Kristina Gernes
Fotograf Patrik Svedberg

Kristina Gernes
Fd Chef bibliotek och allmänkultur, Gnosjö kommun
Född 1986

Kristina har lyckats vända en anonym och traditionell verksamhet till att bli en utvecklingsdriven och högst relevant verksamhet som syns i media. Med en drivkraft och övertygelse om att vi kan förändra vår omvärld och att kultur är det kitt som håller ihop samhället, engagerar Kristina alla omkring sig.