Lundell är marknadschef på HSB Göta. För henne och HSB var det självklart att gå in som partner i Årets unga ledande kvinna.

Varför ställer sig HSB bakom Årets unga ledande kvinna?

Vi har sponsrat Jönköping Fältrittklubb under många år och när de i höstas presenterade det här initiativet var det självklart för oss att vara med som partner. Vi har många duktiga kvinnliga ledare hos oss, men vi kan självklart bli ännu bättre. Att ha en jämn balans mellan manligt och kvinnligt ledarskap skapar en bra dynamik och leder företaget framåt.

Vad hoppas ni att satsningen leder till?

Att lyfta fram duktiga kvinnliga ledare hoppas vi kunna bidra till en ökad jämställdhet genom att inspirera fler unga tjejer att bli ledare och chefer.

Vad anser du är viktiga egenskaper hos en ledare?

En bra ledare engagerar och skapar en vilja och ett driv att tillsammans nå de uppsatta målen. Andra viktiga egenskaper är tydlighet, ödmjukhet och en förmåga att lyfta och ge stöd åt sina medarbetare.

Nominera

Nominera en ledare i Jönköpings län som förtjänar att lyftas fram!