Julia Vikman
Fotograf Patrik Svedberg

Julia Vikman
Fd Chefsutvecklare och stf HR-chef, Gislaveds kommun
Född 1984

Julia har skapat Gislaveds kommuns ledarskapsakademi som både utvecklar framtidens ledare och tar tillvara de erfarna ledarnas kompetens. En tydlig mission är att krossa fördomarna om offentlig sektor och hon har med ledorden tillit och förtroende skapat en röd tråd i sitt ledarskap.